Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1979 Yılınının ( 13. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1979.13
Avrupa Yaban Hayatını Koruma Yılı
( Ek Değerli ) - Bitişik

1979.13.Bitişik
Bitişik Pulların bitişik haline ayrıca numara kataloğlarda verilmemiştir.
Ayrıca bir değer olarak kabul edilmelidir.


1979.13.01
2683-2875-2895
1979.13.02
2684-2876-2896
1979.13.03
2685-2877-2897
1979.13.04
2886-2878-2898
1979.13.05
2887-2879-2899

Pullar ayrı ayrı tabaka halinde basılmamıştır. Bitişik pullar parçalanarak ancak elde edilebilir.
Sunum:
03.12.1979 tarihinde, Avrupa Yaban Hayatını Koruma Yılı konulu beş değerli Bitişik Anma Pulları ( Ek Değerli ), 5,00 ETL + 1,00 ETL × 5 olmak üzere toplam 30,00 ETL, bu Bitişik pullara ait İlk Gün Zarfı, PTT Meslek Okulları Birliği Yardımlaşma Derneğine ( M.O.B.Y.D. ) yaptırılarak tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
AVRUPA YABAN HAYATINI KORUMA YILI - 3.12.1979 - ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Bitişik Anma Pullarının Değeri: 5,00 ETL + 1,00 ETL × 5 = 30,00 ETL
1 Dolar = 35,70 ETL / 0,84 $,
Çıkış Tarihi: 03.12.1979, Son Satış Tarihi: 31.12.1980 ( Postada Sürekli Geçerli )
Basım Adedi: 344.720 Adet 5 puldan oluşan Bitişik seri, her beş değer aynı tabakada, 100 lük tabakalar halinde basılmıştır.
Bloğun Boyutu: 132 x 41 mm. - Pulların Boyutu: 26 x 41 mm. Dantel: 13 × 13¼
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Apa Ofset Basımevi A.Ş. - İstanbul
Grafik Tasarım: Sulhi Sümer

Seri Numarası: 573
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa: 491
Konu: Avrupa Yaban Hayatını Koruma Yılı

