Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
Türkiye, İran ve Pakistan Arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği RCD
CENTO
1961.02 - CENTO IX. Nazırlar Konseyi Toplantısı ( CENTO Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı )
Orta Doğu'da SSCB'ye karşı NATO'nun bir uzantısı olarak kurulan Bağdat Paktı'nın oluşum süreci Mayıs 1953'te ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'ın Ortadoğu ülkelerine yaptığı geziyle başladı. 2 Nisan 1954'te Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan dostluk ve iş birliği antlaşması kuruluş için önemli bir aşama oldu. Ekim 1954'te Ankara'yı ziyaret eden Irak Başbakanı Nuri Said Paşa, Türkiye ile Irak'ın Ortadoğu'da bir savunma örgütü oluşturmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. 24 Şubat 1955'te Türkiye ile Irak arasında imzalanan karşılıklı iş birliği antlaşmasına 4 Nisan'da Birleşik Krallık'ın, 23 Eylül'de Pakistan'ın, 3 Kasım'da da İran'ın katılmasıyla Bağdat Paktı kurulmuş oldu. ABD ise pakta gözlemci üye olarak katıldı.
Türkiye'nin Arap ülkelerinin çıkarlarına aykırı bir siyaset izlemeyeceği konusunda güvence vermesine karşın, Mısır ve Suriye'nin başını çektiği Arap devletleri paktı tepkiyle karşıladılar. Paktı, Batı emperyalizminin bir aracı, İsrail'e hizmet eden bir örgüt olarak gören bu ülkeler, tepki olarak kendi aralarında savunma antlaşmaları imzaladılar. Bağdat Paktı, Türk-Arap ilişkilerini olumsuz etkilediği gibi, Sovyetler Birliği ile olan soğuk ilişkileri daha da gerginleştirdi. ABD'nin sadece gözlemci üye statüsünde kalıp katılmayışı nedeniyle askeri açıdan hiçbir zaman güçlü bir savunma örgütü olamayan Bağdat Paktı, Soğuk Savaş sırasında Mısır ve Suriye gibi radikal Arap ülkelerinin SSCB'ye yakınlaşmasına yol açtı. Türkiye'nin 1956'da İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesi bile örgüte yeni bir Arap ülkesinin katılımını sağlayamadı. Öte yandan, pakt üyeliğiyle Arap Dünyası'nı karşısına alan Irak'ta Kral Faysal ile Nuri Said Paşa'nın devrilmesi örgüt yapısını zayıflattı. Irak'ın 24 Mart 1959'da çekilmesiyle merkezi Ankara'ya taşınan paktın adı, 21 Ağustos 1959'da CENTO (Central Treaty Organisation, Merkezi Antlaşma Teşkilatı) olarak değiştirildi. Pakt yeni kimliğiyle bu tarihten itibaren ekonomik, kültürel ve teknik iş birliği alanlarına yöneldi.
12 Mart 1979'da önce Pakistan’ın, ardında da ertesi gün İran’ın ayrıldıklarını açıklamaları sonucunda, fiilen işlevsiz hale gelen CENTO'nun varlığı sona erdi. 27 Mayıs 1960'ta işlevine son verilen II. TBMM binası, 1961-1979 yılları arasında CENTO'nun son genel merkezi olarak kullanılmıştır.

30, 40 Kuruşluklarda, Demiryolu, Karayolu ile Telekominikasyon, 75 Kuruşlukta, Yeni Büyük Millet Meclisi Binası işlenmiştir.

RCD

Türkiye, İran ve Pakistan Arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği


1965.07 - Türkiye, İran ve Pakistan Arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliğinin Kuruluşu - ( RCD )
Motifler İran Posta İdaresince hazırlanmış olup üç üye Ülke tarafından ortaklaşa kullanılmıştır.

1969.08
1965.07 - ( RCD ) - Kuruluşunun 5. Yılı - Miyatürler
Türk Minyatürü : Zamanın Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Şeyh Abdüllâtif’i kabulünü tasvir etmekte olup, Topkapı Sarayı Müzesinde muafaza edilen «Hünername» isimli eserin ikinci cildinde bulunmaktadır. Eser, devrinin Şehnamecibaşısı Seyyid Lokman tarafından kaleme alınmıştır, kâtibi Adanalı Ali’dir, talik hatla yazılmıştır, 302 varaktan meydana gelmiştir. 1587 ve 1588 yılında tamamlanmıştır ve içinde 43 x 29 cm. boyutlarında 65 minyatür vardır. Eserin sonunda Nakkaş Osman’ın adı geçmekle beraber zamanın tanınmış sanatkârları tarafından müştereken meydana getirildiği anlaşılmaktadır.
Iran Minyatürü: 17. Yüzyılın ilk yarısında yaşayan İran minyatürcüsü Reza Abbasi’nin eseridir.
Pakistan Minyatürü: 18. Yüzyıl ortalarında bir Moğol sanatçısı tarafından yapılmış olan minyatür, balkonda oturan ve elinde kupa tutan bir kadını göstermektedir. Eser halen Lahor Müzesinde bulunmaktadır.

