Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
Resmi Posta Pulları
Resmi Posta Pulları

1947-02-01
R001-1406
1947-02-02
R002-1407
1947-02-03
R003-1408
1947-02-04
R004-1409
1947-02-05
R005-1410
1947-02-06
R006-1411
1947-02-07
R007-1412
1947-02-08
R008-1413
1947-02-09
R009-1414
1947-02-10
R010-1415
1947-02-11
R011-1416
1947-01-12
R012-1417
R001 - 1947.02 1947 Resmi Posta Pulları
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1948 Londra Baskılı İsmet İnönü Posta Pulları üzerine;
İnönü'nün Partisi Seçimi kaybetmesi nedeniye pullar kullanılmayarak, imha etmek yerine üzerlerine ek baskı yapılarak mahvedilmiştir. Resmi Posta Pulları olarak kullanılarak tüketilmiştir.


1951-01-01
R013-1471
1951-01-02
R014-1472
1951-01-03
R015-1473
1951-01-04
R016-1474
R002 - 1951.01 1951 Resmi Posta Pulları
( 1948 İnönü Pulları üzerine Siyah ek baskı )
1953-01-01
R017-1560
1953-01-02
R018-1561
1953-01-03
R019-1562
1953-01-04
R020-1563
1953-01-05
R021-1564
1953-01-06
R022-1565
1953-01-07
R023-1566
R003 - 1953.01 1953 Resmi Posta Pulları
( 1948 İnönü Pulları üzerine Vişneçürüğü ek baskı )
1953-02-01
R024-1559
R004 - 1953.02 1953 Resmi Posta Pulları
( 0,25 Kuruşluk İnönü Pulu üzerine Koyunefti ek baskı )
1954-04-01
R025-1629
1954-04-02
R026-1630
1954-04-03
R027-1631
1954-04-03
R028-1632
1954-04-03
R029-1633
R005 - 1954.04 1954 Resmi Posta Pulları
( 1948 İnönü Pullları üzerine Siyah ek baskı )
1955-06-01
R030-1663
1955-06-02
R031-1664
1955-06-03
R032-1665
1955-06-04
R033-1666
1955-06-05
R034-1667
1955-06-06
R035-1668
1955-05-07
R036-1669
1955-05-08
R037-1670
1955-05-09
R038-1671
1955-05-10
R039-1672
1955-05-11
R040-1673
1955-05-12
R041-1674
R006 - 1955.06 1955 Resmi Posta Pulları
( 1948 İnönü Pullları üzerine Siyah ek baskı )
1956-04-01
R042-1722
1956-04-02
R043-1723
1956-04-03
R044-1724
1956-04-04
R045-1725
1956-04-05
R046-1726
1956-04-06
R047-1727
R007 - 1956.04 1956 Resmi Posta Pulları
( 1948 İnönü Pullları üzerine Siyah ek baskı )
1957-01-01
R048-1769
1957-01-02
R049-1770
1957-01-03
R050-1771
1957-01-04
R051-1772
1957-01-05
R052-1773
R008 - 1957.01 1957 Resmi Posta Pulları
( 1948 İnönü Pulları üzerine Siyah ek baskı )
1957-11-01
R064-1819
1957-11-02
R065-1820
1957-11-03
R066-1821
1957-11-04
R067-1822
1957-11-05
R068-1823
R010 - 1957.11 1957 Resmi Posta Pulları
( 1948 İnönü Pullları üzerine Siyah ek baskı )

1957-05-01
R053-1778
1957-05-02
R054-1779
1957-05-03
R055-1780
1957-05-04
R056-1781
1957-05-05
R057-1782
1957-05-06
R058-1783
1957-05-07
R059-1784
1957-05-08
R060-1785
1957-05-09
R061-1786
1957-05-10
R062-1787
1957-05-11
R063-1788
R009 - 1957.05 Resmi Posta Pulları 1957 ( Yeni Desen 1 )
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1959-03-01
R069-1778
1959-03-02
R070-1779
1959-03-03
R071-1780
1959-03-04
R072-1781
1959-03-05
R073-1782
1959-03-06
R074-1783
1959-03-07
R075-1784
1959-03-08
R076-1785
1959-03-09
R077-1786
R011 - 1959.03 Resmi Posta Pulları 1959 ( Yeni Desen 2 )
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1960-11-01
R078-2049
1960-11-02
R079-2050
1960-11-03
R080-2051
1960-11-04
R081-2052
1960-11-05
R082-2053
1960-11-06
R083-2054
1960-11-07
R084-2055
1960-11-08
R085-2056
1960-11-09
R086-2057
R012 - 1960.11 Resmi Posta Pulları 1960
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1962.03.01
R087-2128
1962.03.02
R088-2129
1962.03.03
R089-2130
1962.03.04
R090-2131
1962.03.05
R091-2132
1962.03.06
R092-2133
R013 - 1962.03 Resmi Posta Pulları 1962
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1962.15.01
R093-2199
1962.15.02
R094-2200
R014 - 1963.15 Resmi Posta Pulları Ek Baskılı

