Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2013 Yılınının 10. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2013.10
Avrupa 2013
( Posta Arabaları ve Posta Araçları )
2013.10.01
4014-4566-4430
2013.10.02
4015-4567-4431
Sunum:
09.05.2013 tarihinde, Avrupa 2013 ( Posta Arabaları ve Posta Araçları ) konulu iki değerli Anma Pulları 1,10 TL ve 2,20 TL olmak üzere toplam 3,30 TL bedelle söz konusu anma pullarına ait İlk Gün Zarfı 3,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunulmuştur.

Bahse konu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Avrupa 2013 Posta Arabaları ve Posta Araçları 09.05.2013 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi, ANKARA adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değeleri: 1,10 TL ve 2,20 TL = 3.30 TL
1 Dolar = 1,7959 / 1,84 $,  1 Euro = 2,3607 / 1,40 €
Çıkış Tarihi: 09.05.2013, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 Adet 2 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 52 x 36 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası Ankara
Grafik Tasarım: Kamil Mersin

Seri Numarası: 1121
PTT Kodu: 1001 – 280, PTT Sayfa: 1083
Konu: Avrupa 2013 ( Posta Arabaları ve Posta Araçları )

Posta ve haberleşme tarihi, insanoğlunun dağınık yaşayıştan, yerleşik düzene geçişinden, günümüze kadar uzanan oldukça geniş bir zaman diliminde kendini göstermiştir, öyle ki, mesafe ve coğrafik şartlara bağlı olarak, ateşle, dumanla, aynayı güneşe tutup yansıtarak, davul çalarak haberleşmeye çalışan insanlar daha sonra güvercinle, yaya ve atlı postacılarla haberleşme yoluna gitmiş bunu İzleyen zamanlarda da farklı posta ve haberleşme yöntemlerini keşfederek bunları geliştirmiştir.
Sümerlerde kil üzerine çivi ile yazılmış askeri ve siyasi tablet mektuplar ile başlayan posta ve haberleşme sistemi, Asurlular zamanında ticari mektuplarla tarih sahnesine çıkmış, gerçek anlamda ise düzenli posta ve haberleşme teşkilatının kuruluşu Pers İmparatorluğu zamanında olmuş ve Roma İmparatorluğu dönemine kadar devam etmiştir.
İslam tarihinde posta ve haberleşme sistemi “ Berid " teşkilatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk tarihinde ise Osmanlı İmparatorluğuna kadar gündüzleri bayrakla geceleri davul ve borularla askeri haberleşme sağlanmış “ Karguy " adı verilen ateş kuleleri kullanılmıştır. Memlûk ve Eyyübiler zamanında askeri amaçla Posta Damgalırın dışında ticari amaçla Posta Damgalır için güvercinlerle haberleşmeden faydalanılmış, Selçuklularda Ulak, Çapar ve Peyk adı verilen resmi posta görevlileri de “ Berid ” teşkilatına katılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu dönemine geldiğimizde gelişmiş posta ve haberleşme öıgütü görülür. Bu hizmet Tanzimat Dönemine kadar yalnızca devlet işlerinin yürütülmesinde kullanılmıştır. Halkın bu hizmetten hiçbir şekilde faydalanmasını izin verilmemiştir. Bugünkü Posta Teşkilatının temelini oluşturan Posta Nezaretinin 1840 yılında kurulmasıyla beraber haberleşme halkın da ihtiyaçlarına karşılık vermeye başlamıştır.
Bu gelişmelerle birlikte haberleşme deniz, hava ve kara yoluyla teknolojinin en gelişmiş araçları vasıtasıyla umutları, heyecanı, bilgileri taşıyarak iletişim dünyasının vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. PTT Kurumu 172 yıldır bu teknolojik gelişmeleri takip edip haberleşme çağının gereklerini yerine getirmektedir.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( Avrupa )
Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( Taşıtlar )
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 3,75 TL dir.


2013.10
Seri no: 1121
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.