Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2019 Yılınının ( 9. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1292
2019.09
Çocuk Oyunları

2019-09-01
4383-4876
2019-09-02
4384-4877
2019-09-03
4385-4878
Sunum:
23.04.2019 tarihinde Çocuk Oyunları konulu üç değerli Anma Pulları, 2,00 TL, 2,00 TL ve 2,00 TL olmak üzere toplam 6,00 TL, anma pullarına ait İlk Gün Zarfı 7,50 TL bedelle PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur.

Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA adresinde,
ÇOCUK OYUNLARI - 23.04.2019 - ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.

Anma Pulları Değerleri: 2,00 TL, 2,00 TL ve 2,00 TL = 6,00 TL
1 Dolar = 5,4823 TL / 1,09 $, 1 Euro = 6,5785 TL / 0,91 €
Çıkış Tarihi: 24.04.2019, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 100.000 adet Anma serisi, 3 puldan oluşan seri.
Pulların Boyutu: 56 × 36 mm. Dantel:
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Serdal Dokgöz

Seri Numarası: 1292
PTT Kodu: 1001-402, PTT Sayfa: 1274
Konu: Çocuk Oyunları

Çocuk oyunlarının geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir, tarih boyunca çocuklar oyunları ya kentlileri oluşturmuşlar ya da büyüklerinden gördüklerini değiştirerek geliştirmişlerdir. Değişen dünya koşullarında televizyon, bilgisayar oyunları ve hazır oyuncaklar sebebi ile dış mekanlarda oynanan çocuk oyunları giderek yok olmaktadır.
Sokak oyunları çocuğun tutma, çekme, itme, denge ve koordinasyon gibi fiziksel gelişimine fayda sağlamaktadır. Çocuğun kendini ve etrafını tanımasına, çevresiyle iletişim kurmasına, işbirliği, paylaşma, yardımlaşma, bekleme, problem çözme, kurallara uyma, sorumluluk alma gibi kavramları pekiştirmesine yardımcı olur.
Saklambaç: Oyuna başlamadan önce oyunculardan bir ebe seçilir. Ebe ağaç, duvar gibi bir yerde gözlerini kapatıpbelirlenen sayıya kadar sesli sayarken diğer oyuncular saklanırlar. Ebe saymayı bitirincee gözünü açar ve diğer oyunculu bulmaya çalışır. Diğer oyuncular ise ebe kalenin başından ayrıldığını görünce ebenin saydığı yere “sobe" diyerek ebeler. Ebeleyen kişiler ebe olmaz. Ebe diğer oyuncuları aramaya devam eder. Eğer ebe bir kişiyi görüp adını yanlış söylerse diğer oyuncular saklandığı yerden çıkar ve “çanak comiek patladı" diye bağırırlar. Ve ebe Olan oyuncu yeniden ebe olur.
Seksek: Belirlenen bir yere seksek şeması çizilir. Oyuncu, elindeki yassı taşı bir numaralı kutucuğun içine atmaya çalışır ve oyun başlar. Daha sonra oyuncu tek ayağı üzerinde durarak birinci kutucuğun üzerinden atlar. Tek kareli olan alanlar tek ayak üzerinde şekerek geçilirken, iki karenin yan yana olduğu bölümlere iki ayakile basılır. Oyuncu son bölüme varana kadarseke seke gider. Son bölüme varıldığında ise aynı şekilde geri döner. Ardından taşı ikinci kutucuğa atarak aynı şekilde ilerler. Oyuncu taşı kutucuğun içine denk getiremez veya şekerken çizgilere başarsa oyun hakkı diğer oyuncaya geçer.
Misket: Baş, üçgen, kuyu gibi farkii misket oyunları vardır. Oyunların amacı genellikle eldeki bir misketle diğer misketleri vurmaktır. Baş oyununda öncelikle oyuncu sayısı ve kaç misket için oynanacağı kararlaştırılır. Belirlenen misket sayısı kadar her oyuncu misket verir ve misketler yere düz bir biçimde sıralanır. Dizilen misketlere paralel düz bir çizgi çizilir. Oyuncular belirli bir uzaklıktan çizgiye doğru sırayla birer misket atar. Misketini çizgiye en yakın olan misket sahibi oyuna başlar. Atışa geçmeden önce çizginin sağına veya soluna ve kaçıncı miskette atış yapacağını söyler. Örneğin; dizilen misketlerden sağdan ikinci miskete atış yapacağını söyleyen oyuncu atışını isabet ettirirse sağdan ikinci sırada yer alan misket ile birlikte sağdaki diğer bütün misketleri alır. Böylelikle yerdeki misketler tükenene kadar oyuncular atışlarını yaparlar.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 7,50 TL dir.
Üretim Adedi: 2.500 Adet
Zarfın Boyutu: 210 × 140 mm.
Grafik Tasarım: Serdal Dokgöz

2019.09
Seri no: 12922004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.