1963.16.01
R095-2201
1963.16.02
R096-2202
1963.16.03
R097-2203
1963.16.04
R098-2204
1963.16.05
R099-2205
R015 - 1963.16 Resmi Posta Pulları 1963
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.


1964.10.01
R100-2238
1964.10.02
R101-2239
1964.10.03
R102-2240
1964.10.04
R103-2241
1964.10.05
R104-2242
1964.10.06
R105-2243
1964.10.07
R106-2244
1964.10.08
R107-2245
1964.10.09
R108-2246
R016 - 1964.10 Resmi Posta Pulları 1964
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1965.15.01
R109-2292
1965.15.02
R110-2293
1965.15.03
R111-2294
R017 - 1965.15 Resmi Posta Pulları
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1966.17.01
R112-2351
1966.17.02
R113-2352
1966.17.03
R114-2353
1966.17.04
R115-2354
1966.17.05
R116-2355
1966.17.06
R111-2294
R018 - 1966.17 Resmi Posta Pulları 1966
1967.21.01
R118-2408
1967.21.02
R119-2409
1967.21.03
R120-2410
R019 - 1967.21 Resmi Posta Pulları 1967
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1968.15.01
R121-2444
1968.15.02
R122-2445
1968.15.03
R123-2446
R020 - 1968.15 Resmi Posta Pulları
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.
1969.11.01
R124-2475
1969.11.02
R125-2476
1969.11.03
R126-2477
1969.11.04
R127-2478
R021 1969.11 Resmi Posta Pulları
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1971.03.01
R128-2544
1971.03.02
R129-2545
1971.03.03
R130-2546
1971.03.04
R131-2547
1971.03.05
R132-2548
R022 - 1971.03 Resmi Posta Pulları 1971.1
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1971.22.01
R133-2587
1971.22.02
R134-2588
1971.22.03
R135-2589
1971.22.04
R136-2590
1971.22.05
R137-2591
1971.22.06
R138-2592
R023 - 1971.22 Resmi Posta Pulları 1971.2
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1972.03.01
R139-2599
1972.03.02
R140-2600
1972.03.03
R141-2601
R024 - 1972.03 Resmi Posta Pulları 1972
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1973.10.01
R142.2645
R025 - 1973.10 Resmi Posta Pulu 1973

1974.05.01
R143.2678
1974.05.02
R144.2679
1974.05.03
R145.2680
1974.05.04
R146.2681
1974.05.05
R147.2682
1974.05.06
R148.2683
R026 - 1974.05 Resmi Posta Pulları 1974
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1975.10.01
R149.2725
R027 - 1975.10 Resmi Posta Pulu 1975

1977.11.01
R150.2785
1977.11.02
R151.2786
1977.11.03
R152.2787
1977.11.04
R153.2788
1977.11.05
R154.2789
R028 - 1977.11 Resmi Posta Pulları 1977.1 ( Ek Baskılı )
5 Değişik 1 kuruşluk pul üzerine 5 kuruş Ek Baskı

1977.17.01
R155.2807
R029 - 1977.17 Resmi Posta Pulu 1977.2

1978.01.01
R156.2808
1978.01.02
R157.2809
1978.01.03
R158.2810
1978.01.04
R159.2811
1978.01.05
R160.2812
1978.01.06
R161.2813
R030 - 1978.01 Resmi Posta Pulları 1978
Pullar aynı kompozisyonda farklı değerlerde ve renkte basılmışlardır.

