Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1971 Yılınının ( 12. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1971.12
Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 50. Yılı
( Ek Değerli )

1971.12.01
2406-2567-2619
1971.12.02
2407-2568-2620
1971.12.03
2408-2569-2621
Sunum:
30.06.1971 tarihinde, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 50. Yılı konulu üç değerli Anma Pulları serisi ( Ek Değerli ), 0,50 ETL ( 50 Kuruş ) + 0,10 ETL ( 10 Kuruş ), 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) + 0,15 ETL ( 15 Kuruş ) ve 1,10 ETL ( 110 Kuruş ) + 0,15 ETL ( 15 Kuruş ) olmak üzere toplam 3,00 ETL ( 300 Kuruş ) bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde,
ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN 50 .YILI - ANKARA - 30.6.1971

ibareli İlk Gün Damgası ( Özel Posta Damgası ) kullanılmıştır. 1.043 adet İlk Gün Zarfı damgalanmıştır.

Anma serisinin Değerleri: 0,50 ETL ( 50 Kuruş ) + 0,10 ETL ( 10 Kuruş ), 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) + 0,15 ETL ( 15 Kuruş ) ve 1,10 ETL ( 110 Kuruş ) + 0,15 ETL ( 15 Kuruş ) = 3,00 ETL ( 300 Kuruş )
1 Dolar = 15,15 ETL / 0,20 $
Çıkış Tarihi: 30.06.1971, Son Satış Tarihi: 31.12.1972 ( Postada Sürekli Geçerli )
Basım Adedi: 196.396 Adet 3 puldan oluşan seri, ( 50 lik ) tabakalar halinde 300.000 Adet basılmıştır.
0,60 ETL ( 196.396 adet ), 1,15 ETL ( 205.069 adet ), 1,25 ETL ( 197.453 adet )
Ek değerli anma pullarının 31.12.1972 tarihine kadar satılmayıp elde kalan kısımı, 12.19.1973 tarihinde 0,60 ETL ( 103.604 adet ), 1,15 ETL ( 94.931 adet ), 1,25 ETL ( 102.547 adet ) imha edilmiştir.
Pulların Boyutu: 36 x 26 mm. 26 x 36 mm. - Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset ( Çok renkli )
Basımevi: Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.- Ankara
Grafik Tasarım:
Açıklanmadı

Seri Numarası: 453,
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa:
366
Konu: Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 50. Yılı

