Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
18.03.2015 tarihinde 2015 Yılının 5. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1172
2015.05
Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı

2015-05-01
4109-4546
2015-05-02
4110-4547
2015-05-03
4111-4548

2015-05-B03
4412-Blok 141
2015-05-04
İsfilada Pul no Verilmemiş

Seri Numaralı Dantelsiz Blok 7.500 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 25,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelsiz olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 18 ) onsekizinci bloktur.
25.00 TL ye ancak alınabilen bloğu 2,50 TL olarak kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.


2015-05-B04
4413-Blok 142
2015-05-05
İsfilada Pul no Verilmemiş

Özel Kesim, Dantelli Pullu, Seri Numaralı Blok 7.500 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 25,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelli Pullu olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 19 ) ondokuzuncu bloktur.
25.00 TL ye ancak alınabilen bloğu Pul haline getirerek 4,00 TL olarak kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.


Pul serisinin Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 4,85 TL / 1,85 $ / 1,74 €
Pul Portföyünün değeri, 25.00 TL / 9,52 $ / 8,97 €


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.