Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2011 Yılınının 23. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2011.23
Devlet Personel Başkanlığının Kuruluşunun 50.Yılı
( Ek Değerli )
2011.23.01
3943-4444-4326
Sunum:
17.12.2011 tarihinde, Devlet Personel Başkanlığının Kuruluşunun 50.Yılı konulu Anma Pulu ( Ek Değerli ) 1.00 TL + 0,10 TL = 1,10 TL bedelle, bu pula ait İlk Gün Zarfı 1,50 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Devlet Personel Teşkilatının Kuruluşunun 50.Yılı 17.12.2011 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pulunun Değeri: 1,00 TL +0,10 TL =  1,10 TL
1 Dolar = 1,8813 - 0,58 $,  1 Euro = 2,4529 - 0,45 €
Çıkış Tarihi: 17.12.2011, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 Adet 1 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 36 x 52 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A.Ş.
Grafik Tasarım: Bekir Gürgen

Seri Numarası: 1089
PTT Kodu: 1001 – 266, PTT Sayfa:1047
Konu: Devlet Personel Başkanlığının Kuruluşunun 50.Yılı

Devletin, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kumu görevlileri eliyle görülmesine yönelik 1982 Anayasasında bir düzenleme yapılmıştır.
Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş amacı ve temel görevleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Porsonel Kanunu ile ek değişikliklerine tabi personel dışındaki kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerini ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik şartlarına ve hukuki esaslarına uygun olacak biçimde düzenlemektir. Ayrıca personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyon sağlamak, mevzuatı oluşturan şartlara göre değiştirmek ve geliştirmek, kamu görevlilerinin hizmet öncesi ve Hizmet içi eğitimlerini sağlamak, buna ilişkin uygulamayı izlemek ve denetlemek, kullanılan idari usul ve metodların değerlendirilmesini ve geliştirilmesi için gerekli mevzuat çalışmalarını bilimsel olarak ve tarafsızlık içinde yürütmekte Devlet Personel Başkanlığının görevleri arasındadır.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 1,50 TL dir.

igz201123 2011.23
Seri no: 1089

igd201123


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.