Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1989 Yılınının 5. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1989.05
Avrupa 1989
Çocuk Oyunları
1989.05.01
3025-3259-3248
1989.05.02
3026-3260-3249
Sunum:
23.04.1989 tarihinde, Avrupa 1989 - Çocuk Oyunları konulu iki değerli Anma Pulları, 600,00 ETL ve 1.000,00 ETL olmak üzere toplam 1.600,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 1.750,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
EUROPA ( Cept ) Ankara 23.4.1989

ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 600,00 ETL ve 1.000,00 ETL = 1.600,00 ETL
1 Dolar = 2.070,09 ETL / 0,77 $,
Çıkış Tarihi: 23.04.1989, Son Satış Tarihi: 23.10.1989
Basım Adedi: 600.000 Adet 2 puldan oluşan seri, 100 lük tabakalar halinde
Pulların Boyutu: 26 x 41 mm. - Dantel: 13,
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Gaye Matbaası A.Ş.
Grafik Tasarım: Namık Kemal Sarıkavak

Seri Numarası: 720
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa: 635
Konu: Avrupa 1989 - Çocuk Oyunları
Birdirbir Oyunu ( Üstten Anlama ): Bu oyun, Ülkemizde uzun yıllardan beri erkek çocuklar arasında yaygın olarak oynanmaktadır. Oyuna katılan çocuklar kendi aralarında sayışma ile bir baş oyuncu ve bir ebe belirlerler. Ebe eğilerek elleri dizlerine dayanmış biçimde durur. Baş oyuncu çocuk, çeşitli tekerlemeler söyleyerek ve çeşitli hareketler yaparak ebenin sırtından atlar.
( Birdirbir... ikidiriki... üçtürüç... dörttürdört... beş silmeden geç... v.b. ) Diğer oyuncular da baş oyuncunun söylediği tekerleme ve hareketleri tekrarlayarak sırayla ebenin sırtından atlar. Baş oyuncunun söylediği tekerlemeleri şaşıran veya hareketlerini yapamayan çocuk ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder.
Aç Kapıyı Bezirganbaşı Oyunu: Bezirgan, Ortaçağda özellikle doğu ülkelerinde ticaretle uğraşan tüccarlara denirdi. Bu oyunun şekil ve sözleri de bezirganların şehirlere mal satmak için girerken kapı hakkı ödemelerinden kaynaklanmaktadır, önce iki baş oyuncu, diğer oyunculara duyurmaksızın birer çiçek ismi alırlar ve karşılıklı elele tutuşarak dururlar. Diğer çocuklar arka arkaya bir sıra halinde bu iki baş oyuncunun önünde durarak:
"Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı" derler.
İki çocuk: "Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin" der.
Sıradaki çocuklar: "Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun" diyerek elele tutuşan iki çocuğun arasından eğilerek geçerler. İki çocuk, sıranın sonundaki çocuğun geçmesine engel olup, gizli tuttukları çiçek isimlerini söyleyerek hangisini istediğini sorarlar. Çocuk hangisini söylerse onun arkasına gider durur. Oyun aynı şekilde, tek çocuk kalıncaya kadar devam eder. Sonuçta çocuklar iki guruba ayrılmış olurlar. Elele tutuşarak biribirlerini çekerler. Hangi taraf çekerse o taraf oyunu kazanmış olur.
Pulların kompozisyonları, Metin Devrim'in araştırmalarından yararlanılarak sanatçı Namık Kemal Sarıkavak tarafından hazırlanmıştır.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 1.750,00 ETL dir.


1989.05
Seri no: 720
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.