Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1961 Yılınının 2. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1961.02
CENTO IX. Nazırlar Konseyi Toplantısı
( CENTO Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı )

1961-02-01
1982-2095-2193
1961-02-02
1983-2096-2194
1961-02-03
1984-2097-2195
Sunum:
27.04.1961 tarihinde, CENTO IX. Nazırlar Konseyi Toplantısıı ( CENTO Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı ) konulu üç değerli Anma Pulları serisi, 0,30 ETL ( 30 Kuruş ), 0,40 ETL ( 40 Kuruş ) ve 0,75 ETL ( 75 Kuruş ) olmak üzere toplam 1,45 ETL ( 145 Kuruş ) bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Ankana Posta Merkezi adresinde,
DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI - CENTO - 27.4.61 - ANKARA

ibareli İlk Gün Damgası ( Özel Posta Damgası ) kullanılmıştır. 4341 Adet İlk Gün Zarfı üretilmiştir.

Anma Pulları serisinin Değerleri:
0,30 ETL ( 30 Kuruş ), 0,40 ETL ( 40 Kuruş ) ve 0,75 ETL ( 75 Kuruş ) = 1,45 ETL ( 145 Kuruş )
1 Gram Altın = 16,00 ETL / 0,0906 Gram - 1 Dolar = 9,045 ETL / 0,1603 $
Çıkış Tarihi: 27.04.1961, Son Satış Tarihi: 31.12.1964 tarihinde dolaşımdan kaldırılmıştır.
Basım Adedi: 600.000 Adet 3 puldan oluşan seri, 100 lük tabakalar halinde başılmıştır.
30 Kuruş 2.300.000 Adet, 40 ve 60 Kuruş 600.000 Adet ( Herbiri ),
Pulların Boyutu: 41 × 26 - Dantel: 13¼
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Apa Ofset Basımevi A.Ş. - İstanbul
Grafik Tasarım: Foto Ressam Burhan Özak

Seri Numarası: 300
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa: 211
Konu: CENTO IX. Nazırlar Konseyi Toplantısıı ( CENTO Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı )

Orta Doğu'da SSCB'ye karşı NATO'nun bir uzantısı olarak kurulan Bağdat Paktı'nın oluşum süreci Mayıs 1953'te ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'ın Ortadoğu ülkelerine yaptığı geziyle başladı. 2 Nisan 1954'te Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan dostluk ve iş birliği antlaşması kuruluş için önemli bir aşama oldu. Ekim 1954'te Ankara'yı ziyaret eden Irak Başbakanı Nuri Said Paşa, Türkiye ile Irak'ın Ortadoğu'da bir savunma örgütü oluşturmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. 24 Şubat 1955'te Türkiye ile Irak arasında imzalanan karşılıklı iş birliği antlaşmasına 4 Nisan'da Birleşik Krallık'ın, 23 Eylül'de Pakistan'ın, 3 Kasım'da da İran'ın katılmasıyla Bağdat Paktı kurulmuş oldu. ABD ise pakta gözlemci üye olarak katıldı.
Türkiye'nin Arap ülkelerinin çıkarlarına aykırı bir siyaset izlemeyeceği konusunda güvence vermesine karşın, Mısır ve Suriye'nin başını çektiği Arap devletleri paktı tepkiyle karşıladılar. Paktı, Batı emperyalizminin bir aracı, İsrail'e hizmet eden bir örgüt olarak gören bu ülkeler, tepki olarak kendi aralarında savunma antlaşmaları imzaladılar. Bağdat Paktı, Türk-Arap ilişkilerini olumsuz etkilediği gibi, Sovyetler Birliği ile olan soğuk ilişkileri daha da gerginleştirdi. ABD'nin sadece gözlemci üye statüsünde kalıp katılmayışı nedeniyle askeri açıdan hiçbir zaman güçlü bir savunma örgütü olamayan Bağdat Paktı, Soğuk Savaş sırasında Mısır ve Suriye gibi radikal Arap ülkelerinin SSCB'ye yakınlaşmasına yol açtı. Türkiye'nin 1956'da İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesi bile örgüte yeni bir Arap ülkesinin katılımını sağlayamadı. Öte yandan, pakt üyeliğiyle Arap Dünyası'nı karşısına alan Irak'ta Kral Faysal ile Nuri Said Paşa'nın devrilmesi örgüt yapısını zayıflattı. Irak'ın 24 Mart 1959'da çekilmesiyle merkezi Ankara'ya taşınan paktın adı, 21 Ağustos 1959'da CENTO (Central Treaty Organisation, Merkezi Antlaşma Teşkilatı) olarak değiştirildi. Pakt yeni kimliğiyle bu tarihten itibaren ekonomik, kültürel ve teknik iş birliği alanlarına yöneldi.
12 Mart 1979'da önce Pakistan’ın, ardında da ertesi gün İran’ın ayrıldıklarını açıklamaları sonucunda, fiilen işlevsiz hale gelen CENTO'nun varlığı sona erdi. 27 Mayıs 1960'ta işlevine son verilen II. TBMM binası, 1961-1979 yılları arasında CENTO'nun son genel merkezi olarak kullanılmıştır.

30, 40 Kuruşluklarda, Demiryolu, Karayolu ile Telekominikasyon, 75 Kuruşlukta, Yeni Büyük Millet Meclisi Binası işlenmiştir.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( CENTO ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
1961 Yılında PTT Meslek Okulları Birliği Yardımlaşma Derneği ( PTT M.O.B.Y.D. ) - Ankara Şubesi
PTT adına İlk Gün Zarfları hazırlayarak dolaşıma sunmuştur.

İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 1,45 ETL (145 Kuruş ) + Zarf maliyetidir.
İlk Gün Damgası ( Özel Posta Damgası ) ile
4.341 Adet üretilmiştir.
1963.02
Seri no: 300
Akoba

1953 - 1980 Yılları arasında, PTT dışında çok değişik firmalar İlk Gün Zarfları hazırlamışlardır.
PTT 1980 Yılında kendi logosunu kullanmaya başlamıştır.
Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır. Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine  e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz.
TEŞEKKÜRLER.2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.