Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2000 Yılınının İlk serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2000.01
Milenyum
2000.01.01
3368-3651-3606
2000.01.02
3369-3652-3607
Sunum:
01.02.2000 tarihinde, Milenyum konulu iki değerli Anma Pulları, 275.000,00 ETL ve 300.000,00 ETL olmak üzere toplam 575.000,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 675.000,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Milenyum 01.02.2000 Ankara

ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır
.

Anma Pullarının Değerleri: 275.000,00 ETL ve 300.000,00 ETL = 575.000,00 ETL
1 Dolar = 563.347,00 ETL / 1,02 $
Çıkış Tarihi: 01.02.2000, Son Satış Tarihi: Satışa çıkış tarihinden itibaren 6 ay 01.08.2000
Basım Adedi: 602.000 Adet 2 puldan oluşan seri,
Pulların Boyutu: 36 x 36 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A. Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Bülent Ateş

Seri Numarası: 871
PTT Kodu: 100201, PTT Sayfa: 796
Konu: Milenyum

Yeni bir yüzyıla ve yeni bir bin yıla girerken teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin başında iletişimdeki gelişmeler yer almaktadır. Bu durumun tüm dünyayı global bir köy haline getirdiği, internet aracılığıyla bilginin, sınır tanımaksızın tüm dünyaya ulaştığı bir dönem yaşanmaktadır. 21. Yüzyılın tüm İnsanlık için yeni bir bilgi ve akıl çağı olacağı umulmaktadır.
Teknolojik gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan çevre sorunları dünyanın geleceğini tehdit etmektedir. Bunun yanında, insanların bilicsiz veya ticari amaçla Posta Damgalı avlanmaları neticesinde doğanın ekolojik dengesini sağlayan pek çok canlı türü ya yok oldu, ya da halen yaşamını sürdürmekte olanlarının da nesli tükenmektedir. Bu nedenledir ki, 2000 Yılı dünyada Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yılı İlan edilmiştir.
Akdeniz Foku ( Monachus monachus ) nesli dünya çapında tehlike altında olan Türkiye sahillerinde de yaşayan korunması gereken çok nadir bir deniz memelisidir. Akdeniz Fokunun boyu 2-3 metre, ağırlığı 200-300 kg. arasında derişmektedir. Su üstünde görüldüğünde en belirgin özellikleri iri kafaları, uzun bıyıklan ve kömür gibi siyah gözleridir. Vücudun her iki yanında ön yüzgeçleri ve arkada ise iki parça halinde arka yüzgeçleri yer alır.
Pulların hazırlanmasında bilgi ve dökümanlar, Doğal Hayatı Koruma Demeği ve Sualtı Araştırmalar Demeği - Akdenız Foku Araştırma Grubundan sağlanmıştır.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 675.000,00 ETL dir.
Zarfın Basım Adeti: 2.5002000.01
Seri no: 871
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.