Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
20.09.2016 tarihinde 2016 Yılının 24. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1218
2016.24
26. Dünya Posta Birliği ( UPU ) Kongresi

2016-24-01
4229-4687

2016-24-B15
4230-Blok 167

2016-24-02
4230/1-4688
2016-24-03
4230/1-4689
2016-24-04
4230/1-4690
2016-24-05
4230/1-4691
2016-24-06
4230/1-4682

Seri Numaralı Danteli beş pullu Blok 7.000 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 25,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelli beş pullu olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 30 ) otuzuncu bloktur.
25,00 TL ye ancak alınabilen Pul 1,60 TL × 5 = 8,00 TL kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.


Anma serisinin Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 3,20 TL / 1,07 $
Seri numaralı Bloğun
Dolaşıma sunulduğu günki değeri 25,00 TL/ 8,38 $


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.