Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2016 Yılınının 8. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1203
2016.08
Kut-ül Amare Zaferinin 100. Yıldönümü

2016-08-01
4195-4647
2016-08-02
4196-4648

2016-08-B06
4197-Blok 158
2016-08-03
4197/1-4649

Seri Numaralı Danteli bir pullu Blok 6.000 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 20,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelli bir pullu olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 25 ) yirmibeşinci bloktur.
20.00 TL ye ancak alınabilen Anma Blok Pulu 2,80 TL olarak kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.
Sunum:
29.04.2016 tarihinde, Kut-ül Amare Zaferinin 100. Yıldönümü konulu iki değerli Anma Pulları, 1,40 TL ve 2,80 TL olmak üzere toplam 4,20 TL, söz konusu Anma Pullarına ait İlk Gün Zarfı 5,00 TL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde ve www.filateli.gov.tr web sitesinde satışa sunulmuştur.

Beyoğlu PTT Merkez Müdürlüğü İSTANBUL adresinde ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Gümüş Cad. No:4 Harbiye Şişli/İSTANBUL fuar alanında açılacak geçici PTT İşyerinde,
Kut-ül Amare Zaferinin 100. Yıldönümü - 29.04.2016 - İSTANBUL
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.


Pul Portföyü: İçerisinde 1,40 TL ve 2,80 TL bedelli Anma Pulları ve 2,80 TL bedelli Seri Numaralı Anma Bloğu ile 5,00 TL bedelli İlk Gün Zarfının yer aldığı Pul Portföyü 20,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Anma Pullarının Değerleri: 1,40 TL ve 2,80 TL = 4,20 TL
1 Dolar = 2,8106 TL / 1,49 $, 1 Euro = 3,2014 / 1,31 €
Çıkış Tarihi: 29.04.2016, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 adet, 2 puldan oluşan seri
Pulun Boyutu: 41 x 26 mm. Dantel: 13
Grafik Tasarım: Nuray Çalı

Seri Numaralı Anma Bloğunun Değeri: 2,80 TL ( Yanlız Portföy içerisinde satılmıştır. )
Portföyün Değeri: 20,00 TL, 7,12 $, 6,25 € dir. )
Basım Adedi: 6.000 adet, 1 puldan oluşan Blok seri
Anma Bloğunun Boyutu: 130 × 60 mm. Pulun Boyutu: 78 x 36 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Dijital
Basımevi: PTT Matbaası
Grafik Tasarım: Bülent Ateş

Seri Numarası: 1203
PTT Kodu: 1001 - 327, PTT Sayfa: 1176
Konu: Kut-ül Amare Zaferinin 100. Yıldönümü

Topraklan farklı devletlere söz verilen ve beka tehlikesiyle karşı karşıya kalan Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'na 29 Ekim 1914 tarihinde müdahil olmuş, akabindeki dört yıl boyunca Çanakkale, Galiçya, Kafkaslar, Filistin, Süveyş ve Irak'ın da aralarında olduğu çok sayıda cephede varoluş mücadelesi vermiştir. Diğer muharip tarafların aksine yeterli kaynağa ve askeri teçhizata sahip olmasa da, tüm bu cephelerde kahramanca bir mücadele ortaya koymuştur.
İmparatorluk, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesiyle savaşın mağlup tarafında yer almışsa da, savaş sırasında sergilediği kahramanlıklar tüm dünyanın dikkat ve takdirini çekmiştir. Osmanlı ordusunun, Çanakkale'de 1915 yılında kazandığı tarihi zaferden kısa bir süre sonra 29 Nisan 1916 tarihinde Kut-ül Amare'de kazandığı zafer, İngiltere'nin yenilgisiyle sonuçlanan büyük bir kahramanlık destanı olarak Birinci Dünya Savaşı tarihinde özel bir yer almıştır.
İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa dahil olmasından da önce, sömürgelerine giden yolların güvenliğini sağlamak, Mezopotamya'daki nüfuz ve otoritesini güçlendirmek, İttifak devletlerinin bölgedeki etkinliğini kırmak ve petrol sahalarını kontrolü altında tutmak için Irak harekâtını başlatmış, Bağdat'ı eIe geçirmek üzere Basra'ya doğru harekete geçmişti. İngiltere'nin kısa sürede elde etmeyi umduğu zafer beklentisi, Halil Paşa komutasındaki Osmanlı birliklerinin sergilediği mücadele karşısında akim kalmış ve aralarıma Tümen Komutanı General Townshend’in de bulunduğu beş general ve 13.309 İngiliz askeri 29 Nisan 1916 tarihinde Kut-ül Amare kentinde Osmanlı birliklerine teslim olmuştur.
7 Aralık 1915 tarihinde başlayıp 29 Nisan 1916'da sona eren Kut-ül Amare muharebeleri, Osmanlı ordusunun son derece güç
şartlar ve çeşitli imkansızlıklara rağmen yüksek disiplin, seyk ve idare altında kazandığı müstesna bir zaferin hikayesidir.
Savas, kimliksel bölünmelerin ötesine geçerek birlik ve beraberlik anlayışıyia hareket edilmesiyle kazanılmış ve Osmanlılara ne için savaştıklarını hatırlatmıştır. Daha da önemlisi, askeri teçhizatın ve kaynakların yetersiz olduğu durumlarda dahi yenilginin kader olmadığını göstermiştir. Bu haliyle, Küt-ül Amare Zaferi, 1915 yılınca kazanılan Çanakkale Zaferi'yle birlikte, Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden 29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti'nİ yaratacak Milli Mücadele'ye ilham kaynağı oluşturmuştur.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( Tarihimizden Olaylar ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günki Değerleri: 5,00 TL dir.
Üretim Adedi: 2.500 Adet + 6.000 Adet
( Pul Portföyü İçinde )
Zarfın Boyutu: 180 × 110 mm.


2016.08
Seri no: 1203


Pul Porföyleri
Kut-ül Amare Zaferinin 100. Yıldönümü
29.04.2016 tarihinde Kut-ül Amare Zaferinin 100. Yıldönümü konulu Pul Portföyü,
İçerisinde 1,40 TL ve 2,80 TL bedelli Anma Pulları ve 2,80 TL bedelli Seri Numaralı Anma Bloğu ile 5,00 TL bedelli İlk Gün Zarfının yer aldığı Pul Portföyü 20,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.
Pul Portföyünün Boyutu: 166 × 243 mm. 3 Sayfa
Üretim Adeti: 6.000 adet
Portföyler Listesi2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.