Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
1950 Yılı Pullarının İlk Gün Zarfları ve Damgaları.
Sitemize Zaman ayırıp sayfalar arasında dolaştığınız için Teşekkürler
Görüşlerinizi bizlere iletirmisiniz...

1950
DOLAŞIMA SUNULAN İLK ZARFLARI İLE İLK GÜN DAMGALARI LİSTESİ


1950.01 19.05.1950 2,50 TL lik Uçak Pulu
1950.02 13.08.1950 Dünya Gençlik Birliği II. Konsey Toplantısı ( WAY )
1950.03 01.09.1950 14 Mayıs 1950 Seçimleri
1950.04 09.09.1950 1950 İzmir Enternasyonal Fuarı
1950.05 00.00.1950 5. Atatürk ( KALIN KAĞIT )
1950.06 09.10.1950 Nüfus Sayımı
1950.07.17.10.19+50 Milletlerarası Sivil Havacılık Kongeresi İstanbul ( ICAO )
1950.08 01.12.1950 Farabi'nin 1000. Ölüm Yıldönümü
1950.09 21.12.1950 III. Türk Kooperatifcilik Kongresi


57.  Muvakkat Şehir - Erzincan 3-3 – 2-2                                                                                                23.02.1950
58.  İstanbul Sergisi 1-31 Temmuz 1950                                                                               01.07.1950-31.07.1950
59.  Dünya Gençlik Birliği 2 nci Konseyi - İstanbul - 05.08.1950 - 20.08.1950
60.  Türkiye Tütün Kongresi 1950 - Ankara                                                                          07.08.1950-10.08.1950
61.  ICAO Bölge Toplantısı - İstanbul - 14.08.1950-17.10.1950
62.  B.M. Sağlık Teşkilâtı Bölge Toplantısı - İstanbul                                                                              23.08.1950
63. 3 cü T. Kooperatifçilik Kongrası - Ankara.93 - 21.12.1950 - 25.12.1950
64. Fârabi İhtifali - 29 Aralık 1950 - İstanbul - 01.12.1950-29.12.1950İlk Gün Zarfları ve Damgaları
1950 Yılının İlk Gün Zarfları ve Damgaları

İlk Gün Damgası: Posta pullarının dolaşıma çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarıdır.
İlk Gün Posta Damgası: PTT tarafıdan İlk Gün Damgası yapılmayan veya İlk Gün Damgaları yapılmaya başlanmadan evvel Pul serilerinin Zarflara veya bir sayfa kağıta yapıştırılarak dolaşıma çıkdıkları gün herhangi bir posta merkezinde damgalanması ile elde edilmiş, zarflar veya sayfalardır.


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.