Turaç, çil kuşu ( Francolinus ): Sülüngiller ( Phasianidae ) familyasından bir kuş türü. Afrika dışında bir sahaya sahip olan az sayıda Francolinus türünden biridir. 8-18 beyaz-lekeli soluk kahverengi yeşilimsi yumurtayı koyduğu yalın bir yer kazımasında yuva yapar. Bitki ve böceklerden oluşan geniş bir yiyeceği vardır. Çil keklik-boyutlarındaki erkek, çoğunlukla siyahtır, arkada ve böğürlerde beyaz lekeler vardır. Bacaklar kırmızıdır. Kestane rengi bir boyun yakası, beyaz yanak yamaları ve kahverengi kanatları vardır. Dişi, çoğunlukla kahverengidir ama boyun arkası kestane rengidir. Erkek ve dişisinde farklılıklar görülmektedir. Erkek Turaç genelde yer yer beyaz ama ağırlıklı olarak siyah renkte yanaklara, parlak kestane renkli bir gerdana, ve beyaz noktalı bir böğüre sahiptir. Sırtı ve kanatları altın kahverengi benekli olan, uca yakın kısmı sarımsı kahverengi parlaklıkta bantlı ve uç kısmı solgun bir renge, ince beyaz çizgileri bulunan siyah bir kuyruğa sahiptir. Dişi Turaç; üst tüyleri, kanatları ve kuyruğunun görünüşü itibarıyla erkek Turaç'a' benzemesine rağmen, erkeğin sırtının alt kısmındaki siyah renkler, dişide yerini kahverengi benekler ve kahverengi çizgilere bırakır ve ayrıca dişilerin kuyruklarının daha geniş olduğu görülür. Boyu 35 cm'dir. Ötüşü uzaklardan duyulur. Flüte benzer sesle öter. Çok sıkıştığı zaman dikine havalanır ve kanat gererek kısa kanat vuruşları ile süzülür. Turaç da diğerleri gibi uçmaktan çok yürümeyi yeğler. Bu kuşların yetiştiği doğal ortam Kıbrıs'ın güneybatısı ve Karpaz Yarımadası'yla sınırlı görünse de, Hindistan Yarımadası, Çin, Kuzey Afrika, hatta Pasifik'te Hawaii adalarında da görülür. Farklı coğrafyalarda, renk kombinasyonunda farklılıklar görülür. Örneğin Hawaii'de siyah iken, Hindistan'da gri ağırlıklıdır.
Toy ( Otis tTarda ): Toygiller ( Otididae ) familyasından çok ürkek bir kuş türü. Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy, aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuşlardan biridir. Erkek toyların kanat açıklığı 260 cm uzunluğa, ağırlıkları ise 18 kg'a ulaşabilir. Dişi toylar bu ölçülerin ancak yarısına varırlar ve en fazla 8 kg ağırlığına ulaşırlar. Toylar kahverengi lekeli, iri bacaklı büyük kuşlardır. Yetişkin erkeklerin tüylerden oluşan bir sakalları vardır. Toylar Moğolistan'dan İspanya'ya kadar varan geniş bir coğrafyada yaygın olsalar da, yaşadıkları küçük bölgeler birbirinden kopuk şekildedir. Çoğu ülkelerde soyları çoktan tükenmiştir ve günümüzde bulundukları ülkelerde soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Toy, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de "yolunacak kaz" olarak görülmekte ve eli tüfeklilerin boy hedefi haline gelmektedir.
Telli Turna ( Antropoides Virgo ): Turnagiller ( Gruidae ) familyasına ait bir kuş türü. 155–180 cm kanat açıklığı, 85-100 santimetre uzunluğunda, bayağı turnadan ufakça daha küçük ama benzer kuş tüyü olan bir turnadır. Göçmendirler, Afrika ve Güney Asya'da kışlarlar. Telli turnalar genellikle, kış boyunca kuru otlaklarda bulunurken, üreme mevsimi esnasında bataklık alanlar yaşam yeri olarak tercih edilir. Nemli bataklıklar, bozkır habitatları ve çayırlar, seçilebileceği diğer alanlardır. Türkiye'de şu anda 11 telli turna vardır. Nesli tükenmekte olan kuşlar arasındadır. Türkiye'de sadece Bulanık Ovasında yaşayabilmektedirler. Telli turna'nın nesli tükenebilir.
Ceylan ( Gazella Subgutturosa ): Ceylan, çift tırnaklılar takımının içi boş boynuzlular sınıfına ait bir hayvandır. Boyu 90-110 cm, kuyruğu 20-24 cm ve omuz yüksekliği 55-60 cm olup, ağırlığı 8-18 kg’dır. Zarif yapılı, ince bacaklı, güzel ve iri gözlü hayvanlardır. Burnun üst kısmı beyazdır. Ve yüzün yan taraflarında koyu renkli şeritler vardır. Kursak bölgesinde bir şişkinlik vardır ve bu şişkinlik kızışma döneminde daha belirgin bir hal alır. Dişilerinde boynuz bulunmaz. Erkeklerin boynuzları ise önce yukarı doğru sonra geriye doğru kıvrık; parlak siyah renkli ve boğumludur. Renkleri yaşadıkları yerin toprağına az çok uyacak şekildedir ve açık kiremit kahverengiden koyu krem sarısına kadar değişir. Kuyruğu oldukça uzun, siyah renkli sert kıllarla kaplıdır. 
Renkleri açık kiremit kahverengiden,koyu krem sarısına kadar değişir.Boyunlarının altı,göğüsleri,karınlarının altı,bacaklarının içi ve arka bacaklarının kuyruğa kadar olan arka kısmı beyazdır. Alınları ve gözlerinin arkası açık renklidir. Keçi veya kara kuyruklu ceylan Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Pakistan'ın bazı bölgelerinde, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve kuzeybatı Çin ve Moğolistan'da bulunan bir ceylandır. 
Yaban Koyunu ( Ovis Ammon Orientalis ): Argali ( Ovis ammon ), boynuzlugiller ( Bovidae ) familyasından Asya'da Kazakistan, Tacikistan, Doğu Türkistan, Tibet, Altay Dağları'nda ve Batı Moğolistan'da yaşayan yabani bir koyun türüdür. Yaşayan koyunların en irisi olan argali çifttırnaklıların en büyük türlerinden bir tanesi olarak bilinir.Erkek argalilerin yüksekliği 1.25 metre ağırlığı ise 200-230 kilogram arasındadır. Dişi argali erkeğe oranla daha küçüktür 150-190 kilogram arasındadır ve boynuz'ları daha biçimlidir daha küçüktür. Koçların büyük sarmal boynuzları özellikle 1,8 metre uzunluğundaki pamir argalisinde (ya da Marko Polo koyununda) iyice büyük ve kalındır. Farsça büyük boynuz anlamındaki arga kökünden türetilen argali sözcüğü Türkçe konuşan uluslar arasında başka yaban koyunu türlerini adlandırmak amacıyla da kullanılır. Sürüler halinde daha çok bulunduğu yerler Kazakistan, Doğu Türkistan ve Tibet'tir. Bu yabani koyun, ot, yeşillik, meyve ve ağaç yaprak'larıyla beslenir. Sarp dağlık yamaçla Posta Damgalıra çok rahat tırmanır, patika ve uçurum kenarında dolaşmaktan çekinmezler. Gebelik süreleri 23 hafta kadardır. Dişi, her batında bir yavru, ender olarak iki yavru doğurur. Yavruları tüylü ve gözleri açık doğarlar. Birkaç saat içinde ayağa kalkarak annelerini izlemeye başlarlar. 6 ay içinde erginleşip üreyebilirler. 12-15 yıl kadar yaşarlar. Argalinin evcil koyunun atası olduğu kabul edilmektedir.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız( Hayvanlar ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
1979 Yılında PTT Meslek Okulları Birliği Yardımlaşma Derneği ( M.O.B.Y.D. ) - Ankara Şubesi
PTT adına İlk Gün Zarfları hazırlayarak dolaşıma sunmuştur.

İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri: 0,00 ETL + Zarf maliyetidir.


1979.13
Seri no: 573

Kamer
Akoba
Diğerleri

1953 - 1980 Yılları arasında, PTT dışında çok değişik firmalar İlk Gün Zarfları hazırlamışlardır. PTT 1980 Yılında kendi logosunu kullanmaya başlamıştır. Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır. Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz. TEŞEKKÜRLER.


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.