Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1982 Yılınının ( 5. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1982.05
EUROPA ( CEPT )
Avrupa 1982 - Sultanhan Kervansarayı - İpek Yolu
1982.05.B01
2776-B023-B023

1982.05.01
2776/1-2988-2994
1982.05.02
2776/2-2989-2995

Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.

1982.05.Bilişik 01

Katologlarda Bitişik Pulara Numara verilmemiştir.
Sunum:
26.04.1982 tarihinde, Avrupa 1982 - Sultanhan Kervansarayı - İpek Yolu- Europa ( CEPT ) konulu Anma Bloğu, 30,00 ETL × 2 = 60,00 ETL ve 70,00 ETL × 2 = 140,00 ETL olmak üzere toplam 200,00 ETL, bu pula ait İlk Gün Zarfı 205,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
EUROPA - CEPT - ANKARA - 26.4.82 - İpek Yolu
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Bloğunun Değeri: 30,00 ETL × 2 = 60,00 ETL ve 70,00 ETL × 2 = 140,00 ETL = 200,00 ETL
1 Dolar = 150,65 ETL / 1,33 $,
Çıkış Tarihi: 26.04.1982, Son Satış Tarihi: 25.10.1982 ( Postada Sürekli Geçerli )
Basım Adedi: 704.400 Adet 4 puldan oluşan Blok seri.
Bloğun Boyutu: 78 x 80 mm. - Pulların Boyutu: 26 x 26,7 mm. Dantel: 13 × 13¼
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ticaret Matbaacılık T.A.Ş. - İzmir
Grafik Tasarım: Işıl Özışık

Seri Numarası: 610
PTT Kodu: 1004, PTT Sayfa: 526
Konu: Avrupa 1982 - Sultanhan Kervansarayı - İpek Yolu- Europa ( CEPT )

Sultanhan Kervansarayı ( Aksaray ): Aksaray-Konya karayolu üzerinde Aksaray'dan 40km. uzaklıkta, aynı adı taşıyan kasabadır. 1228 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan kervansaray, Selçuklu kervansarayların en güzellerinden biridir. Ortasında köşk mescidi bulunan dikdörtgen avluya muhteşem taç kapıdan girilir. Avlunun sağında revaklar, solunda depo ve odalar bulunur. Avlunun solunda ikinci bir taç kapıdan ahıra girilir. Burası sekizerden dört sıra 32 ayakla birleşen sivri kemerlere dayanan tonozlarla örtülüdür. Bu kısmın aydınlanması dıştan koni içten kubbe olan 'fener'in pencereleriyle sağlanır.
İpek Yolu: İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında epey kritik 1 mekan tutmuş; ırak Doğudan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası sebebiyle, uluslararası ilişkilerde kritik 1 rol oynamıştır. İpek, buna ilave olarak, Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır.
Doğunun ipeği birlikte baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çinden Avrupaya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çinin Xian kentinden devinim ederek Özbekistanın Kaşgar kentine gelirler; burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizine; öteki birlikte de Karakurum Dağlarını aşarak İran üzerinden Anadoluya ulaşırlardı. Anadoludan deniz yolu birlikte ya da Trakya üzerinden karayolu birlikte Avrupaya giderlerdi.
Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette, daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan 1 yol şebekesinden yararlanılmıştır. Yoğun 1 biçimde ipek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları, vakit içinde İpek Yolu bi şekilde adlandırılmıştır.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
PTT 1980 Yılında kendi logosunu kullanmaya başlamıştır.
Pul Kolleksiyonerleri veya PTT dışında çok değişik firmalar ticari amaçla Posta Damgalı İlk Gün Zarfları hazırlamışlardır.
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 205,00 ETL dir.1982.05
Seri no: 610


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.