Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1937 Yılınının 3. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 126
1937.03
Balkan Antantı
1937-03-01
1168-1191-1358
1937-03-02
1169-1192-1359
Pullar aynı kompozisyıonda farklı değerlerde ve renklerdedir.
Sunum:
29.10.1937
tarihinde Balkan Antantı konulu iki değerli Anma pulları 8 Kuruş ve 12,5 Kuruş olmak üzere toplam 20,5 Kuruş bedelle, PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Anma serisinin Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası ) ile İlk Gün Zarfı PTT Merkez Müdürlüğünce yapılmamıştır.

Anma pullarının Değerleri: 8 Kuruş ve 12,5 Kuruş = 20,5 Kuruş
1 Gram Altın = 000 ETL / 00000 Gram - 1 Dolar = 126 Kuruş / 0,1627 $
Çıkış Tarihi: 29.10.1937, 1168-1169 numaralı pullar 31.12.1938 dolaşımdan kaldırılmıştır.
Basım Adedi: 2.000.000 Adet, iki puldan oluşan Anma serisi, 50 lik tabakalar halinde basılmıştır.
Pulun Boyutu: 32 x 23 mm. Dantel: 12
Baskı Yöntemi: Tipografi Usulu
Basımevi: Damga Matbaası İstanbul

Seri Numarası: 126
Konu: Balkan Antantı

Yunanistan, Romanya, Türkiye ve Yugoslavya'nın Almanya ve İtalya destekli Bulgaristan tehditine karşı sınırlarını korumak ve Balkanlardaki karışıklığa bir son vermek adına 9 Şubat 1934'te imzaladıkları dostluk ve işbirliği antlaşmasıdır.
1.Dünya savaşından sonra Balkanlardaki dağılım Bulgaristan ve Arnavutluğu pek memnun etmemişti. Bulgaristan Makedonya'da yer alan Bulgar azınlıklarını kullanmak ve sınırlarını genişletmek istiyordu. Arnavutluk da aynı problemlerden dolayı duyduğu rahatsızlığı belli etmişti. Bulgaristan ve Arnavutluk Balkanlarda açıkça memnuniyetsizlerdi. Romanya, Yugoslavya ve Türkiye ise bu düzenin bozulmasını istemiyordu. O dönemdeki Türk Yunan yakınlaşması ise Balkan antantının kurucu nedenlerinden birisiydi. Türkiye ile Yunanistan’ın 14 Eylül 1933’te Dostluk Antlaşması imzaladılar. Bunun üzerine Bulgaristan tehlikesini hisseden Romanya harekete geçti ve 17 Ekim 1933'te Türkiye ile bir dostluk antlaşması imzaladı. Bulgaristan tehditlinden çekinen Yugoslavya da 27 Kasım 1933’te Türkiye ile dostluk antlaşması imzaladı. Bu dört ülke aynı zamanda Almanya ve İtalya'nın desteğini alan Bulgaristan'a karşı sınırlarını korumak için kendi aralarından toplu bir antlaşma imzalamaya karar verdiler ve 9 Şubat 1934’te Balkan Antantını imzaladılar. Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya Balkan Antantına katılma kararı aldılar ve Arnavutluk ve Bulgaristan'ı da bu antanta dahil etmek istediler. Fakat İtalya'nın baskısı üzerine Arnavutluk ve Bulgaristan bu antanta katılmadı. 
Balkan antantındaki ülkelere ait sınırlar, karşılıklı olarak güvenlik altına alınıyordu. Bu devletler, birbirine danışmadan herhangi bir Balkan devleti ile birlikte bir siyasi harekette bulunmamayı ve herhangi bir siyasi antlaşma yapmamayı, kabul ediyorlardı. Türkiye bu antlaşma ile batı sınırlarını güvence altına aldı.
Almanya’nın Avrupa’daki etkinliğini gören Romanya bu ülkeden çekinerek Balkan Antantı ile ilgisini azalttı. Almanya ve İtalya’nın etkisiyle Yugoslavya da, Balkan Antantı dışında kalan Bulgaristan ile işbirliği antlaşması yaptı. Çünkü Balkan Antantı birinci planda Bulgaristan’a karşı gerçekleştirilmiş bir oluşumdu. Bunun dışında Yugoslavya, İtalya ile de bir anlaşma imzaladı. 
Mustafa Kemal Atatürk ölmüştü, başta ise İsmet İnönü vardı. Hitler yönetimindeki Nazi Almanya'sı Polonya'yı işgal ederek II. Dünya Savaşını başlatınca ne Türkiye ne Yugoslavya ne Romanya ne de Yunanistan karşı koyabildi. Balkan Antantı sona erdi. 
Balkan Antantı, Balkanlar’da barışın korunması konusunda önemli rol oynamıştır. Fakat etkili bir işbirliğinin doğmasını sağlayamamış ve beklenen sonucu verememiştir. 
Pulhan Dipnotu
( Seri Numarası: 126 ) (1168 - 1169 numaralı pullar )

Balkan Antantına dahil Romanya, Yugoslavya. Yunanistan ve Türkiye Devletleri, Posta anlaşması mucibince ayni resimlerde ve büyüklüklerde olmak üzere biri yalnız Antanta dahil Balkan memleketleri arasında diğeri de bütün yabancı memleketlere kullanılmak üzere ikişer posta pulu 1937 yılı 29.10.1937 tarihinde tedavüle çıkarmışlardır.
Romanya 7,50 ve 10 Leylik, Yugoslavya 3 vc 4 Dinarlık ikişer Pul, Yunanistan da 6 Drahmi lik yalnız 1 pul tedavüle çıkarmışlardır. Her devlet kendi armasını en üste almıştır. Bu pulların hepsi 1938 yılı sonunda tedavülden kaldırılmışlardır.
Türkiye Posta İdaresinin çıkardığı iki pul, Damga Matbaasında 2.000.000 adet tam seri olarak basılmıştır.
Bu pullar 50 erlik tabaka halinde Damga Matbaasında parlak kâğıt üzerine basılmıştır. Hususi olarak Damga pulları için getirilen kâğıt ve boyalar ile yapılan bu pulları temizlerken çok dikkat etmek lâzımdır.

1168 - 1169 numaralı pullar 31.12.1938 akşamı tedavülden kaldırılmıştır.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( ).
PTT tarafından İlk Gün Zarfı ile Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası ) yapılmamıştır.
1937.03 - Seri no: 126
Balkan Antantı
İlk Gün Tarihli Posta Damgası ile
Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır.
Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine 
e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz.
TEŞEKKÜRLER.2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.