Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2001 Yılınının 6. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2001.06
Atatürk'ün Doğumunun 120.Yılı
2001.06.01
3420-3714-3663
2001.06.02
3421-3715-3664
Sunum:
19.05.2001 tarihinde, Atatürk'ün Doğumunun 120.Yılı konulu iki değerli Anma Pulları, 300.000,00 ETL ve 450.000,00 ETL olmak üzere toplam 750.000,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 800.000,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Atatürk'ün Doğumunun 120.Yılı 19.05.2001 Ankara
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus, Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 300.000,00 ETL ve 450.000,00 ETL = 750.000,00 ETL
1 Dolar = 1.113.130.- ETL / 0,67 $
Çıkış Tarihi: 19.05.2001, Son Satış Tarihi: 19.11.2001
Basım Adedi: 600.000 Adet 2 puldan oluşan seri,
Pulların Boyutu: 26 x 41 ve 41 x 26 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A. Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Bülent Ateş

Seri Numarası: 889
PTT Kodu: 1001 – 115, PTT Sayfa: 822
Konu: Atatürk'ün Doğumunun 120.Yılı

Milli Mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muhabere meydanlarında efsanevi bir kumandan, Devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin kaderini değiştiren kudretli bir inkılâpçı ve bu vasıflarıyla insanlık tarihinin tanıdığı en büyük şahsiyetlerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimini burada yapan Atatürk, çeşitli askeri okullarda öğrenim gördü, 1905 yılında Harp Akademisini bitirdikten sonra Şam’da Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle orduda göreve başladı.
Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında görev alan Atatürk, 1915’te Yarbay rütbesiyle Çanakkale Savaşında büyük başarı göstererek Albay rütbesine yükseltildi. Çanakkale zaferinden sonra Generalliğe yükselen Mustafa Kemal, 5 Ağustos 1921 yılında Başkumandan oldu. Sakarya Meydan Muharebesinde gösterdiği üstün başarılarından dolayı, kendisine TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşal rütbesi ve Gazi ünvanı verildi.
9. 0rdu Müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilen Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktı. 22.06.1919 tarihinde Amasya’da yapılan bir genelge ile Milli mücadelenin fiilen başladığı onun imzasıyla ilan edildi. Bütün ünvan ve yetkilerinden istifa ederek Erzurum ve Sivas Kongrelerini topladı. Ulusal Kurtuluş harekatının başına geçerek Kurtuluş savaşını başlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisini 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da açarak demokrasi yönetiminin temellerini attı. Kurtuluş savaşının zaferle sonuçlanması üzerine 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan eden Atatürk, Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.
Atatürk, ölümüne kadar geçen süre içinde Türkiye’nin çağdaşlaşmasını ve kalkınmasını bir sıra devrimlerle gerçekleştirdi. 1924 yılında Halifeliği kaldırarak eğitim ve öğretimde laiklik ve çağdaşlaşmanın temellerini attı, 1925’de Kıyafet devrimi ile giyim kuşamda, 1926’da Medeni Kanunla toplumsal yaşamda, 1928'de Latin Alfabesinin kabulü ile kültürde, 1930’da kadınlara da seçme ve seçilme hakkı vererek siyasal yaşantıda çeşitli devrimler yaptı. Türk tarihinin ve dilinin araştırılmasına da büyük önem vermiş olan Atatürk Ulusal benliğin gelişmesini sağladı.
10 Kasım 1938’de İstanbul’da hayata veda eden Atatürk, kendisine inanan ve güvenen Türk halkının benliğinde sonsuza dek yaşayacaktır.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 800.000,00 ETL dir.2001.06
Seri no: 889
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.