Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2015 Yılınının ( 9. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1176
2015.09
Tarihi Köprüler
( Ek Değerli )

2015-09-01
4122-4557
2015-09-02
4123-4558
Sunum:
10.04.2015 tarihinde, Tarihi Köprüler konulu iki değerli Anma Pulları ( Ek Değerli ), 1,25 TL + 0,10 TL ve 1,25 TL + 0,10 TL olmak üzere toplam 2,70 TL bedelle, söz konusu Anma Pullarına ait iki ayrı Damgalı İlk Gün Zarfarı ise 3,50 TL ve 3,50 TL bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.filateli.gov.tr adresinde satışa sunulmuştur.

Batman PTT Merkez Müdürlüğü Batman Merkezi Şirin Evler Mah. Turgut Özal Bulvarı No:58 72000 Merkez/ BATMAN adresinde,
Tarihi Köprüler 10.04.2015 BATMAN
Suriçi PTT Merkez Müdürlüğü Suriçi Merkezi İskenderpaşa Mah. İnönü Cad. No:65 21103 Suriçi/DİYARBAKIR adresinde,
Tarihi Köprüler 10.04.2015 DİYARBAKIR
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.


Anma Pullarının Değeri: 1,25 TL + 0,10 TL ve 1,25 TL + 0,10 TL = 2,70 TL
1 Dolar = 2,6330 / 1,03 $,  1 Euro = 2,7931 / 0,97 €
Çıkış Tarihi: 10.04.2015, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 50.000 Adet 2 puldan oluşan seri
Pulun Boyutu: 38 x 26 mm. Bandaletli: 38 x 38 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası Ankara
Grafik Tasarım: Meryem Köseoğlu

Seri Numarası: 1176
PTT Kodu: 1001 – 309, PTT Sayfa: 1143
Konu: Tarihi Köprüler

Antik çağlardan günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi önemli ticaret yollarının kavşak noktasında yer almıştır. Bölgede yer alan tarihi köprüler sadece geçiş amaçlı değil konaklama, dinlenme ve barınma gibi amaçla Posta Damgalır için de kullanılabilen köprüler olmuştur.
Bu kapsamda üzerinde Malabadi Köprüsü ve On Gözlü Köprü'nün yer aldığı Ek Değerli Anma Pulları dolaşıma sunulmuştur.
Malabadi Köprüsü: Batman çayı üzerinde yer alan tarihi köprünün üzerinde bulunan kitabeden anlaşıldığı üzere 1147 - 1148 tarihlerinde Artukoğullanndan Timurtaş tarafından yaptırılmıştır. Plan itibariyle farklı uzunluklarda, kırık hatlar halinde, doğu - batı doğrultusunda uzanmaktadır. Ana yapı malzemesi sarı kalker taştır. Batman Şuyu'nu aşmak için yapılan bu köprü, sadece geçiş amaçlı değil aynı zamanda bu yol üzerinde seyahat eden yolculann dinlenebilecekleri ya da konaklayabilecekleri bir yapıdır. Aynca köprü kemerinin her iki yanında korunmak, köprünün güvenliğini sağlamak için kullanılan iki oda bulunmaktadır.
On Gözlü Köprü: Diyarbakır'da yer alan köprü Dicle Köprüsü, Silvan Köprüsü ve Mervani Köprüsü olarak da bilinmektedir. Üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere 1065 - 1067 yıllarında Mervanoğulları zamanında Nİzamüddin Nasr döneminde yaptırılmıştır. On gözlü olan köprü tamamen bazalt kesme taşından ve moloz taştan inşa edilmiştir.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Herbir Zarfın Değeri 3,50 TL dir.
Üretim Adedi: 3000 + 3000 Adet
2015.09
Seri no: 1176


2015.09
Seri no: 11762004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.