Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
30.08.2018 tarihinde 2018 Yılının 26. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1276
2018.26
Zafer Bayramı

2018-26-01
4350-4844

2018-26-B09
4351- B194
İsfila Blok no: 193,
Pul no: Verilmemiş

Seri Numaralı Dantelsiz Blok Pul 5.000 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 12,50 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelsiz Blok Pul olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 40 ) kırkıncı bloktur.
12,50 TL ye ancak alınabilen Blok Pul 2,00 TL olarak kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.


Anma serisi Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 2,00 TL / 0,31 $ / 0,27 €
Seri Numaralı Anma Bloğunun
Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 2,00 TL / 0,31 $ / 0,27 €
Seri Numaralı Blok yanlızca Portföy içerisinde diğer filatelik ürünler ile birlikte satılmıştır.
Pul Portföyünün
değeri, 12,50 TL / 1,94 $ / 1,67 €


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.