Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
29.10.2016 tarihinde 2016 Yılının 29. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1223
2016.29
Cumhuriyet Bayramı

2016-29-01
4235-4700

2016-29-B18
4236-Blok 170
İsfila Blok no: 169,
Pul no: 4701

Seri Numaralı Danteli bir pullu Blok 7.000 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 12,50 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelli bir pullu olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 31 ) otuzbirinci bloktur.
12,50 TL ye ancak alınabilen bloğu 3,20 TL olarak kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.


Anma serisinin Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 1,60 TL / 0,51 $
Seri numaralı Bloğun 
Dolaşıma sunulduğu günki değeri 12,50 TL/ 4,02 $


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.