Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2011 Yılınının 7. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2011.07
OECD’nin Kuruluşunun 50.Yıldönümü
20110701
2011.07.01
3914-4401-4282

Sunum:
05.05.2011 tarihinde, OECD’nin Kuruluşunun 50.Yıldönümü konulu Anma Pulu, 1,30 TL bedelle, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 1,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
OECD’nin Kuruluşunun 50.Yıldönümü 05.05.2011 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-ANKARA adresinde kullanılmıştır.

Anma Pulunun Değeri: 1.30 TL
1 Dolar = 1,5464 TL – 0,84 $,  1 Euro = 2,2970 TL – 0,57 €
Çıkış Tarihi:
05.05.2011, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi:
250.000 Adet 1 Puldan oluşan seri
Pulun Boyotu: 36 x 52 mm
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans-Türk A.Ş.
Grafik Tasarım: Orjınal

Seri Numarası: 1073
PTT Kodu:
1001 – 257, PTT Sayfası: 1031
Konu: OECD’nin Kuruluşunun 50.Yıldönümü

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ( OECD ), İkinci Dünya Savaş'ından sonra Avrupa'yı imar etmek amacıyla yapılan yardımların eşgüdümünü sağlamak amacıyla oluşturulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın görevini tamamlaması ertesinde, 14 Aralık 1960 tarihinde Paris'te imzalanan, 1961 yılında yürürlüğe giren Sözleşme ile kurulmuştur. Merkezi Paris'te bulunan OECD'nin kuruluşunun 50. yıldönümü, 2010 yılı Aralık ayından başlayarak 2011 Eylül ayına kadar sürerek bir dizi etkinliklerle kutlanmıştır. 24-26 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı da bu çerçevede önemli bir etkinliktir.
OECD'nin amacı, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmalarına katkıda bulunucak politikaların üretilmesini sağlamak, ülkelere mali istikrarı korumada destek olmak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, istihdam artışını ve yüksek yaşam standartlarını sağlama konujsunda yardım etmek, böylece dünya ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamaktır. OECD, ekonomok hayatın çeşitli yönlerine ilişkin yaptığı analitik incelemeler sonucu vardığı sonuçlar doğrultusunda üye ülkelere tavsiyelerde bulunmakta, en iyi uyğulamalarınpaylaşılacağı, ortak sornunlara ortak çözümler üretilebileceği bir forum sağlamaktır.Yapmakta olduğu istatistiki verilere dayanan bağımsız nitelikli analizlerle OECD, bir referans kuruluş olarak kabul edilmektedir. OECD ilke ve standartları uluslararası alanda yüksek kabul görmektedir. Türkiye, hilihazırda 34 üye ülkesi bulunan ve uluslararası ekonomik sistem içinde saygın bir yere sahip olan örgütün kurucu üyelerindendir. ülkemiz, gerek küresel ekonominin daha sağlıklı ve adil bir yapıya dönüştürülmesi yönündeki cabaları, gere ulusal ekonomi politikalarının planlanması bağlamında OECD'yle yakın ve etkin işbirliği şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de sürdürecektir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 1,75 TL dir.

igz201107
2011.07
Seri no: 1073

igd201107


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.