Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2019 Yılınının ( 14. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2019.14
Milli Mücadele'nin 100. Yılı

2019.14.B02
4392-Blok 199
İsfila Blok no: 198
Pul no: Verilmemiş

2019-14-B03
4393-Blok 200
İsfila Blok no: 199
Pul no: Verilmemiş
Seri Numarası Pulun üzerinde, Ön yüzüne Seri Numarası basılan ( 42. ) Bloktur.
Portföy icerisinde 55,00 TL bedelle satıllmıştır. 30.000 adet üretılmiştir.


Özel Tasarım Stickerli Kağıda Basılan Dantelsiz Anma Pulları
2019-14-03/26
4394/4417-4485/4908

1. Mustafa Kemal Paşa'nın kendi el yazısı ile “Hatıra-i Hürmet" ve imzası
2. Minber gazetesi İle Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a hareketine kadar oturduğu Şişll'deki ev ( Günümüz Atatürk Müzesi )
3. Mirliva Mustafa Kemal Paşa'nın 9.Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilişine ilişkin dört maddelik görev talimatnamesi
İstiklâlimizi kazanıncaya kadar, bütün milletle birlikte fedakârca çalışacağıma mukaddesatım üzerine yemin ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek kararı kesindir.
2019-14-03
4394-4885
2019-14-04
4395-4886
2019-14-05
4396-4887

4. Mustafa Kemal Paşa'yı kurmaylan İle birlikte İstanbul'dan Samsun'a getiren Bandırma Vapuru
5. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da konakladığı Mıntıka Palas
6. Yapıldığı dönemin Mesudiye oteli olarak geçen; Mustafa Kemal Paşa'nın Millî Mücadele'nin ilk karargâhi olarak kullandığı Havza Atatürk Evi

Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
22 Haziran 1919/Amasya
2019-14-06
4397-4888
2019-14-07
4398-4889
2019-14-08
4399-4890
7. Havza Tamımı
8. İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal Paşa'yı İlk defa İstanbul'a geri çağırdığı telgraf metni ( 8 Haziran 1919 )
9. Amasya Tamımı için toplanan Mustafa Kemal Paşa ve delegeler
Devlet ve milletin geleceğine milli irade etken ve hakimdir. Ordu bu millî iradenin emrinde ve hizmetindedir.
7 Temmuz 1919/Erzurum
2019-14-09
4400-4891
2019-14-10
4401-4892
2019-14-11
4402-4893
10. Amasya Tamlml'nin imzalandığı tarihi bina
11. Amasya Tamimi ( 22 Haziran 1919 ), telgrafcılar ve Amasya Tamimi'nin yapıldığı orijinal tarihi maniple
12. Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum Kongresi çalışmalannın önemli bir kısmını sürdürdüğü konak (Günümüz Ezurum Atatürk evi)
Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.
23 Temmuz-7 Ağustos 1919/Erzurum
2019-14-12
4403-4894
2019-14-13
4404-4895
2019-14-14
4405-4896
13. Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'da Harbiye Nezareti'ne gönderdiği askerlik görevinden istifa dilekçesi (8-9 Temmuz 1919)
14. Erzurum Kongre binası
15. Erzurum Kongresi beyannamesi ( 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 ) ile Erzurum Kongresi delegeleri
Manda ve himaye kabul olunamaz.
23 Temmuz-7 Ağustos 1919/Erzurum
2019-14-15
4406-4897
2019-14-16
4407-4898
2019-14-17
4408-4899
16. Beyannamelerin ve Albayrak gazetesinin basıldığı Erzurum'daki matbaa makinesi
17. Erzurum Kongresi temsil heyeti üyeleri
18. Erzurum Kongresi delegeleri
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
23 Temmuz-7 Ağustos 1919/Erzurum
2019-14-18
4409-4900
2019-14-19
4410-4901
2019-14-20
4411-4902
19. Sivas Kongre binası Sivas
20. Sivas Kongresi beyannamesi ( 4-11 Eylül 1919 )
21. İrade-i Milliye gazete haberleri ve İrade-i Milliye gazeteslnin basıldığı Sivas'taki matbaa makinesi
Tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkâr edemez.
4 Eylül 1919/Sivas
2019-14-21
4412-4903
2019-14-22
4413-4904
2019-14-23
4414-4905
22. Sivas Kongresi temsil heyeti üyeleri
23. Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Nizamnamesi ile başkan Melek (Reşit) Hanım ve arkadaşları
24. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Basimiza neler örülmek istenildigi ve nasil karsi koydugumuz ve daha dogrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardimiyla nasil çalistigimiz görülmeli ve gelecek kusaklar için ibret ve uyanis nedeni olmalidir. Zaten her sey unutulur. Fakat biz her seyi gençlige birakacagiz. O gençlik ki hiç bir seyi unutmayacaktir; gelecegin ümidi, isikli çiçekleri onlardir. Bütün ümidim gençliktedir.
Agustos 1919/Erzurum
2019-14-24
4415-4906
2019-14-25
4416-4907
2019-14-26
4417-4908
Pullarda kullanılan orijinal belgeler Genelkurmay ATAŞE Daire Başkanlığı Arşivinden, görseller ise Genelkurmay Başkanlığı TSK Foto Film Mrk. K.ligi, Erzurum Valiliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden temin edilmiştir.
Sunum:
19.05.2019 tarihinde Millî Mücadele'nin 100. Yılı konulu  Anma Bloğu, 2,00 TL bedelli, söz konusu bloğa ait İlk Gün Zarfı 3,50 TL bedelli , Seri Numaralı Anma Bloğu  4,00 TL bedelli ( Seri numarası Pulun üzerinde ) ile her biri 2,00 TL x 24 = 48,00 TL Özel Tasarım stickerli kağıda basılı 24 pullu Dantelsiz Blok Pullar 55,00 TL bedelle PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr  web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur.

