Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
1958 Yılı Pullarının İlk Gün Zarfları ve Damgaları.
Sitemize Zaman ayırıp sayfalar arasında dolaştığınız için Teşekkürler
Görüşlerinizi bizlere iletirmisiniz...

1958
DOLAŞIMA SUNULAN İLK ZARFLARI İLE İLK GÜN DAMGALARI LİSTESİ


Seri Numarası: 0252
1958.01 05.01.1958 Büyük Memleket Şehirleri ( I. Gurup )
Seri Numarası: 0253
1958.02 16.01.1958 İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun 75. Yılı ( İGD 70.632  seri)
Seri Numarası: 0254
1958.03 05.02.1958 Büyük Memleket Şehirleri ( II. Gurup )
Seri Numarası: 0255
1958.04 05.05.1958 Büyük Memleket Şehirleri ( III. Gurup )
Seri Numarası: 0256
1958.05 18.05.1958 Pamukkale Turistik Propaganda Serisi ( İGD 55.470 seri )
Seri Numarası: 0257
1958.06 24.09.1958 Katip Çelebi Yılı ( Ek Değerli )
Seri Numarası: 0258
1958.07 05.10.1958 Mektup Yazma Haftası ( İGD 21.518 seri )
Seri Numarası: 0259
1958.08 06.10.1958 Türkiye Milli Sanayi Sergisi
Seri Numarası: 0260
1958.09 10.10.1958 Avrupa 1958 - Cept ( İGD 68.809 seri )
Seri Numarası: 0261
1958.10 29.10.1958 Cumhuriyet'in 35. Yılı ( Ek Değerli )
Seri Numarası: 0262
1958.11 10.11.1958 Atatürk'ün Vefatının 20. Yılı ( İGD  23.189 seri )

İlk Gün Zarfları ve Damgaları
1958 Yılının İlk Gün Zarfları ve Damgaları

İlk Gün Damgası: Posta pullarının dolaşıma çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarıdır.
İlk Gün Posta Damgası: PTT tarafıdan İlk Gün Damgası yapılmayan veya İlk Gün Damgaları yapılmaya başlanmadan evvel Pul serilerinin Zarflara veya bir sayfa kağıta yapıştırılarak dolaşıma çıkdıkları gün herhangi bir posta merkezinde damgalanması ile elde edilmiş, zarflar veya sayfalardır.


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.