1979.01.01
R162.2845
1979.01.02
R163.2846
R031 - 1979.01 Resmi Posta Pulları 1979.1
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1979.15.01
R164.2882
1979.15.02
R165.2883
1979.15.03
R166.2884
1979.15.04
R167.2885
1979.15.05
R168.2886
1979.15.06
R169.2887
R032 - 1979.15 Resmi Posta Pulları 1979.2
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1981.10.01
R170.2952
1981.10.02
R171.2953
R033 - 1981.10 Resmi Posta Pulları 1981.1
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1981.17.01
R172.2963
1981.17.02
R173.2964
1981.17.03
R174.2965
1981.17.04
R175.2966
1981.17.05
R176.2967
1981.17.06
R177.2968
R034 - 1981.17 Resmi Posta Pulları 1981.2
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1983.19.01
R178.3049
1983.19.02
R179.3050
1983.19.03
R180.3051
1983.19.04
R181.3052
1983.19.05
R182.3053
1983.19.06
R183.3054
R035 - 1983.19 Resmi Posta Pulları 1983
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1984.06.01
R184.3072
1984.06.02
R185.3073
1984.06.03
R186.3074
1984.06.04
R187.3075
1984.06.05
R188.3076
R036 - 1984.06 Resmi Posta Pulları 1984
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1986.12.01
R189.3162
1986.12.02
R190.3163
1986.12.03
R191.3164
1986.12.04
R192.3165
R037 - 1986.12 Resmi Posta Pulları 1986
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1987.10.01
R193.3191
1987.10.02
R194.3192
R038 - 1987.10 Resmi Posta Pulları 1987
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.


1989.09.01
R196.3268
1989.09.02
R199.3171
1983.19 / 02 - 05
1989.09.03
R198.3270
1989.09.04
R200.3172
1984.06 / 02 - 05
1989.09.05
R195.3267
1989.09.06
R197.3269
1986.12 / 02 - 03
R039 - 1989.09 Ek Baskılı Resmi Posta Pulları 1989

1991.02.01
R201.3329
1983.19.04
1991.02.02
R202.3330
1984.06.03
R040 - 1991.02 Ek Baskılı Resmi Posta Pulları 1991

1992.02.01
R203.3359
1992.02.02
R204.3360
R041 - 1992.02 Resmi Posta Pulları 1992.1
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1992.15.01
R205.3388
1992.15.02
R206.3389
R042 - 1992.15 Resmi Posta Pulları 1992.2
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1993.09.01
R207.3417
1993.09.02
R208.3418
1993.09.09
R209.3119
R043 - 1993.09 Resmi Posta Pulları
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1994.05.01
R210.3464
1994.05.02
R213.3465
R044 - 1994.05 Resmi Posta Pulları
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1995.01.01
R212.3464
1995.01.02
R213.3465
R045 - 1995.01 Resmi Posta Pulları 1995.1
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

1995.07.01
R214.3473
R046 - 1995.07 Resmi Posta Pulu 1995.2

1995.13.01
R215.3488
R047 - 1995.13 Resmi Posta Pulu 1995.3

1996.09.01
R216.3511
1996.09.02
R217.3512
1996.09.03
R218.3513
1996.09.04
R219.3514
R048 - 1996.09 Resmi Posta Pulları

1997.01.01
R220.3533
R049 - 1997.01 Resmi Posta Pulu 1997.1

1997.11.01
R221.3555
1997.11.02
R222.3556
R050 - 1997.11 Resmi Posta Pulları 1997.2

1998.07.01
R223.3585
1998.07.02
R224.3586
1998.07.03
R225.3587
1999.08.04
R226.3588
R051 - Resmi Posta Pulları 1998.1

1998.08.01
R227.3589
R052 1998.08 - Resmi Posta Pulu 1998.2

1999.06.01
R228.3621
1999.06.02
R229.3622
R053 - 1999.06 Resmi Posta Pulları

2000.03.01
R230.3657
2000.03.02
R231.3658
2000.03.03
R232.3659
2000.03.04
R233.3660
R054 - 2000.03 Resmi Posta Pulları 2000.1

2000.15.01
R234.3697
2000.15.02
R235.3698
R055 - 2000.15 Resmi Posta Pulları 2000.2
Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.

