Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1953 Yılınının 6. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 198
1953.06
Efes Turistik
1953-06-01
1532-1580-1738
1953-06-02
1533-1581-1739
1953-06-03
1534-1582-1740
1953-06-04
1535-1583-1741
1953-06-05
1536-1583-1742
1953-06-06
1537-1585-1743
Sunum:
16.08.1953 tarihinde Efes Turistik konulu altı değerli Anma Pulları serisi, 0,12 ETL ( 12 Kuruş ), 0,15 ETL ( 15 Kuruş ), 0,20 ETL ( 20 Kuruş ), 0,40 ETL ( 40 Kuruş ), 0,60 ETL ( 60 Kuruş ) ve 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) olmak üzere toplam 2,47 ETL ( 247 Kuruş ) bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Anma Pulları serisine, PTT tarafından üretilen Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası ) Efes PTT Şubesinde, Panaya Kapulu PTT Şubesinde ve İzmir Posta Merkezinde,
BİRİNCİ GÜN - 16.8.1953 - EFES - PANAYA KAPULU
ibareli Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası ) kulanılmıştır. 8.838 adet İlk Gün Zarfı damgalanmıştır.

Anma Pulları serisinin Değerleri: 0,12 ETL ( 12 Kuruş ), 0,15 ETL ( 15 Kuruş ), 0,20 ETL ( 20 Kuruş ), 0,40 ETL ( 40 Kuruş ), 0,60 ETL ( 60 Kuruş ) ve 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) = 2,47 ETL ( 247 Kuruş )
1 Gram Altın = 6,00 ETL / 0,4117 Gram - 1 Dolar = 2,8252 ETL / 0,8743 $
Çıkış Tarihi: 16.08.1953, Son Satış Tarihi: 31.12.1957 tarihinde kullanımdan kaldırılmıştır.
Basım Adedi: 100.000 adet 6 puldan oluşan seri, ( 50 lik ) tabakalar halinde basılmıştır.
Pulun Boyutu: 41× 26 mm. - Dantel: 11½
12, 40 kuruş 500.000 adet, 15 kuruş 2.500.000 adet, 20 kuruş 2.000.000 adet, 60 kuruş 400.000 adet, 100 kuruş 100.000 adet
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Avusturya Devlet Matbaası - Viyana
Grafik Tasarım: Açıklanmadı


Seri Numarası: 198
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa:

Konu: Efes Turistik

İzmir civarındaki Efes harabeleriyle bunun yakınında bulunan Panaya Kapulu mevkiindeki Meryem Ana Evi’nin kalabalık bir seyyah kafilesi tarafından ziyareti için tayin edilen 16.08.1953 ta­rihinde 6 parçalık Efes Turistik Anma Serisi dolaşıma çıkarılmıştır.
Bu pullar Avusturya Devlet Matbaasında ellişer adetlik tabakalar halinde Ofset usulü ile 4 renkli ola­rak bastırılmıştır. Pulların ebadı 26X41 milimetredir, Pulların satışa çıkarıldığı 16.08.1953 tarihinde Efes’te ve Panaya Kapulu mevkiindeki Posta Şubelerde İzmir Posta Merkezinde Özel İlk Gün Damgası kullanılmıştır. Birbirinin tamamen aynı olan bu damgalar «Birinci gün Efes Panaya Kapulu» ibaresini ve 16.08.1953 tarihini taşımaktadır. Bu Damga ile yalnız Efes Turistik Hâtıra pulları damga­lanmıştır Bu damgalar 16.08.1953 tarihinde Efes ve Panaya Kapulu’daki Şubelerde, bu şubelerin fa­aliyete başladıkları saatten aynı gün faaliyetlerine son verildiği saate kadar Efes Turistik Anma Pullarını taşıyan zarf vc kâğıtlara ve bütün posta işlemlerinde kullanılmışlardır.
İzmir Posta merkezinde ise, Birinci gün damgası ile Yalnız Efes Turistik Anma Pullan yapıştırılmış boş zarflar veya kâğıtlar damgalanmış, bu nevi pulları taşımayan posta işlemlerinde basılmamıştır. İzmir Posta Merkezinin damgalama işi sabah saat 8 den, akşam 19 a kadar devam etmiştir. Damga­ların her üçüde, bir Heyet huzurunda imha edilmiştir.
Efes pullarının kuşe ve mat kâğıda çeşitli renklerde basılmış Ese’leri çok miktarda görülmektedir.

PTT Genel Müdürlüğünden bildirildiğine göre 16-8-1953 tarihinde ( Efes Panaya Kapulu Birinci gün ) Özel Damgası ile
362 Efes PTT Şubesinde, 3.597 Panaya Kapulu PTT Şubesinde, 3.379 İzmir Posta Merkezinde, 1.495 diğer yerlerden sipariş edilip İzmir Posta Merkezinde zarf ve kâğıtlara yapıştırılarak toplam 8.838 seri damgalanmıştır.
Kullanılmış olan Damgalar, işin sonunda bir Heyet huzurunda, eğelenmek suretiyle, kullanılmaz hale getirilmiştir.

12 kuruş, Efes'de odeon tiyatrosu
15 kuruş, Efes'de Sen Jan Klisesi ve Akropol ( Selçuk Kilişesi )
20 kuruş, Efes Panaya Kapulu'da Meyrem'in evinin iç görünüşü
40 kuruş, Efes'de Çifte Kliseler ( Konsil Klisesi )
60 kuruş, Efes'de yedi uyuyanlar ( Esabı keyf ) Mağarası
1 lira,       Efes Panaya Kapulu'da Meyrem'in evinin dış görünüşü

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( Turizm )
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
PTT adına İlk Gün Zarfları hazırlanarak dolaşıma sunmuştur.
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 2,47 ETL ( 247 Kuruş ) + Zarf maliyetidir.
Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası) ile Damgalanan zarfların 362 adedi Efes PTT şubesinde, 3.597 adedi Panaya Kapulu PTT şubesinde, 3.379 adedi İzmir Posta Merkezinde ve 1.495 adedi İzmir posta merkezine kişiler tarafından gönderilen zarf ve kağıtlara kullanılmıştır. toplam olarak 8.838 adet zarf ve kağıt damgalanmıştır.


1953.06
Seri no: 198

Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır.
Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine 
e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz.
TEŞEKKÜRLER.2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.