1970.13 - ( RCD ) - Turizm
Fetiye ( Türkiye ), Si-o-se-Pol Köprüsü ( İran ), Saiful Malook Gölü ( Pakistan ) işlenmiştir.

1971.13 - ( RCD ) - Camiler
Selimiye Camii ( Türkiye ), Chaharbagh Tarihi Din Okulu ( İran ), Badshahi Camii ( Pakistan ) işlenmiştir.

1972.08 - ( RCD ) - Tablolar
Cevat Dereli ( 1900-1989 ): Türk Ressam Cevat Dereli 1900’de Rize’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Sanayi-i Nefise Mektebine giren Dereli, burada İbrahim Çallı atölyesine devam etti ve 1924 yılında mezun oldu. Yarışma sınavını kazanıp öğrenim için Paris’e gönderilen sanatçı, öğrenimini tamamlayıp yurda dönünce Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi resim öğretmen yardımcılığına atandı. 1933’de de Tıp fakültesi desinatörlüğüne atanan sanatçı, 1939’da  Halkevleri Genel Merkezi tarafından Sinop’a gönderildi ve bu bölge ile ilgili sayısız peysajlar yaptı. İlk dönemlerinde empresyonist bir tavırla realist kompozisyonlar üreten sanatçı çok sayıda natürmort ve peysaj yaptı. Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar birliğinin kurucularından sayılan Cevat Dereli daha sonra (D) gurubuna katıldı. Resim ve Heykel Müzesinde, Milli Kütüphane koleksiyonunda, birçok özel ve resmi koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı Çağdaş Türk Resmine önemli katkılarda bulunmuştur.
Abdur Rahman Chughtai ( 1894-1975 ):
Pakistanlı Ressam
Behzat ( 1894-1968 ):
İranlı Ressam
Balık tutan adam, Cevat Dereli ( Rize-1900-1989 ), Azim ve Kuvvet, Abdurrahman Chughtai ( Lahor-1894-1975 ),
Bir İranlı Kadın, Behzat ( Tahran-1894-1968 )

1973.05 - ( RCD ) - Eski Eserler
Kommagene Kralı I. Antiochus'un ( M.Ö. 69-34 ) Anıt Mezarından üç kolosal heykel başı
( Nemrut - Türkiye )
Lut Gölü kazılarında bulunan çamurdan yapılmış bir heykel ( M.Ö. 3000 - İran )
Moenjodaro sehri kalıntılarından bir ana sokak görüntüsü ( M.Ö. 3000 - Pakistan )


1974.06 - ( RCD ) - Halı
Türkiye - İran - Pakistan Halıları

1975.06 - ( RCD ) - Sanat Eserleri
Porselen Vazo ( Türkiye ): İstanbul Sümerbank Yıldız Porselen Müessesinde yapılmıştır.
Seramik Tabak ( İran ): Yazd'da elle yapılmıştır.
Deve Derisinden Yapılmış Vazo ( Pakistan ): Multan'lı Khalifa Ghulam Chulam Rasool tarafından yapılmıştır.


1976.09 - ( RCD ) - Kurucular
Kemal Atatük (1981-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu - Rıza Şah Pehlevi (1878-1944) Modern İran'ın kurucusu
Muhammed Ali Cinnah (1876-1948) Pakistan'ın kurucusu

1977.07 - ( RCD ) - Tarihi Eserler
İnsan yüzlü vazo ( Terra-Cotta ) - Türkiye, Çaydalık şeklinde eser ( Terra-Cotta ) - İran, Oyuncak araba ( Terra-Cotta ) - Pakistan

1978.07 - ( RCD ) - Güller
Gül ( Rosa SP ) - Türkiye, Gül ( Rosa ) - İran, Gül ( Rosa Damascena Mill ) - Pakistan

1979.06 - ( RCD ) - Ressamlar
Namık İsmail, Türkiye - Harman, Mohammad Ghaffari ( Kemal Olomolk ), İran - Kuyumcu,
Usdad Allah Baksh, Pakistan - Köyden bir gürünüş


© Pulhane Ltd.Şti.