Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2017 Yılınının ( 19. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1242
2017.19
Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar
Spil Dağı Milli Parkı

2017-19-B08
4275-Blok 178
İsfila Blok no: 177,
Pul no: 4275/1-4752

Blok içindeki Pul ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.
Sunum:
15.09.2017 tarihinde Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar  - Spil Dağı Milli Parkı konulu Anma Bloğu, 3,70 TL bedelle, Anma Bloğuna ait İlk Gün Zarfı4,75 TL bedelle, PTT işyerlerinde www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur. 

Manisa PTT Merkez Müdürlüğü Manisa adresinde,
Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar 15.09.2017 MANİSA
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.


Anma Bloğunun Değeri: 3,70 TL
1 Dolar = 3,4435 TL / 1,07 $, 1 Euro = 4,1098 / 0,90 €
Çıkış Tarihi: 15.09.2017, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 adet 1 puldan oluşan Blok seri
Bloğun Boyutu:
114 × 70 mm. Pulun Boyutu: 38 x 38 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Dijital
Basımevi: PTT Matbaası
Grafik Tasarım: Kamil Mersin

Seri Numarası: 1242
PTT Kodu: 1004 - 118, PTT Sayfa: 1221
Konu: Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar  - Spil Dağı Milli Parkı

Milli parklar, belirli büyüklüğe sahip biyolojik, coğrafik, jeolojik ve estetik bütünlük gösteren, milli hatta milletlerarası değere sahip olan tabiat parçalandır.
Spil Dağı Millî Parkı, Ege Bölgesi'nin Manisa İli sınırları içinde yer almakta olup 6.867 hektarlık yüzölçüme sahiptir.1968 yılında millî park ilan edilen Spil Dağı çam, ardıç, kavak, ceviz, kızılağaç, karaağaç, meşe ağaçlarından meydana gelen bölgenin zengin bitki türleri yanında, bilimsel araştırmalarla belirlenen yirmiden fazla endemik bitki türünü bünyesinde barındırmaktadır. Osmanlı İmparatorluğumun bir devrine adını veren Manisa Laleleri diğer adıyla Spil Lalesi tabii olarak yetişmektedir. Milli park, karaca, ayı, kurt, çakal, domuz, tilki, sansar, porsuk, dağ keçisi, akbaba, kartal ve sülün gibi yörede bulunan yaban hayvanlarının, ötücü ve yırtıcı kuşların, sürüngenlerin de hayat alanıdır.
Doğal kaynakların, çevre duyarlılığının bugün korunması, yarın ise gelecek nesillere aktarılmasını amaçla Posta Damgalıyarak 2014 yılında başlayan Doğal Koruma Alanları ve Millî Parklar konusuna 2017 yılında Manisa Spil Dağı Millî Parkı işlenmiştir.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( Turizm - Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 4,75 TL dir.
Üretim Adedi: 2.500 Adet

Zarfın Boyutu: 210 × 140 mm.

2017.19
Seri no: 1242
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.