Çocuk Esirgeme Kurumu
, yeni adıyla Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye'de yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini sistemli bir biçimde sunmak için oluşturulmuş bir kurumdur. 1917’de İstanbul’da kurulan “Himaye-i Etfal” adlı ulusal dernek ile aynı nitelikte bir dernek olarak 30 Haziran 1921'de Ankara’da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti ( HEC ), 1981 yılında dernek statüsünden çıkarak "devlet kurumu" haline gelmiştir.
Başbakanlığa bağlı iken 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasından sonra bu bakanlığa devredilen kurumun faaliyetleri günümüzde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü adıyla sürdürülür.
İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti: Osmanlı Devleti'nde, Tuna Valiliği döneminde Mithat Paşa tarafından kurulan ıslahhaneler, II. Meşrutiyet döneminde kurulan "Darüleytamlar" gibi kuruluşlar şehit çocuklarına bakma görevini üstlenmişti. Bu kurumların yetersiz kaldığının görülmesi üzerine "Himaye-i Etfal Cemiyeti" ilk olarak Kırklareli'de 1908 yılında kurulmuş ve Balkan Savaşı'na kadar çalışmalarını yürütmüştü. Bugüne kadar gelen asıl yapılanma, 1917’de gerçekleşti. Cemiyet, 1917 yılında ulusal düzeyde kuruldu ve İstanbul merkez oldu 6 Mart 1917’de İstanbul’da Galatasaray Yurdu’nda toplanan cemiyet 20 kişilik bir merkez heyeti kurdu. I. Dünya Savaşı nedeniyle cephede savaşanların çocukları ile kaybedilen topraklardan Anadolu’ya göç eden ailelerin kimsesiz ve yoksul kalan çocuklarına bakmak amacıyla İstanbul Firuzağa’da 100 kapasiteli çocuk misafirhanesi açarak işe başladı. 17 Ocak 1921 tarihli bir padişah iradesi ile kamu yararına çalışan bir cemiyet olarak kabul edildi. İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti çalışmalarını yürütürken, derneğin kurucularından bir kısmı Millî Mücadele'ye katılmak üzere Ankara'ya gidince TBMM hükümetinin kurulduğu ve yeni devletin inşa edildiği dönemde Ankara'da yeni bir Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. Yeni cemiyetin kurulması, özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında öksüz ve yetim kalan çocukların korunması, yetiştirilmesi amacıyla Millet Meclisi’nin bazı üyelerinin girişimiyle gerçekleşti. Kurtuluş Savaşı boyunca "İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti" ve "Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti" olmak üzere iki yarı dernek varlığını sürdürdü. Son kurulunu 1923 yılında yapan İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti, tekrar genel kurul yapmayarak Kurtuluş Savaşı sonuçlandıktan sonra tarihe karıştı.
Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti: Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti, 30 Haziran 1921'de Ankara'da, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin bir odasında kurulmuştu. Kurucular şu kişilerdir: Mustafa Fevzi Paşa ( Kozan Mebusu ), Dr. Adnan Bey ( İstanbul Mebusu ), Dr. Fuad Bey ( Bolu Mebusu ), İbrahim Süreyya Bey ( Saruhan Mebusu ), Mustafa Necati Bey ( Saruhan Mebusu ), Dr. Refik Bey ( Beyazıt Mebusu ), Muhtar Bey ( İstanbul Mebusu ), Rauf Bey ( Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanı ), Şeref Bey ( Edirne Mebusu ), Vasıf Bey ( Balıkesir Kuvay-ı Miliyet Hareketi Heyet-i Merkeziye Azasından ), Abdullah Azmi Bey ( Eskişehir Mebusu ), Nadi Bey ( İzmir Mebusu ), Nafiz Bey ( Erzurumlu Tüccar ), Dr. Rıza Nur Bey ( Sinop Mebusu ), Faik Bey(Edirne Mebusu), Hüseyin Ragıp Bey ( Matbuat Umum Müdürü ), Hoca Esat Efendi ( Aydın Mebusu ), Eyüp Sabri Bey ( Eskişehir Mebusu ), Emin Bey ( Canik Mebusu ), Enver Bey ( İzmir Mebusu ), Hamdi Bey ( Bilecik Mebusu ), Vehbi Bey ( Niğde Mebusu ). Cemiyet kuruluşundan hemen sonra TBMM Başkanı Mustafa Kemal'in desteğini aldı. Ankara HEC'nin kurulup güçlenmesi üzerine İstanbul HEC'nin çalışmalarına 1923’te son verildi. Kurum, 1924'te pastörize süt dağıtımı, 1927'de anne ve çocukların ücretsiz yararlanabileceği "Sıhhi Banyolar"ın hizmete girmesi, 1928'de çocuk bahçelerinin açılması, 1929'da diş muayeneleri ve tedavilerinin başlaması, "Çocuk Bakıcı Okulu"'nun açılması gibi sosyal hizmet alanındaki pek çok ilki gerçekleştirdi ve döneminin en büyük sivil toplum örgütü haline geldi. Bu örgüt, tıpkı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ( Kızılay ) gibi devlet bütçesinden kanunla ayrılmış paya sahip bir kurumdu.
Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü
: 1935 yılında dilde sadeleşme hareketlerinin ardından adı “Çocuk Esirgeme Kurumu” olarak değişen kurum, 1937 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek kabul edildi.
1960 Darbesinden Sonra: 1961'de çıkan bir kanun üzerine kısa bir süre için kurumun idare heyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca atanarak faaliyetlerini sürdürdü; Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel, kurumun fahri başkanı kabul edildi.
1980 Darbesinden Sonra: 1980'de büyük bir ekonomik sıkıntı içine düşen kurum, askeri darbeden sonra kapanış sürecine girdi. 5 Mayıs 1981'de Resmi gazetede yayınlanan kararla dernek feshedildi, görevleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na devredildi. 27 Mayıs 1983'te resmi gazetede yayınlanan 'Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu tarihe karıştı,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın yönetiminde, kamu tüzel kişiliği olan katma bütçeli bir kurum haline geldi. 1991'de çıkartılan Kanun hükmünde kararname ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Başbakanlığa bağlanmıştır. 3 Haziran 2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasından sonra faaliyetleri sonlandırılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmiştir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
1971 Yılında PTT Meslek Okulları Birliği Yardımlaşma Derneği ( PTT M.O.B.Y.D. ) - Ankara Şubesi
PTT adına İlk Gün Zarfları hazırlayarak dolaşıma sunmuştur.

İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 3,00 ETL ( 300 Kuruş ) + Zarf maliyetidir.
İlk Gün Damgası ( Özel Posta Damgası ) ile 1.043 adet İlk Gün Zarfı damgalanmıştır.

1971.12
Seri no: 453

Kamer
Akoba
Diğerleri

1953 - 1980 Yılları arasında, PTT dışında çok değişik firmalar İlk Gün Zarfları hazırlamışlardır. PTT 1980 Yılında kendi logosunu kullanmaya başlamıştır. Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır. Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz. TEŞEKKÜRLER.


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.