Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
NATO

1954.01 - NATO'nun Kuruluşunun 5. Yıldönümü

1959.05 - NATO'nun 10. Yıldönümü
NATO'nun 10. Yıldönümü nedeniyle basılmıştır. Pullarda NATO'nun gayesini anlatan kompozisyon yer almaktadır.

1962.01 - Türkiye'nin Nato'ya Katılışının 10. Yılı
75 kurstuk pulun kompozisyonu Ressam A. Baber Kocamanoğlu ve 105 kuruşluk pulun kompozisyonu da Ressam Burhan Özak tarafından yapılmıştır.

1964.01 - Nato'nun 15. Yılı
50 Kuruş, Ressam Hüseyin Mumcu - 130 Kuruş, Ressam Baber Kocamanoğlu ktarafından yapılmıştır.

1969.02 - Nato'nun 20. Yılı
Güvercinli kompozisyon, Engin Deniz, Dünya efrafında dönen yıldızlarla 15 NATO memleketini temsil eden kompozisyon, Nejat Mazhar Gür tarafından yapılmıştır.

1972.02 - Türkiye'nin Nato'ya Katılışının 20. Yılı
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı ( NATO ) 1949 yılında Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulmuştur. Türkiye ve Yunanistan 1952, Federal Almanya 1955 ve İspanya 1982 yılında Teşkilata katılmışlardır.

1989.03 - Nato'nun 40. Yılı
Atlantik İttifakı, Anlaşma’nın kapsadığı sahada güvenliği sağlamak ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur.
İttifak üye ülkelere ekonomik ve sosyal işbirliği olanakları sağlayan ve üyeleri arasında ortak politikaların oluşması için istişare ve koordinasyon imkanı veren bir forum olarak da hizmet vermektedir.
1989 yılında Atlantik İttifakı kuruluşunun 40 inci yıldönümünü kutlanmıştır.

1999.02 - Nato'nun Kuruluşunun 50. Yılı
NATO ( Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı ) 4 Nisan 1949 tarihinde Washington'da kurulmuştur. Ülkemiz NATO'ya 18 Şubat 1952'de katılmıştır. Teşkilatın üye sayısı 12 Mart 1999 tarihinde Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan'ın katılımıyla 19'a yükselmiştir. NATO Birleşmiş Milletler Şartının 51. Maddesinde kayıtlı bireysel ya da kollektif meşru müdafaa hakkının kullanılması amacıyla, kurulmuş bir ittifaktır.
Washington Antlaşmasının giriş paragrafı, taraflann siyasi bakımdan birleştikleri ortak paydaları ifade etmektedir. Bütün halklar ve bütün hükümetlerle barış içinde bir arada yaşamak, demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri temelinde tüm halkların özgürlüğünü, ortak mirasını ve uygarlığını korumak, Kuzey Atlantik bölgesinde istikrar ve refahı geliştirmek, kollektif savunma ve barış ile güvenliğin korunması için çabalarını birleştirmek.
Tarihin en başanlı ittifakı olarak nitelendirilen NATO, Türkiye'nin güvenlik ve savunmasında önemli rol oynamaktadır.
Türkiye, soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği ile kara sınırı olan iki müttefikten birisi olmuş, ittifakın ikinci büyük ordusunu barındırmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde de ülkemiz bulunduğu jeo-stratejik konumu, gerek Balkanlardan Orta Asya'ya uzanan coğrafyadaki ülkelerle tarihi bağları nedeniyle ittifak içinde artan bir öneme sahip bulunmaktadır.

2002.01 - Nato'da 50. Yıl
Nato 4 Nisan 1949 yılında Washiııgıon‘da imzalanan Kuzey Atlantik Andlaşması ile kurulmuş ortak bir savunma ittifakıdır. Türkiye 18 Şubat 1952 tarihinde Nato'ya katılmıştır. Teşkilatın üye sa­yısı 1999 yılında Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan'ın katılımıyla I9'a yükselmiştir. NATO, tarihteki en başarılı savunma ittifakı olarak kabul edilmektedir.
Türkiye, NATO'ya katıldığı ilk günden bu yana, jeo-stratejik önemi haiz ve aktif bir üye olarak İttifaka özveriyle katkıda bulunmuştur. Soğuk Savaş döneminde olduğu kadar, risklerin giderek çeşitlendiği ve istikrarsızlıkların hüküm sürdüğü içinde bulunduğumuz dönemde de NATO, Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikasının temel unsuru olrtıa niteliğini korumaktadır.
Türkiye, NATO’nun etnik çatışmalar, terörizm, yoğun göç hareketleri, kitle imha silahlarının yayılması gibi yeni risk ve tehditlere karşı mücadelesine, güvenilir bir müttefik olarak katkıda bulunmaya devam etmekledir.

1986.14 - Kuzey Atlantik Asamblesi
1950'lerin başlarında Avrupalı ve Kuzey Amerikalı parlamenterler Atlantik İttifakının karşılaştığı sorunların incelenebileceği bir asamble kurulması için kampanya başlatmışlardır. Bu çabaların neticesinde NATO Ülkelerinin Parlamento Üyeleri Konferansı kurulmuş ve teşkilat 1966 yılında Kuzey Atlantik Asamblesi adını almıştır.
Kuzey Atlantik Asamblesi üyelikleri. Kuzey Atlantik İttifakının 16 üye ülkesinin görev yapan parlamenterlerinden seçilerek oluşturulmaktadır. 184 üye ve aynı sayıda yedek üye milli parlamentolar tarafından, kendi usüllerine göre saptanır. Her ülkenin kaç üye ile temsil edileceği nüfusuna göre tayin edilir. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez toplanırlar.
Asamblenin komiteleri şunlardır: Ekonomik Komite, Eğitim, Kültür İşleri ve Enformasyon Komitesi, Askeri Komite, Siyasi Komite ve Bilim ve Teknik Komitesi. Bu beş komite, kendi faaliyet alanlarında ortaya çıkan ve İttifakın ortaklarını ilgilendiren belli başlı tüm güncel konuları inceler.
13-18 Kasım 1986 tarihleri arasında İstanbul'da 32. Genel Kurulu yapılmıştır.


© Pulhane Ltd.Şti.