Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2009 Yılınının 22. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2009.22
Kaleler
20092201
20092202
20092203
20092204
2009.22.01
3849-4285-4180
2009.22.02
3850-4286-4181
2009.22.03
3851-4287-4182
2009.22.04
3852-4288-4183
Sunum:
05.11.2009 tarihinde, Kaleler konulu beş değerli Anma Pulları 0,25 TL, 0,75 TL, 0.90 TL ve 1,00 TL olmak üzere toplam 2,90 TL bedelle, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 3,25 TL bedelle, abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Kaleler 05.11.2009 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 0,25 TL, 0,75 TL, 0.90 TL, 1,00 TL =  2,90 TL
1 Dolar = 1,4939 - 1,94 $,  1 Euro = 2,2180 - 1,31 €
Çıkış Tarihi: 05.11.2009, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 250.000 Adet 4 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 41 x 26 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A.Ş.
Grafik Tasarım: Bülent Ateş

Seri Numarası: 1044
PTT Kodu: 1001 – 238, PTT Sayfa: 1001
Konu: Kaleler

Geçmiş çağlarda düşmandan korunmak ve saldırılara engel olmak için kaim duvarlarla yapılan, düşmana ok ve mermi atmaya mahsus yerleri olan, içinde askerlerin barınacağı yerler bulunan kaim duvarlı, burçlu, büyük yapılardır. Genellikle düşmanın gelmesi beklenen yollar üzerinde, askeri önem taşıyan kentlerde, geçit ve darboğazlarda, güvenliği sağlamak için inşa edilmişlerdir.
Kozan Kalesi (Adana): Yüksek bir plato üzerinde kurulan yerleşimdeki kale, ilk olarak Asurlular tarafından inşa edilmiştir. Kuzey ve güneyde olmak üzere iki bölüm halinde inşa edilen kalenin bu iki kısmı birbirine sur hatlanyla bağlıdır. 44 burcu bulunmakta olup, kalede 25-30 basamakla inilen mahzenler, gizli geçitler ve sarnıçlar vardır.
Afyon Kalesi: Afyon’da 226 metre yükseklikteki dik ve sivri kayanın üstüne kurulmuş kalenin, Hitit İmparatoru II.MurşiPin emriyle M.Ö.1350 yılında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kalenin Selçuklular ve Osmanlılar döneminde iki kez onarım gördüğü bilinmektedir. Kale iç ve dış olarak iki bölümden oluşmaktadır. Kız Kalesi ya da Kız Kulesi denilen muhafızlara ayrılan iç bölümde çinili cami, saray, erzak ambarlan, cephanelikler, su sarnıçları ve hâzinenin saklandığı mahzenler bulunuyordu.Ancak, günümüzde Kız Kalesi ve sarnıçlar dışında tüm önemli yapılar yıkıntı halindedir.
Amasya Kalesi: Yeşilırmak’ın kuzeyinde Harşena Dağı üzerinde hakim bir noktada konumlanan kalenin M.Ö. 4. Yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kale üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar aşağıdan yukarıya doğru içeri Şehir, Kızlar Sarayı denilen kale teras ve yukarı kale Harşena Kalesidir. Kale sürekli bir ilgi merkezi olmuş bu yüzden de sık sık tahrip olmuş ve onarılmıştır.Selçuklu sultanı I.Mesud Amasya’yı merkez yapıp kalede cami, medrese, hamam yaptırmış ve burada yaşamıştır. Son yıllarda yapılan restorasyonlarda özellikle yukarı kalede bir çok bölüm tamamen yenilenmiştir.
Ankara Kalesi: Kente egemen tepenin üzerinde kurulu kalenin yapım tarihi henüz saptanabilmiş değildir, fakat çevrede Hititlere ilişkin kalıntılar bulunduğundan ilk olarak Hititler tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Kale iç ve dış olmak üzere iki ana parçadan oluşmaktadır.Ankara kalesi tarih boyunca defalarca tahrip olmuş ve Selçuklu sultanlarınca onartılmıştır. Son onarım 1832’de Osmanlılar tarafından yapılmıştır.Geniş bir alanı kaplayan 20 kuleye sahip dış kaleden günümüze çok şey ulaşabilmiş değildir. 130X330 metre boyutlarında bir dikdörtgene benzeyen iç kale ise 10-16 metre yüksekliğindeki surları ve 42 kulesiyle günümüze kalmıştır.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 3,25 TL dir.

200922
2009.22
Seri no: 1044

200922


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.