2001.14.01
R236.3743
R056 - 2001.14 Resmi Posta Pulu

2002.14.01
R237.3778
2002.14.02
R238.3779
2002.14.03
R239.3780
2002.14.04
R240.3781
2002.14.05
R241.3782
R057 - 2002.14 Resmi Posta Pulları

2003.08.01
R242.3807
2003.08.02
R243.3808
2003.08.03
R244.3809
2003.08.04
R245.3810
R058 - 2003.08 Resmi Posta Pulları 2003.1

2003.11.01
R246.3815
R059 - 2003.11 Resmi Posta Pulu 2003.2

Konulu Resmi Posta Pulları

2004.13.01
R247.3863
2004.13.02
R248.3864
2004.13.03
R249.3865
2004.13.04
R250.3866
2004.13.05
R251.3867
R060 - 2004.13 Kamu Binaları
Eski Hamidiye Etfal Çocuk Sanatoryumu - Eski Silahtarağa Termik Santralı Binası
PTT Genel Müdürlüğü Binası/Ankara - Maliye Bakanlığı Binası/ Ankara - Eski Posta Telgraf Bakanlığı Binası/İstanlul

2005.01.01
R252.3878
R061. 2005.1 Kamu Binaları 2005.1
Başbakanlık Binası/Ankara

2005.13.01
R253.3915
2005.13.02
R254.3916
2005.13.03
R255.3917
2005.13.04
R256.3918
2005.13.05
R257.3919
2005.13.06
R258.3820
R062 - 2005.013 Kamu Binaları 2005.2
Cumhuriyet Müzesi/Ankara - Kültür ve Turizm Bakanlığı/Ankara - Devlet Konuk Evi/Ankara
Resim Heykel Müzesi /Ankara - Etnoğrafya Müzesi/Ankara - Milli Kütüphane/Ankara


2006.06.01
R259.3985
2006.06.02
R260.3984
2006.06.03
R261.3985
2006.06.04
R262.3986
2006.06.05
R263.3987
R063 - 2006.06 Atatürk 2006.1

2007.01.01
R264
2007.01.02
R265
2007.01.03
R266
2007.01.04
R267
2007.01.05
R268
R064 - 2007.01 Atatürk 2007.1

2007.22.01
R269
R065 - 2007.22 Atatürk 2007.2

2008.04.01
R270
2008.04.02
R271
2008.04.03
R272
2008.04.04
R273
2008.04.05
R274
2008.04.06
R275
R066 - 2008.04 Atatürk 2008.1

2008.23.01
R276
2008.23.02
R277
2008.23.03
R278
2008.23.04
R279
R067 - 2008.23 Atatürk 2008.2

20090301
20090302
20090203
20090304
2009.03.01
R280
2009.03.02
R281
2009.03.03
R282
2009.03.04
R283
20090305
20090306
20090307
20090308
2009.03.05
R284
2009.03.06
R285
2009.03.07
R286
2009.03.08
R287
R068 - 2009.03 Çiçekler 2009.1
20091801
200918
2009.18.01
R288
2009.18.02
R289
R069 - 2009.18 Çicekler 2009.2
20101701
20101702
20101703
20101704
20101705
2010.17.01
R290
2010.17.02
R291
2010.17.03
R292
2010.17.04
R293
2010.17.05
R294
R070. 2010.17 Çiçekler 2010.1

2010221
2010222
2010223
20223
2010225
2010.22.01
R295
2010.22.02
R296
2010.22.03
R297
2010.22.04
R298
2010.22.05
R299
R071 - 2010.22 Ebru 2010.2

20100501
20110502
20110503
20110504
2011.05.01
R300
2011.05.02
R301
2011.05.03
R302
2011.05.04
R303
R072 - 2011.05 Ebru 2011.1

20112401
20112402
20112403
20112404
2011.24.01
R304
2011.24.02
R305
2011.24.03
R306
2011.24.04
R307
R073 - 2011.24 Ebru 2011.2

20120901
20120902
20120903
20120904
20120905
2012.09.01
R308
2012.09.02
R309
2012.09.03
R310
2012.09.04
R311
2012.09.05
R312
R074 2012.09 Şukufe ( Çiçek Açan Bitki ) 2012.1

20121901
20121902
20121903
20121904
2012.19.01
R313
2012.19.02
R314
2012.19.03
R315
2012.19.04
R316
R075 - 2012.19 Mevsimler 2012.2

2013.03.01
R317
2013.03.02
R318
2013.03.03
R319
2013.03.04
R320
R076 - 2013.03 Türk Halı ve Kilim Motifleri

2013.23.01
R321
2013.23.02
R322
2013.23.03
R323
2013.23.04
R324
2013.23.05
R325
R077 - 2013.23 Atatürk

2014.09.01
R326
2014.09.02
R327
2014.09.03
R328
R078 - 2014.09 Atatürk

2014.12.01
R329
2014.12.02
R330
2014.12.03
R331
R079 - 2014.12 Türk Halı ve Kilim Motifleri

2014.18.01
R332
2014.18.02
R333
2014.18.03
R334
2014.18.04
R335
R080 - 2014.18 Kültür Varlıklarımız

2015.04.01
R336
2015.04.02
R337
2015.04.03
R338
R081 - 2015.04 Müzelerimiz 2015.1
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi - Etnogafya Müzesi

