Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1977 Yılınının ( 3. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1977.03
Parlemento'nun 100. Yılı
1977.03.01
2592-2770-2805
1977.03.02
2593-2771-2806
Sunum:
21.03.1977 tarihinde, Parlemento'nun 100. Yılı konulu iki değerli Anma Pulları, 2,00 ETL ( 200 Kuruş ) ve 4,00 ETL ( 400 Kuruş,) olmak üzere toplam 6,00 ETL ( 600 Kuruş ) bedelle, bu Anma Pullarına ait İlk Gün Zarfı, PTT Meslek Okulları Birliği Yardımlaşma Derneğine ( PTT M.O.B.Y.D. ) yaptırılarak tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunul muştur.

PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde,
PARLEMENTO'NUN 100. YILI ANKARA 21.3.1977 - Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir - K.Atatürk

ibareli İlk Gün Damgası ( Özel Posta Damgası ) kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değeri: 2,00 ETL ( 200 Kuruş ) ve 4,00 ETL ( 400 Kuruş ) = 6,00 ETL ( 600 Kuruş )
1 Dolar = 17,85 ETL / 0,34 $,
Çıkış Tarihi: 21.03.1977, Son Satış Tarihi: 20.09.1977 ( Postada Sürekli Geçerli )
Basım Adedi: 400.000 Adet 2 puldan oluşan seri , 50 lik tabakalar halinde
200 Kuruş, 500.000 adet, 400 Kuruş, 400.000 adet
Pulların Boyutu: 26 x 36,5 mm. - Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ali Rıza Baskan - Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.- Ankara
Grafik Tasarım: Naci Ercan Dündar

Seri Numarası: 538,
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa: 454
Konu: Parlemento'nun 100. Yılı

İlk Osmanlı Parlamentosu açılacağı gün İstanbul, Avrupa’dan gelen gazete muhabirleri ile dolmuştu. Bütün resmi daireler tatil edildi. Beşiktaş Sarayında Vükela, devlet ileri gelenleri, askeri erkan, ulema, yabancı sefirler hazır bulunuyordu. 19 Mart 1877’de Sultan Abdülhamid’in açılış nutkunda yer bulan Esbab-ı terakkinin yolda aranılmasını ve kavanin-i memeleketin arayı umumiyete istinadını elzem gördüm ve Kanun-i Esasiyi ilan eyledim ifadesiyle açıldı. 141 üyeden oluşan meclisin 115’i Mebus, 26’sı ise Ayan idi. 115 Mebustan 69’u Müslüman, 46’sı ise Gayrimüslim idi. Mebusan Meclisi'nin ilk reisi padişah tarafından atanan Ahmet Vefik Paşa'dır.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( TBMM ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
1977 Yılında PTT Meslek Okulları Birliği Yardımlaşma Derneği ( PTT M.O.B.Y.D. ) - Ankara Şbesi
PTT adına İlk Gün Zarfları hazırlayarak dolaşıma sunmuştur.

İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri: 6,00 ETL ( 600 Kuruş ) + Zarf maliyetidir.


1977.03
Seri no: 538

Kamer
Akoba
Diğerleri

1953 - 1980 Yılları arasında, PTT dışında çok değişik firmalar İlk Gün Zarfları hazırlamışlardır. PTT 1980 Yılında kendi logosunu kullanmaya başlamıştır. Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır. Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz. TEŞEKKÜRLER.


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.