Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1986 Yılınının 3. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1986.03
1. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü
1986.03.01
2916.3139.3134
1986.03.02
2917.3140.3135
Sunum:
19.05.1986 tarihinde,
1. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü konulu iki değerli Anma Pulları, 20,00 ETL ve 100,00 ETL olmak üzere toplam 120,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 145,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
1. ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ - ANKARA - 19.5.1986

ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 20,00 ETL ve 100,00 ETL = 120,00 ETL
1 Dolar = 672,54 ETL / 0,18 $,
Çıkış Tarihi: 19.05.1986, Son Satış Tarihi: 18.11.1986
Basım Adedi: 600.000 Adet 2 puldan oluşan seri, 100 lük tabakalar halinde
Pulların Boyutu: 26 x 41 - Dantel: 13,
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Basın Ofset Matbaacılık A.Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Şekip Davaz

Seri Numarası: 673
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa: 589
Konu: 1. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, dünya barışına, uluslararası İlişkilerde dostluk anlayış ve İyi niyetin geliştirilmesine, siyasal, bilimsel, sanatsal ve benzeri eserleri, hizmet ve faaliyetleriyle Atatürk'ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesine hizmet etmiş olan kişilere verilir.
Ödülün verilmesinde ırk, dil, renk, cinsiyet, din, milliyet ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilemez.
Atatürk Uluslararası Barış ödülü Kurulunca ödüle lâyık görülen aday, Cumhurbaşkanının onayıyla ödül almaya hak kazanır ve en geç 23 Nisan günü Resmî Gazete ve Türkiye Radyo ve Televizyonunda ilan edilir. Ödüle hak kazanan kimseye ödülü 19 Mayıs töreni sırasında verilir ve bu organizasyon her yıl düzenlenir. Ödülün bir parçası olan Atatürk’ün rölyefi işlenmiş altin kaplı gümüş plaket pullarda görüntülenmiştir.
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, 1986-2000 yılları verilen ve dünya barışına katkıda bulunanlara tevcih edilmiş bir devlet ödülüdür.
Mevzuat dayanağını 14.11.1984 tarih ve 84/8769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü teşkil etmekteydi. 17.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ile lağvedildi. Yapılan yeni düzenleme ile ödül artık 5 ve 0 rakamı ile biten yıllarda verilmesi kararlaştırıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesinden yola çıkan ödül; barış, dostluk, anlayış ve iyi niyetin gelişimine katkıda sağlayan kişilere verilir.

Bugüne kadar ödülü alanlar şöyledir:
1986 - Joseph Luns - Hollanda - NATO Genel Sekreteri
1987 - Richard Von Weizsaecker - Almanya - Almanya Cumhurbaşkanı
1988 - Verilmedi
1989 - Takahito Mikasa - Japonya - Japon Prensi
1990 - Kenan Evren - Türkiye - Türkiye Cumhurbaşkanı
1991 - Verilmedi
1992 - Nelson Mandela - Güney Afrika - Güney Afrika Ulusal Kongresi Başkanı - Türkiye'de ( Özellikle Kürt sorununda ) yaşanan baskı ve insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek ödülü kabul etmedi. 1999'da fikrini değiştirerek ödülü kabul etti.
1993 - 1994 - Verilmedi
1995 - Türk Kızılayı
1996 - UNICEF
1997 - Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti
1998 - Prof. Dr. Bernard Lewis - İngiltere - Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi
1999 - Haydar Aliyev - Azerbaycan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı
2000 - Rauf Denktaş - KKTC - KKTC Cumhurbaşkanı
2001 - 2014 arası - Verilmedi
2015 - Verileceği açıklandı.

İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 145,00 ETL dir.


1986.03
Seri no: 673
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.