2015.17.01
R339

R082 - 2015.17 Müzelerimiz 2015.2
Ankara Resim ve Heykel Müzesi


2015.18.01
R340
2015.18.02
R341
R083 2015.18 Müzelerimiz 2015.3
Zeugma Mozaik Müzesi - Gaziantep

2015.22.01
R342
2015.22.02
R343
2015.22.03
R344
2015.22.04
R345
2015.22.05
R346
R084- 2015.22 Müzelerimiz 2015.4
Türk ve İslam Eserleri Müzesi - Ayasofya Müzesi - Rumeli Hisarı Müzesi - Galata Mevlevihanesi Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri - İstanbul


2015.32.01
R347
2015.32.02
R348
2015.32.03
R349
2015.32.04
R350
R085 - 2015.32 Minyatür

2016.01.01
R351
2016.01.02
R352
2016.01.03
R353
R086 - 2016.01 Ebru

2016.15.01
R354
2016.15.02
R355
2016.15.03
R356
2016.15.04
R357
2016.15.05
R358
2016.15.06
R359
R087 - 2016.15 Şükufe ( Gül )

2016.32.01
R360
2016.32.02
R361
2016.32.03
R362
2016.32.04
R363
R088 - 2016.32 Çini

2017.08.01
R364
2017.08.02
R365
2017.08.03
R366
2017.08.04
R367
2017.08.05
R368
R089 - 2017.08 Konulu Resmi Posta Pulları - Motif/1
Pullar aynı kompozisyonda farklı değerlerde ve renkte basılmışlardır.

2017.15.01
R369
2017.15.02
R370
2017.15.03
R371
2017.15.04
R372
R090 - 2017.15 Motif /2a - Karanfil
Pullar aynı kompozisyonda farklı değerlerde ve renkte basılmışlardır.

2017.15.05
R373
2017.15.06
R374
2017.15.07
R375
2017.15.08
R376
2017.15.09
R377
R090 - 2017.15 Motif /2b - Lale
Pullar aynı kompozisyonda farklı değerlerde ve renkte basılmışlardır.

2017.29.01
R378
2017.29.02
R379
2017.29.03
R380
2017.29.04
R381
2017.29.05
R382
2017.29.06
R383
2017.29.07
R384
2017.29.08
R385
2017.29.09
R386
R091 - 2016.29 Anadolu Motifleri - Motif 3

2018.17.01
R387
2018.17.02
R388
2018.17.03
R389
2018.17.04
R390
2018.17.05
R391
R092 - 2018.17 Atatürk

2018.34.01
R392
2018.34.02
R393
2018.34.03
R394
2018.34.04
R395
Milli Mücadele Temalı Müzelerimiz

2019.16.01
R396
2019.16.02
R397
2019.16.03
R398
2019.16.04
R399
2019.16.05
R400
2019.16.06
R401
Çiçekler ( Ebru )

2019.23.01
R402
2019.23.02
R403
2019.23.03
R404
2019.23.04
R405
2019.23.05
R406
2019.23.06
R407
2019.23.07
R408
2019.23.08
R409
Anadolu Motifleri - 2

2019.27.01
R410
2019.27.02
R411

2019.31.01
R412
2019.31.02
R413
2019.31.03
R414
2019.31.04
R415
2019.31.05
R416
2019.31.06
R417
- 2019.31 Yazma Motifleri

2020-04-01
R 418
2020-04-02
R 419
2020-04-03
R 420
2020-04-04
R 421
2020-04-05
R 422
R098 - 2020.04 Anadolu Motifleri - 3

2021-06-01
R423
2021-06-02
R424
2021-06-03
R425
2021-06-04
R426
R099 - 2021.06 İğne Oyaları

2021-22-01
R427
2021-22-02
R428
2021-22-03
R429
2021-22-04
R430
2021-22-04
R431
R100 - 2021.22 Kır Çiçekleri

2022-06-01
R432
2022-06-02
R433
2022-06-03
R434
2022-06-04
R435
2022-06-05
R436
R101 - 2022.06 Kır Çiçekleri - 2

2022-21-01
R437
2022-21-02
R438
2022-21-03
R439
2022-21-04
R440
2022-21-05
R441
R102 - 2022.21 Çiçek Minyatürü - Şükûfe2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.