Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google

İLK GÜN ZARFLARI VE DAMGALARI

İLK GÜN ZARFLARI VE İLK GÜN DAMGALARI
İlk Gün Damgası: Posta pullarının dolaşıma ( Tedavüle ) çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarıdır.
İlk Gün Posta Damgası: PTT tarafıdan İlk Gün Damgası yapılmayan veya İlk Gün Damgaları yapılmaya başlanmadan evvel Pul serilerinin Zarflara veya bir sayfa kağıta yapıştırılarak dolaşıma çıkdıkları gün herhangi bir posta merkezinde damgalanması ile elde edilmiş, zarflar veya sayfalardır.
1954
NATO'nun Kuruluşunun 5. Yıldönümü
04.04.1954 Nato Karargahı Kızılçulu Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
1954.01
Seri no: 203


1954.02 - Seri no: 204
Avrupa Konseyinin V. Yıldönümü
08.08.1954 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı

1954.03
Seri no: 205

1954.04 - Seri no: R005
Resmi Posta Pulları 1954 (5)( 1948 İnönü Pullları üzerine Siyah ek baskı )
PTT Resmi Posta Pullarına İlk Gün Zarfı ile Özel Posta Damgası İlk Gün Damgası ) yapmıyor

1954.05 - Seri no: 206
PTT'nin İktisadi Devlet Teşekkülü Oluşunun Birinci Yıldönümü - Blok
17.10.1954 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı

1954.06 - Seri no: 207
Ziya Gökalp'ın 30. Ölüm Yıldönümü
25.10.1954 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı

1954.07 - Seri no: 208
1954 Uçak Posta Serisi

01.11.1954 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı

İlk Gün Zarfları 1954 Listesi < >2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.