Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2006 Yılınının 2. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2006.02
Dünya Ormancılık Günü
( Ek Değerli )

2006.02.01
3623-3976-3902
Sunum:
21.03.2006 tarihinde, Dünya Ormancılık Günü konulu Anma Pulu ( Ek Değerli ) 0,60 + 0,10 YTL = 0,70 YTL, bu pula ait İlk Gün Zarfı 0,95 YTL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Dünya Ormancılık Günü 21.03.2006 Ankara
ibareli İlk Gün Damgası PTT Genel Müdürlüğü Filateli Gişesinde kullanılmıştır.

Anma Pulunun Değeri: 0,60 + 0,10 YTL =  0,70 YTL
1 Dolar = 1,3434 - 0,52 $,  1 Euro = 1,6309 - 0,43 €
Çıkış Tarihi: 21.03.2006, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 200.000 Adet 1 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 41 x 26 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A. Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Tunay Aklar, Fotoğraf: Tema Vakfı

Seri Numarası: 962
PTT Kodu: 1001 – 172, PTT Sayfa: 911
Konu: Dünya Ormancılık Günü

Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından olan ormanlar sanayileşme, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği gibi nedenlerle büyük tehdit altındadır. Teknolojinin gelişmesi, elektrik enerjisi, petrol, kömür gibi çeşitli enerji kaynakları bulunmasına rağmen yakacak, inşaat ve sanayi hammaddesi olarak ormanlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu gelişme Dünya ormanlarının her geçen gün azalıp küçülmesine yıl açrnaktadır. Ormanlar bir sanayi hammaddesi ve yakıt olmanın yanında doğal hayatı barındırması, havaya saf oksijen vermesi, gürültü ve hava kirliliğini önlemesi, yaban hayatını barındırması ve doğal güzellikleri nedeniyle vazgeçilmez bir doğal varlıktır.
Ormanlara gereken önemi vermek ve dünya kamu oyunu bu konuda bilinçlendirmek amacıyla 21 Mart günü Avrupa Tarım Federasyonu tarafından Dünya Ormancılık Günü olarak önerilmiştir.
Yurdumuzda ve birçok ülkede kutlanmakta olan Dünya Ormancılık Gününün amacı; ormanların korunması, geliştirilmesi ve çok yönlü faydalarının kamuoyuna duyurulmasıdır.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Satışa Sunulduğu Günkü Değeri 0,95 YTL dir.


2006.02
Seri no: 962
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.