Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1980 Yılınının ( 2. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1980.02
Avrupa 1980
Önemli Kişiler
( Hoca Ali Rıza - Ali Sami Boyar - Dr.Hulusi Behcet )
1980.02.01
2692-2890-2904
1980.02.02
2693-2891-2905
1980.02.03
2694-2892-2906
Sunum:
28.04.1980 tarihinde, Avrupa 1980 - Europa ( CEPT ) - Önemli Kışiler
( Hoca Ali Rıza - Ali Sami Boyar - Dr.Hulusi Behcet ) konulu Anma Pulları, 7,50 ETL, 15,00 ETL ve 20,00 ETL olmak üzere toplam 42,50 ETL, bu pula ait İlk Gün Zarfı 43,50 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
EUROPA - ANKARA - 28.4.80
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değeri: 7,50 ETL, 15,00 ETL ve 20,00 ETL = 42,50 ETL
1 Dolar = 75,17 ETL / 0,57 $,
Çıkış Tarihi: 28.04.1980, Son Satış Tarihi: 27.10.1980 ( Postada Sürekli Geçerli )
Basım Adedi: 650.000 Adet 3 puldan oluşan seri.
Pulların Boyutu: 41 x 26 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ali Rıza Baskan - Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.- Ankara
Grafik Tasarım: B. Özak

Seri Numarası: 576
PTT Kodu: 1000, PTT Sayfa: 495
Konu: Avrupa 1980 - Önemli Kışiler ( Hoca Ali Rıza - Ali Sami Boyar - Dr.Hulusi Behcet )

Hoca Ali Rıza:
1858 yılında İstanbul'da doğdu, 1930 yılında öldü. Rüştiye'deki öğrenciliği sırasında resime olan kabiliyeti ile dikkat çekmiştir. Bunun üzerine Nuri Paşa ve Süleyman Seyyit'ten desen dersleri aldı. 1884 yılında mezun olduğu Harbiye'ye hoca olarak atandı. İkinci Meşrutiyet'ten sonra kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'ne başkanlık yaptı. Yurtdışına çıkmamış olan ressamlarımızdandır. Üsküdarlı olarak anılan sanatçı, yaşamı boyunca İstanbul'un bu yakası ile özdeşleşti. Yağlıboya çalışmış olmasına rağmen, daha çok bir karakalem ve desen ustası olarak, bu türe giren çok sayıdaki çalışması ile dikkat çeker.
Ali Sami Boyar: Türk resim sanatının en başta gelen simalarındandır. Kafkasya’nın Ahıska kasabasından İstanbul’a göç etmiş Hacı Hayrullah adında bir tüccarın torunudur. 15 şubat 1880’de İğrikapı’da dünyaya geldi. Daha çok küçük yaşta resme karşı büyük heves duydu. Kağıtları defter halinde annesine diktirir üzerine her gördüğü şeyin resmini çizerdi. İlkokuldayken öğretmeni kopya ederek yaptığı bir resmi onun yaptığına inanamamıştı. İlk resimlerini ise abisi satın alırdı.
Ali Sami 1892’de Deniz Harp Okulu’na girdi. 1888’de teğmen rütbesiyle okulu bitirdi. 1902’de Mekteb-i Sanayi-i Şahane’ye ( Güzel Sanatlar Akademisi ) kaydoldu. Akademiyi 1908’de bitirdi. İki yıl sonra resim öğrenimi için Paris’e gönderildi. O yıllarda Impressionisme eskimiş Cézanne ve Van Gogh hattâ Gauguin çoktan ölmüşler Fauve denilen resmin bile modası geçmiş, kübizm olanca gücüyle ressamları sarmıştı. Ali Sami Boyar bunlarla hiç ilgilenmeksizin okulda öğretilen ve Akademik resim denilen belli kurallara bağlı eski görüşle yetişti.
1914’te ülkesine döndükten sonra yüzbaşılıktan emekliye ayrıldı. Denizcilik Müzesi Müdürlüğüne getirildi. 1922 yılında Halide Edip Adıvar’ın kız kardeşi Belkıs Hanım’la evlenen Ali Sami Boyar 1925 yılında açılan yarışmada birinci olarak Cumhuriyetin ilk pullarının ve ilk paralarının üzerinde ki resimlerin sahibi oldu. 1921 - 1922 yıllarında Güzel Sanatlar Akademisi müdürlüğünde 1922 - 1923 yıllarında da iki defa Evkaf Müzesi ( Şimdiki İslam Eserleri Müzesi ) müdürlüğünde bulundu. Londra’da 1926’da sergi de açtı. Son defa 1944’te Ayasofya Müzesi müdürlüğünden ikinci defa emekliye ayrıldı. O zamandan 1967 yılında ölena kadar serbest çalışmıştır.
Ali Sami Boyar’ın İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nden başka birçok yabancı müzelere de eserleri girmiştir. Bu resimler kendi görüşüne uygun olarak doğaya tamamen bağlıdır. Gerek renk gerek se çizgi bakımından doğada gördüğünün yeterli olduğu kadar aslına yakın şekilde canlandırdı.
Dr.Hulusi Behcet: 20 Şubat 1889, İstanbul doğumludur. Tıp öğrenimini 1910 senesinde tamamlamış ve 1914 Temmuz'una kadar Gülhane Dermatoloji Kliniğinde asistan olarak çalışmıştır. 1914 yılında Kırklareli Askeri Hastanesi başhekim muavinliğine tayin edilmiştir. 1918 yılına kadar da Edirne Askeri Hastanesinde dermatoloji uzmanı olarak çalışmış daha sonra Budapeşte'de, Berlin'de Charité Hastanesinde çalışmış ve 1919'da  yurda dönmüştür. 1923 yılında  meşhur bir diplomatın kızı olan Refika Davaz ile evlenmiştir. Evliliklerinden bir kızı vardır. Hulusi Behçet 1933’de İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği’ni kurdu ve profesör oldu. 1939 yılında ise bu kez aynı üniversitenin aynı bölümünde ordinaryus profesör unvanını aldı. Yıllar boyunca şark çıbanı, arpa uyuzu, ham incir dermatidi ve mantar hastalıkları  gibi çeşitli dermatoloji konularını inceledi ve bu konular üzerine yurt içinde ve dışında pek çok makale yayımladı.
Ancak onu dünya çapında üne kavuşturan ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan asıl çalışması kendi adıyla anılan yeni bir hastalığı tanımlamasıydı, Behçet Hastalığı. Tüm dünyaya tanıttığı Behçet Hastalığı sayesinde tanınan Hulusi Behçet, bunun dışında 196 kalıcı eser bıraktı. Bunlardan en önemlileri olarak Frengi Dersleri ( 1936 ) ve Klinik ve Pratikte Frengi Teşhisi ve Benzeri Deri Hastalıkları ( 1940 ) adlı iki eserini sayabiliriz. Ortaya koyduğu tüm bu çalışmalarla çağa damgasını vuran Türk bilim adamı, 1948 yılında vefat etti.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
PTT 1980 Yılında kendi logosunu kullanmaya başlamıştır.
Pul Kolleksiyonerleri veya PTT dışında çok değişik firmalar ticari amaçla Posta Damgalı İlk Gün Zarfları hazırlamışlardır.
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 43,50 ETL dir.


1980.02
Seri no: 576

Akoba


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.