Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google

PTT Müdürlüğünce 2000 Yılınının 11. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2000.11
Kurtuluş Savaşı Komutanları

2000.11.01
3390-3682-3633
2000.11.02
3391-3683-3634
2000.11.03
3392-3684-3635
2000.11.04
3393-3685-3636
Sunum:
30.08.2000 tarihinde, Kurtuluş Savaşı Komutanları konulu dört değerli Anma Pulları, 100.000,00 ETL, 200.000,00 ETL, 275.000,00 ETL ve 300.000,00 ETL olmak üzere toplam 875.000,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 975.000,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Kurtuluş Savaşı Komutanları 30.08.2000 Ankara
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 100.000,00 ETL, 200.000,00 ETL, 275.000,00 ETL ve 300.000,00 ETL = 875.000,00 ETL
1 Dolar = 655.451,00 ETL / 1,33 $,
Çıkış Tarihi: 30.08.2000, Son Satış Tarihi: 01.03.2001
Basım Adedi: 600.000 Adet 4 puldan oluşan seri,
Pulların Boyutu: 26 x 41 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A. Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Necla Göksu

Seri Numarası: 880
PTT Kodu: 1001 – 107, PTT Sayfa: 808
Konu: Kurtuluş Savaşı Komutanları

Orgeneral Yakup Şevki SUBAŞI: (1876 - 1939) 1876 yılında Harput'ta doğdu. 1896'da Harp Okulu'nu, 1900'de Haıp Akademisi'ni bitirdi. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalinde İngilizler tarafından tutuklanıp Malta'ya sürülene kadar Osmanlı Ordusunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savası ve 1919-1922 İstiklal Savaşı'na katıldı. Ordu Komutanlıklarının yanı sıra Yüksek Askeri Şura Üyeliği yaptı. Osmanlı, Alman, Avusturya - Macaristan Devletleri'nce çeşitli nişan ve madalyalarla, TBMM tarafından İstiklal Madalyası ve Takdirname ile ödüllendirildi.
Korgeneral Musa Kâzım KARABEKİR: (1882 -1948)1882 yılında İstanbul’da doğdu. 1902'de Harp Okulu'nu ,1905'te ise Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdi. 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı ve 1919-1922 İstiklal Savaşı'na katıldı. 1919'da Erzurum Kongresi'nin toplanması, siyasi ve askeri harekatın planlanması sırasında Şark Cephesi Kumandanlığı ve Edime Milletvekilliği yaptı.1920'de Doğu Cephesi Komutanı iken Ermeni hükümeti ile yapılan Gümrü Barış Konferansında ve Sovyet Rusya ile yapılan Kars Konferansı'nda Türk Heyet Başkanlığını yaptı. 1924 yılında arkadaşları ile birlikte ilk Muhalefet Partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu ve bu partinin liderliğine seçildi. Edime ve İstanbul Milletvekilliği yaptı, 1946 yılında TBMM Başkanlığına seçildi. Osmanlı, Alman, Avusturya - Macaristan Devletleri'nce çeşitli nişan ve madalyalarla, TBMM tararından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.
Mareşal Mustafa Fevzi ÇAKMAK: (1876 -1950)
1876'da İstanbul'da doğdu.1896 yılında Harp Okulunu, 1898'de ise Harp Akademisini bitirdi. 1920 yılına kadar Osmanlı Ordusunun çeşitli kademelerinde görev aldı. Bu süre içinde 1911-1912 Osmanlı - İtalyan Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşma katıldı.
Salih Pasa kabinesinde Harbiye Nazırı olarak görev aldı. Kabinenin çekilmesiyle nazırlık görevi son buldu. 27 Nisan 1920 yılında Ankara'ya geçerek Milli Ordu'da resmen göreve başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Başkan Vekilliği, Genelkurmay Başkanlığı, Kozan ve İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Osmanlı, Alman ve Avusturya - Macaristan Devletleri'nce çeşitli nişan ve madalyalarla, TBMM tarafından da İstiklâl Madalyası ve Takdirname ile ödüllendirildi.
Orgeneral Cevat ÇOBANLI: (1870 -1938)
1870'de İstanbul'da doğdu. 1891'de Harp Okulunu, 1894 yılında ise Harp Akademisini birincilikle bitirdi. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalinde İngilizler tarafından tutuklanıp Malta'ya sürülene kadar Genel Kurmay Başkanlığı ve Harbiye Nazırlığı başta olmak üzere Osmanlı Ordusunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1911-1912 Osmanlı - İtalyan Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı ve 1919-1922 İstiklal Savaşı'na katıldı. El Cezire Cephesi Komutanlığı, 3. Ordu Müfettişliği ve Ordu Komutanlığı görevlerini yürüttü, aynı zamanda Milletvekilliğine seçildi. 1924 yılında milletvekilliğini bırakarak Askerî Şûra Üyeliği yaptı. Osmanlı, Alman, Avusturya -Macaristan, Bulgaristan ve Ispanya Devletlerince çeşitli nişan ve madalyalarla, TBMM tarafından da İstiklal Madalyası ve Takdirname ile ödüllendirildi.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 975.000,00 ETL dir.
Zarfın Basım Adeti: 2.500


2000.11
Seri no: 880
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.