Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2005 Yılınının 10. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2005.10
Dünya Çevre Günü
( Balıklar )

2005.10.B01
3576-B058-B060

2005.10.01
3576/1-3908-3840
2005.10.02
3576/2-3909-3841
2005.10.03
3576/3-3910-3842
2005.10.04
3576/4-3911-3843

Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.
Sunum:
05.06.2005 tarihinde, Dünya Çevre Günü ( Balıklar ) konulu 4 değerli Anma Bloğu 0,60 YTL, 0,70 YTL, 0,70 YTL ve 0,80 YTL olmak üzere toplam 2,80 YTL, bu anma bloğuna ait İlk Gün Zarfı 2,95 YTL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Dünya Çevre Günü 05.06.2005 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası PTT Genel Müdürlüğü Filateli Servisi Ulus Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Bloğunun Değeri: 0,60 YTL, 0,70 YTL, 0,70 YTL ve 0,80 YTL =  2,80 YTL
1 Dolar = 1,3639 - 2,09 $,  1 Euro = 1,6759 - 1,67 €
Çıkış Tarihi: 05.06.2005, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 250.000 Adet 4 puldan oluşan Blok seri
Bloğun Boyutu: 112 x 78 mm, Pulların Boyutu: 41 x 26 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A. Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Gülten Yeğenağa

Seri Numarası: 947
PTT Kodu: 1004 – 25, PTT Sayfa: 895
Konu: Dünya Çevre Günü ( Balıklar )

Hızlı sanayileşme ve nüfus artışının beraberinde getirdiği çarpık kentleşme, sualtı canlılarının yaşam ortamı ve deniz ekosisteminde tehlikeli boyutlarda kirlenme meydana getirmiştir. Bunun sonucunda aşırı avlanmanın da etkisiyle tüm dünya denizlerinde ve akarsularda balık miktarları azalmış, bazı balık türleri ise yok olmuştur.
Ülkemizin üç tarafını çevreleyen denizlerimizde, akarsularımız ve göllerimizde yaşayan canlı türleri ve balıklar kirlenmenin yarattığı yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu durumun önlenmesi ve sulardaki kirlenmenin durdurulması amacıyla kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
LEKELİ MERCAN ( Pagellus bogaraveo ): Ege ve Akdenizde yaygındır. Boyları 30-50 cm olabilir. 100-300 m.’ye varan derinliklerde kabuklular, omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yaşar Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir.
ORFOZ ( Epinephelus guaza ): Ege ve Akdeniz balığıdır.Ortalama 60-70 cm’den 1-1,5 m.boy ve 30-40 kg. ağırlığa erişebilir. Eti çok lezzetlidir. Denizlerimizde az bulunmasına rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından türü                                     yaşamı açısından tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir.
MEZGİT ( Merlanyus euxinus ): Marmara ve Karadenizde bol, diğer denizlerimizde az rastlanır. Boyları 20-40 cm. olabilir. Gündüzleri yüzeylere çıkarak hamsi, sardalya vs. gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlanmasıyla ekonomik değeri yüksektir.
İZMARİT ( Maena smaris ): Denizlerimizin yerli balıklarındandır. Boyu ortalama 15 cm., dişileri daha küçük olur. Üst, ön dikenleri tehlikelidir. Balık yumurtaları, yavruları ve yosunlarla beslenir. Eti beyaz ve lezzetlidir.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( Dünya Çevre Günü )
Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( Balıklar )
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 2,95 YTL dir.2005.10
Seri no: 9472004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.