Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2009 Yılınının 2. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2009.02
5. Dünya Su Formu
200902b1
2009.02.B01
3804-B073-B075

20090201
20090202
20090203
20090204
2009.02.01
3804/1-4218-4123
2009.02.02
3804/2-4219-4124
2009.02.03
3804/3-4220-4125
2009.02.04
3804/4-4221-4126

Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır. 
Sunum:
13.03.2009 tarihinde, 5. Dünya Su Forumu konulu dört değerli Anma Bloğu 0,25 TL, 0,65 TL, 0.80 TL ve 0,80 TL olmak üzere toplam 2,50 TL bedelle, bu bloğa ait İlk Gün Zarfı 2.85 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
5. Dünya Su Forumu 16.03.2009 İSTANBUL
ibareli İlk Gün Damgası Haliç Kongre ve Kültür Merkezi Sütlüce - İSTANBUL ve İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğüne bağlı Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü adreslerinde kullanılmıştır.

Anma Bloğunun Değeri: 0,25 TL, 0,65 TL, 0.80 TL, 0,80 TL =  2,50 TL
1 Dolar = 1,6942 - 1,48 $,  1 Euro = 2,2040 - 1,34 €
Çıkış Tarihi: 13.03.2009, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 Adet 4 puldan oluşan blok seri
Bloğun Boyutu: 127 x 64 mm, Pulların Boyutu: 26 x 41 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A.Ş.
Grafik Tasarım: Bülent Ateş

Seri Numarası: 1026
PTT Kodu: 1004 – 34, PTT Sayfa: 980
Konu: 5. Dünya Su Forumu

Dünyanın birçok yerinde yürütülen suyla ilgili çeşitli faaliyetleri bir araya getirme amacı güden ve ana teması “ Farklılıkların Suda Yakınlaşması ” olarak belirlenen Beşinci Dünya Su Forumu, 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşmiştir.
Dünyanın suyla ilgili en büyük etkinliği olan Dünya Su Forumu, çok paydaşlı karşılıklı tartışmaların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki su politikalarının oluşumunu etkilemesine zemin oluşturan ve dünyada su toplumunun bilgi, deneyim ve katkılarına dayanan herkese açık bir katılım sürecidir.
Her 3 yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu, dünyanm her gün karşılaştığı suyla ilgili problemlere sürdürülebilir çözümler bulunabilmesi için, farklı çevrelerden insanları bir araya getirmektedir. Forum, su sektörünün içinden ve dışından bireylerin birbiriyle etkileşime girebileceği, müzakere edebileceği ve suya ilişkin sorunlarm daha çok bilincine vararak, bunlara çözümler bulabileceği uluslararası bir platformdur.
Beşinci Dünya Su Forumu; dünyanın zengin ve yoksul, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ve bölgeleri arasındaki ilişkileri de temsil etmekte olup su yönetiminde yer alan ya da bundan etkilenen çeşitli ülke ve toplumlann daha fazla etkileşim, iletişim, diyalog ve işbirliği için duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 2,85 TL dir.

200902
2009.02
Seri no: 1026

200902


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.