Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2014 Yılınının 19. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2014.19
Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar
Küre Dağları Milli Parkı

2014.19.B07
4087-B127-B129

2014.19.01
4087/1-4378-4523

Pul ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.
Sunum:
09.07.2014 tarihinde, Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar - Küre Dağları Milli Parkı konulu Anma Bloğu 2,50 TL bedelle, söz konusu Anma Bloğuna ait İlk Gün Zarfı 3,25 TL bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.filateli.gov.tr adresinde satışa sunulmuştur.

Bartın PTT Başmüdürlüğü Bartın PTT Merkez Müdürlüğü BARTIN adresinde,
Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar 09.07.2014 BARTIN
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.


Pul Baskılı Posta Kartı: Küre Dağları konulu 4 ayrı kart olmak üzere Pul Baskılı posta kartı 1,25 TL, 1,25 TL, 2,50 TL ve 2,50 TL olmak üzere toplam 7,50 TL bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.filateli.gov.tr adresinde satışa sunulmuştur.

Anma Bloğunun Değeri: 2,50 TL
1 Dolar = 2,1307 / 1,17 $,  1 Euro = 2,9002 / 0,86 €
Çıkış Tarihi: 09.07.2014, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 100.000 Adet 1 puldan oluşan Blok seri
Bloğun Boyutu: 104 x 66 mm. Pulun Boyutu: 38 x 38 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası Ankara
Grafik Tasarım: Bekir Gürgen

Seri Numarası: 1158
PTT Kodu: 1004 – 77, PTT Sayfa: 1125
Konu: Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar - Küre Dağları Milli Parkı

Farklı iklim ve ekosistem tiplerine sahip 7 farklı coğrafi bölgeden oluşan ülkemiz biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Ortadoğu'nun en zengin ülkelerinden biridir. Eşsiz ve muhteşem güzelliklerle dolu ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel kaynaklarından örneklerin bir araya geldiği görülmeye değer çok sayıda Doğal Koruma Alanı ve Milli Parkı bulunmaktadır.
Her biri ayrı güzelliğe sahip olan Milli Parklarımızdan biri de Kuzey Anadolu Dağ Sisteminin bir parçasını oluşturan Küre Dağlarının batı ucunda Küre Dağları Bartın ve Kastamonu illeri arasında, Karadeniz kıyısındaki Kurucaşile ve Cide ilçelerinin hemen güneyine doğru 37.000 hektarlık alanda uzanan Küre Dağları Milli Parkıdır.
Coğrafi ve jeolojik yapısı sayesinde çok sayıda farklı canlıya yaşam alanı sunan ve altı farklı ana ekosistem tipinin bulunduğu Milli Park, sadece bitki ve hayvan zenginliği ile değil, bu türlerin yaşam alanlarının çeşitliliğiyle de dikkat çekmektedir. Küre Dağlan Milli Parkı habitat ve peyzaj zenginliği, doğal ormanları, mağaraları, kanyonları, şelaleleri ve jeolojik özellikleri nedeniyle 2000 yılında Milli Park statüsü ile koruma altına alınmıştır.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri: 3,25 TL dir.
Üretim Adedi: 3000 Adet
2014.19
Seri no: 1158


Pul Baskılı Posta Kartları
PBPK.2014.01
Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar - Küre Dağları

09.07.2014 tarihinde, Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar - Küre Dağları konulu 4 ayrı değerli Pul Baskılı Posta Kartı 2 x 1,25 TL, 2 x 2,50 TL olmak üzere toplam 7,50 TL bedelle satışa sunulmuştur.
Basım adeti: 5.000 adet ( Herbiri )
Grafik Tasarım: Seçkin Aksoy, Nuray Çalı, Kamil Mersin
Basımevi: PTT Matbaası - 2014
Kartların Boyutu: 104 x155 mm.

Pul Baskılı Posta Karları Listesi2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.