Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2008 Yılınının 9. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2008.09
Avrupa 2008
Post-Europ (Mektup)
2008.09.01
3757-4155-4064
2008.09.02
3758-4156-4065
Sunum:
09.05.2008 tarihinde, Avrupa 2008 Post-Europ (Mektup) konulu iki değerli Anma Pulları 0,65 YTL ve 0.80 YTL olmak üzere toplam 1,45 YTL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 1,80 YTL bedelle, söz konusu anma pulu, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Filatelik ürünlerin satışı ile birlikte aynı tarihte,
Avrupa 2008 Mektup 09.05.2008 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü, Filateli Gişesi Ulus-ANKARA adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 0,65 YTL, 0,80 YTL =  1,45 YTL
1 Dolar = 1,2720 - 1,14 $,  1 Euro = 1,9666 - 0,73 €
Çıkış Tarihi: 09.05.2008, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 252.000 Adet 2 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 36 x 36 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Fersa Ofset Ltd.
Grafik Tasarım: Pınar Bıyıklı

Seri Numarası: 1011
PTT Kodu: 1001 – 213, PTT Sayfa: 964
Konu: Avrupa 2008 Post-Europ (Mektup)

Mektup, yazının keşfi ile ortaya çıkan ve eski çağlardan beri kullanılan bir haberleşme aracıdır, insanların bilgi, görüş ve düşüncelerini birbirine bildirmek, istek ve dileklerini iletmek için kullanılan mektup, bir haberleşme aracı olmasının yanında kompozisyon ve taşıdığı üslup nitelikleri bakımından edebî bir değer taşır. Yazan kişilerin saygısı, sevgisi, karakteri, inancı, görüş ve düşünceleri hatta kültürü mektuba yansır.
Mektup, bir tarihçi için tarihe ışık tutan belge niteliği taşımaktadır. Bilinen en eski mektup örnekleri pişirilmiş kil tabletler üzerine yazılmış Sümer çivi yazıları ile Mısır firavunları ve Hitit krallarının Hattuşa (Boğazköy) arşivinde bulunan mektuplarıdır. Mektubun Batıdaki ilk örnekleri Yunan edebiyatında görülür. Mektup, bir edebiyat türü olarak, özellikle Latin edebiyatında gelişip yaygınlaşmıştır. Mektubun Türk edebiyatında da uzun bir geçmişi vardır. Şeyh Edebali'nin OsmanlI Devletinin kurucusu Osman Gazi'ye yazdığı ve devlet yönetimine ilişkin tavsiyeleri içeren mektubu önemli bir tarihi belgedir. OsmanlI Padişahlarının eşlerine yazdıkları aşk mektupları, önemli devlet adamlarının mektupları, ünlü sanatçıların ve edebiyatçıların yayınlanmış aşk ve çeşitli konulardaki mektupları geçmişten günümüze ulaşan önemli tarihi belgelerdir.
Mektuptaki hitap şekli gönderilen kişi ya da kurum göz önünde bulundurularak belirlenir. Mektuplar, konularına ve yazan ile yazılan arasındaki ilgiye göre özel mektuplar, resmi mektuplar ve iş mektupları olarak üçe ayrılır. Yaşanan hızlı teknolojik değişimlere rağmen gerek resmi ve iş mektupları, gerekse kişiden kişiye yazılan özel mektuplar, kurumlar ve insanlar arasındaki önemini korumaya devam etmektedir.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası:
İlk Gün Zarfının Satışa Sunulduğu Günkü Değeri 1,80 TL dir.

2008.09
Seri no: 1011
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.