Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2019 Yılınının ( 6. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1289
2019.06
Müzik Aletleri

2019-06-01
4378-4871
2019-06-02
4379-4872
2019-06-03
4380-4873
Sunum:
19.03.2019 tarihinde Müzik Aletleri konulu üç değerli Anma Pulları, 2,00 TL, 2,00 TL ve 2,00 TL olmak üzere toplam 6,00 TL, anma pullarına ait İlk Gün Zarfı 7,50 TL bedelle PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur.

PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde.
MÜZİK ALETLERİ - 19.03.2019 - ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.

Anma Pulları Değerleri: 2,00 TL, 2,00 TL ve 2,00 TL = 6,00 TL
1 Dolar = 5,4823 TL / 1,09 $, 1 Euro = 6,2239 TL / 0,96 €
Çıkış Tarihi: 19.03.2019, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 100.000 adet Anma serisi, 3 puldan oluşan seri.
Pulların Boyutu: 26 × 41 mm. Dantel:
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Araştırma Görevlisi Merve Ersan

Seri Numarası: 1289
PTT Kodu: 1001-399, PTT Sayfa: 1271
Konu: Müzik Aletleri

Müziğin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. En eski toplamlarda bile müzik, insanın ruhu ve varoluşu için önemli bir değere sahiptir, ilk müzik aletinin ne zaman ve nasıl icat edildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte tarihçiler, hayvan kemiklerinden yapılmış olan flütlerin İlk müzik aleti olarak kullanıldığına işaret etmektedir.
Müzik aletleri, insanlık tarihi boyunca folklorik zenginlikleri, kültür ve medeniyetleri en iyi ifade eden araçlardan biri olmuştur. Önceleri daha çok göçebe bir toplum otan Türkler, gittikleri yere kültürleri ile beraber birçok müzik aletini de götürmüşlerdir. Bunların arasında Tar, Ağız Kopuzu ve Erzurum Def'i de geçmişten günümüze kadar varlığını korumuş müzik aletlerimizdendir.
Tar: Mızraptı bir Türk halk çalgısı olan tar, ülkemizde özelikle Kars yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Azerbaycan ve İran Azeri Türklerinin milli çalgısıdır. Teknesi, büyüklükleri birbirinden farklı iki çanaktan oluşmakta olup genellikle dut ağacından yapılmaktadır. Göğüs kısmı üzerine yayın balığının göğüs derisi ya da sığır yüreğinin zarı gerilir. Sap kısmı ise sert ağaçtan yapılmakta olup üzerine mısınadan perdeler bağlanmaktadır.
Ağız Kopuzu: Beş bin yılın üzerinde bir geçmişe sahip, Türklere özgü bir müzik afetidir. Metal alaşımdan yapılan ağız kopuzunun, el içine sigacak büyüklükte bir çatalı ve ortasında dikey bir metal dili bulunur. Ağız Kopuzu, ağız boşluğunun rezonansından yararlanılarak, ağızda oluşturulan değişik efektlerle beraber, dişler arasına sıkıştırılmış çatalın metal diline parmakla vurularak icra edilir.
Erzurum Defi: Türk halk çalgıları topluluklarının, vurmalı çalgılar ailesi üyesidir. Def, genel olarak değişik çap ve derinliklerde ağaçtan yapılan çemberin ( Kaşnağın ) bir tarafına gerilen deri ile biçimlendirilen vurmalı çalgıdır. Kaşnağına takılan zil sebebi ile "zilli" ya da "zilsiz" def olarak iki sınıfa ayrılır. Zilli def ailesinden olan Erzurum definin ortalama kasnak çapı 31-32 cm, derinliği ise 7 cm dlr. Kaşnağında 5 çift zil bulunur. Göğiis hizasında, İç yüzü icracısına bakılacak şekilde tutulur. Usule göre def, sol elle aşağı yukarı sallanarak, sağ elin deriye uyguladığı darpları İle icra edilir. Gereğinde zillere uygulanan parmak vuruşlarından da yararlanılır.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( Müzik ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 7,50 TL dir.
Üretim Adedi: 2.500 Adet
Zarfın Boyutu: 210 × 140 mm.
Grafik Tasarım: Araştırma Görevlisi Merve Ersan


2019.06
Seri no: 12892004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.