Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google

PTT Müdürlüğünce 1974 Yılınının ( 12. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1974.12
Konulu Sürekli Posta Pulları
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı

1974.12.01
2521-2698-2734
1974.12.02
2522-2699-2735
Sunum:
29.11.1974 tarihinde, Konulu Sürekli Posta Pulları - Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı konulu iki değerli Sürekli Posta Pulları, 0,25 ETL ( 25 Kuruş ) ve 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) olmak üzere toplam 1,25 ETL ( 125 Kuruş ) bedelle, PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Sürekli Posta Pullarının İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası PTT Merkez Müdürlüğünce yapılmamıştır.
PTT dışında çok değişik firmalar Pulları bir zarfın üzerine yapıştırılarak Satışa Çıktığı Gün Herhangibir PTT Merkezinden Posta Damgası ile damgalatılarak Posta Damgalı İlk Gün Zarfı elde edebilir.  
    
Sürekli Posta Pullarının Değerleri: 0,25 ETL ( 25 Kuruş ) ve 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) = 1,25 ETL ( 125 Kuruş )
1 Dolar = 14,127 ETL / 0,09 $
Çıkış Tarihi: 29.11.1974, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 120.000.000 adet 2 puldan oluşan seri, 100 luk tabakalar halinde başılmıştır.
25 kuruş, 150.000.000 adet, 100 kuruş, 120.000.000 adet,
Pulların Boyutu: 26 X 36 mm. 36 x 25 mm - Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Türk Tarih Kurumu Basımevi - Ankara
Grafik Tasarım: Açıklanmadı

Seri Numarası: 510,
PTT Kodu: 1002, PTT Sayfa : 425
Konu: Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1973 - 1977 )

Nihat Erim Hükümeti zamanında yeni bir perspektife göre hazırlanmış bulunan Üçüncü Planı Ferit Melen Hükümeti Ocak 1973te yürürlüğe koymuştur. Planın öngördüğü temel hedefler 22 yıllık bir perspektife uygun olarak belirlenmişti. Yani planlı dönem başlatılırken belirlenmiş 15 yıllık perspektif plan anlayışı terk edilmişti.
AET ile imzalanan Katma Protokol uyarınca 22 yıl sonra gümrük duvarlarının tamamen kalkması öngörülmüştü. Bu açıdan plan hızlı sanayileşmeyi ve tüketim malları yerine ara ve yatırım malları üretiminin ağırlık kazandığı bir sanayi yapısına ulaşmayı hedef almıştı. Bu ana hedefin Türkiyeyi 1995te 1970li yılların İtalyasının sahip olduğu sanayileşmişlik düzeyine çıkaracağı hesaplanmıştı. Yani GSMHnın oluşumunda tarım % 11,6 sanayi %35 ve hizmetler %53,4 olacaktı. Bu yapısal değişim için yıllık büyüme hızı %7,9 olarak belirlenmişti.
Üçüncü Plan döneminde GSMHnın ortalama yıllık büyüme hızı %6,5 olarak gerçekleşmiştir. Oysa öngörülen hedef %7,9 idi. Böylece hedefin altında bir büyüme hızı gerçekleşirken, tablodan da görüldüğü gibi yıllık büyüme hızında büyük dalgalanmalar olmuştur. Bu olumsuzluk birinci derecede tarım sektörünün doğa koşullarına büyük çapta bağlı kalmasından kaynaklanmıştır. Plan döneminde ortalama olarak tarım %3,5 oranında büyümüştür.
Sınırlı büyümeye rağmen çift rakamlı enflasyon yerleşmiştir. Ayrıca yine bu plan döneminde dış ekonomik ilişkilerde şok etkisi yapan büyük iniş çıkışlar olmuştur. 1974 yılında bir yandan petrol krizi diğer yandan Kıbrıs Barış Harekâtı dış açığın yaklaşık üç misli büyümesine neden olmuştur.
Bu eğilim sonucu dış ticaret açığının GSMHya oranı 1975 yılında planlı dönemin en yüksek oranına, %8,7ye çıkmıştır. Bunun diğer yüzü ekonomi tarihimizde ilk defa ihracatın ithalatı karşılama oranı %29,6ya düşmüştür.
Bu olumsuz gelişmeler yanında çok önemli olumlu gelişmeler de olmuştur. Örneğin 1973 yılında işçi dövizlerinde giriş %50 civarında artmış ve dış ticaret açığını bu döviz gelirleriyle karşılamak mümkün olmuştur.
Plan dönemi sonunda (1977) Türkiyenin toplam dış borçları 11.439 milyon dolar düzeyine çıkmıştır. Bunun %58i kısa, geri kalanı da orta ve uzun vadeli dış borçtur. Bu dönemde ülke vadesi gelen dış borçlarını ödeyemez hâle gelmişti.
PTT tarafından İlk Gün Damgası ( Özel Posta Damgası ) yapılmamıştır.

1974.12 - Seri no: 510
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
29.11.1974 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y.D. Ankara Subesi
Akoba
Diğerleri

1953 - 1980 Yılları arasında, PTT dışında çok değişik firmalar İlk Gün Zarfları hazırlamışlardır. PTT 1980 Yılında kendi logosunu kullanmaya başlamıştır. Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır. Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz. TEŞEKKÜRLER.


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,
12. Filatelik ürünlerin Tümünün Çıkış sırasını,
© Pulhane Ltd.?ti.