Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
Dolaşıma Sunulan
Özel Gün Zarfları ve Özel Gün Damgaları

ÖZEL GÜN ZARFI
İLE
ÖZEL GÜN DAMGASI

YILLARIN ÜZERİNİ TIKLADIĞINIZDA O YIL BASILAN
ÖZEL GÜN ZARFI İLE ÖZEL GÜN DAMGALARI
BASILMIŞ ZARFLARIN LİSTESİNE ULAŞACAKSINIZ.


1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bütün Yılların Özel Gün Zarfları ile Özel Gün Damgaları

YILLIK ÖZEL GÜN ZARFI İLE ÖZEL GÜN DAMGASI
1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ÖZEL GÜN ZARFLARI İLE DAMGALARININ TÜMÜ
YILIN İLK ÖZEL GÜN ZARFI

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DAMGALAR

Normal Damga: Pullar postada ancak bir defa kullanılırlar. Bunu sağlamak için pullar yapıştırıldıktan sonra posta damgası ile ( Normal, İlk Gün veya Özel Damga ) damgalanarak iptal edilirler.

İlk Gün Damgası: Posta pullarının dolaşıma ( Tedavüle ) çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarıdır.
İlk Gün Posta Damgası: PTT tarafıdan İlk Gün Damgası yapılmayan veya İlk Gün Damgaları yapılmaya başlanmadan evvel Pul serilerinin Zarflara veya bir sayfa kağıta yapıştırılarak dolaşıma çıkdıkları gün herhangi bir posta merkezinde damgalanması ile elde edilmiş, zarflar veya sayfalardır.
Özel Tarih ( Gün ) Damgası: Anma pulu çıkarılmamış bazi önemli olaylar için belirli günlerde ve olaylarla ilgili yerlerdeki açık Posta İşletmesi işyerlerinde, geçerlikte bulunan herhangi bir posta pulunu veya anma blokunu iptal etmek üzere yaptırılan ve üzerlerinde ilgili olduğu olaya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarına denir.


Damga Kullanılması:

1- İlk Gün Damgası hangi pullara vurulabilir?
- Resmi pullar hariç diğer pullar dolaşıma sunulduğu gün, pulun çıktığı yerde, pula ait özel damga kullanılır. Bu damgalar İlk Gün Damgası olarak adlandırılır ve Yalnız ait oldukları Pula vurulabilir. İlk gün damgalarının ait oldukları bir pul dışına vurulması mümkün değildir.


2- Bir Özel Tarih Damgasını herhangi bir pula vurmak mümkün müdür?
- Tüm damgalarda olduğu gibi şahıslar ve resmi pul kullanma hakkı olmayan kuruluşlar Resmi Pullara Özel Tarih Damgası tatbik ettiremez.
- Tüm damgalarda olduğu gibi Özel Tarih Damgaları da dolaşımda ( Tedavülde ) olan anma pullarına ve sürekli pullara tatbik edilir. 1962 yılından sonra çıkmış olan tüm pullar dolaşımdadır.
- Özel Tarih Damgası
  a) Zarf üzerindeki pullarda: Yürürlükte olan posta tarifesinde geçerli olan yurtiçi ilk kademe posta ücretini karşılayan pullara tatbik edilebilir.
  b) Posta kartı üzerindeki pullarda: Yürürlükte olan posta tarifesinde geçerli olan yurtiçi posta kartı posta ücretini karşılayan pullara tatbik edilebilir.
Bu miktarların altında olan pullara tatbik edilmesi mümkün değildir.


3- Damgalarda kullanılması gereken mürekkep ile ilgili bir kısıtlama var mıdır? Filatelistler kendi ıstampalarını, mürekkeplerini getirerek renkli damga yaptırabilir mi?
-İlgili mevzuat gereği filatelik damgalar ancak siyah renkli mürekkep ile tatbik edilebilir, başka bir rengin kullanımı mümkün değildir.


4- Bir pulun üzerine bir’den fazla damga vurulması mümkün müdür?
- Filatelik damgalar da posta kabul damgaları gibi pulu iptal ederler. Bir pulun üzerine ister filatelik damga olsun isterse posta kabul damgası olsun bir’den fazla damga vurulması mümkün değildir.

5- Saklamak amacı ile, anı amacı ile pul olmadan damga yaptırmak mümkün müdür?
- Filatelik damgaların Pul olmadan herhangi bir zarfa, kağıda tatbik edilmesi mümkün değildir. Damganın amacı pulun iptal edilmesidir. Pula vurduktan sonra aynı materyalin üzerinde boş bir yere bir kez vurulabilir.

 2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.