Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1999 Yılınının 9. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1999.09
Plastik Sanatlar
1999.09.01
3348-3631-3586
1999.09.02
3349-3632-3587
Sunum:
08.07.1999 tarihinde, Plastik Sanatlar konulu iki değerli Anma Pulları, 250.000,00 ETL ve 250.000,00 ETL olmak üzere toplam 500.000,00 ETL, bu Anma Bloğuna ait İlk Gün Zarfı 650.000,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Plastik Sanatlar 08.07.1999 Ankara

ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.


Anma Pullarının Değerleri: 250.000,00 ETL ve 250.000,00 ETL = 500.000,00 ETL
1 Dolar = 427.879,00 ETL / 1,17 $
Çıkış Tarihi: 08.07.1999, Son Satış Tarihi: Satışa çıkış tarihinden başlayarak 6 ay 08.01.2000
Basım Adedi: 600.000 Adet 2 puldan oluşan seri,
Pulların Boyutu: 26 x 41 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Damga Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Zafer Gençaydın - Remzi Savaş

Seri Numarası: 864
PTT Kodu: 100194, PTT Sayfa: 789
Konu: Plastik Sanatlar

Yontu ( Heykel ), seramik gibi ürünleri üç boyutlu olan sanat alanları. 20. yy modernist resim sanatçıları kolaj ve assamblaj gibi teknik uygulamalarla iki boyutlu tuvali 3 boyutlu sanat objesi durumuna getirmişlerdir ( Picasso ve Schwitters'ın yapıtlarında olduğu gibi ). Ayrıca Çağdaş resim sanatçıları pentürel etkiyi boyayı yoğun, kıvamlı ve etkisel kullanarak plastik etkiler üretmişlerdir. Günümüzde Plastik Sanatlar kavram dokunma duyusu yaratan üç boyutlu heykel, seramik, mimari ve de resim gibi sanat alanlarını kapsamaktadır.
Değişim isimli heykel çalışması Prof. Remzi SAVAŞ tarafından yapılmıştır. Heykelde, demir ve kurşun kullanılmıştır. 18x19x18 cm. boyutlarında olan heykel 1998 yılında yapılmıştır. Sanatçı bu çalışmasında insan imgesi, insanın iç ve dış gerçekliği üzerine simgesel bir yaklaşım ortaya koymuştur.
Anadolu'nun Gizemi isimli tuval üzerine yağlı baya çalışması Prof. Zafer GENÇAYDIN tarafından yapılmıştır. Paleolitik dönemden bu yana, Anadolu'nun ilkel totem kültüründen çağdaş teknolojik kültüre dek uzanan bir çizgiyi, gerek folklorik değerlerde, gerekse kültür coğrafyasında görmek ve bu derin zenginliği hissetmek mümkündür. 160x130 cm. boyutunda olan resim, evrensel kültürün kökeni olan Anadolu'daki köklü geçmişi bir atmosfer içinde yansıtma amaçlı bir kompozisyondur.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 650.000,00 ETL dir.1999.09
Seri no: 864

2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.