Samsun PTT Merkez Müdürlüğü/SAMSUN adresinde,
MİLLİ MÜCADELE'NİN 100. YILI - 19.05.2019 - SAMSUN 
ibareli İlk Gün Damgası kullandırılmıştır.

Anma Bloğunun Değeri: 2,00 TL ( Ay yıldız perforaj kullanılarak hazırlanan tek değerli blok )
1 Dolar = 6,0663 TL / 0,33 $, 1 Euro = 6,7772 TL / 0,30 €
Çıkış Tarihi: 19.05.2019, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 200.000 adet Anma Bloğu, 1 puldan oluşan blok seri.
Bloğun Boyutu: 95 × 55 mm. Pulun Boyutu: 76 × 38 mm. Dantel:
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Araştırma Görevlisi Merve Ersan

Seri Numaralı Anma Bloğunun Değeri: 4.00 TL

1 Dolar = 6,0663 TL / 0,66 $, 1 Euro = 6,7772 TL / 0,59 €
( Ay yıldız perforaj kullanılarak hazırlanan gümüş varak ve gofle uygulamalı tek değerli blok, Seri numarası Pulun üzerinde )
Basım Adedi: 20.000 adet Anma Bloğu, 1 puldan oluşan blok seri.
Bloğun Boyutu: 85 × 65 mm.Pulların Boyutu: 52× 72 mm. Dantel:
Grafik Tasarım: Ayşegül Mülayim

Özel Tasarım Stickerli Kağıda Basılı 24 Dantelsiz Pullu Anma Bloğu: 55,00 TL

1 Dolar = 6,0663 TL / 9,07 $, 1 Euro = 6,7772 TL / 8,12 €
( Blokta herbiri 2,00 TL olan 24 puldan oluşan, stickerli kağıda basılı blok )
Başım Adedi: 20.000 adet Anma Bloğu, 24 dantelsiz puldan oluşan blok seri. ( Stickerli Kağıda Basılı )
Bloğun Boyutu: 448 × 155 mm.Pulların Boyutu: 38 × 28 mm. Dantel:
Grafik Tasarım: Araştırma Görevlisi Hakan Mazlum - Ayşegül Mülayim

Seri Numarası: 1297
PTT Kodu: 1001-407, PTT Sayfa: 1279
Konu: Millî Mücadele'nin 100. Yılı

Marmara İngiliz ve Fransızlar; Batı Anadolu Yunanlılar; Akdeniz İtalyanlar; Güney Doğu Anadolu Fransız ve İngilizler, Doğu Anadolu Ermeniler tarafından, Orta Anadolu’da ise bir kısım toprak parçası hariç memleketin dört bir yanı işgal edilmiş. Ordumuzun elinden silah ve cephanesi alınmış. Düşman süngüsü altındaki millet yorgun...
Mirliva ( Tuğgeneral ) Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım 1918’de Haydarpaşa İskelesi’nde Kartal-2 İstimbotunda, işgalci ülkelerin 63 gemilik filolarını İstanbul önlerinde gördüğünde; “Geldikleri gibi giderler” diyerek Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdi. Vahim vaziyetten kurtuluş çareleri aranmaya başlandı.
İsmail Hakkı ( Duruşu ) Bey kaptanlığında Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını Samsun’a ulaştırmak üzere İstanbul’dan 16 Mayıs 1919’ da bağımsızlık yoluna dümen kırdı. Geri dönüşü olmayan bu yolda ilk durak olan Samsun’a 19 Mayıs 1919’da vardı. İşte bu tarih kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk Devleti kurmak için Millî Mücadele günlerinin hukuken, siyaseten ve fiilen başladığı tarihtir.
Vatanın ve Türk istiklalinin üzerine çöken düşmanlara karşı “Ya İstiklal, Ya Ölüm!” yemini ile tüm halk ve ordu, kurtuluş yolundaki en güçlü adımı attı. Ordu, millet ve Meclis hedefe giden yolda hiçbir engel tanımadan yürüyecek ve bugünkü bağımsızlığımızı bize vereceklerdi.
Mustafa Kemal Paşa, 25 Mayıs 1919 günü Samsun’dan hareket ederek arkadaşlarıyla Havza’ya vardı. Ve Havza’da anladı ki Çanakkale’deki un ve itibarı, Anadolu’da da kendisi ile beraber yürüyecekti. Mustafa Kemal Paşa, ilk temaslarını Havza’da yaptı ve ilk genelgesini 28-29 Mayıs 1919 günü Mesudiye Oteli’nde yazarak, Havza telgrafhanesinden çekti. Bu genelgede, İzmir ve Ege’deki Yunan işgalinin uyandırdığı tehlikeye dikkat çekilerek, milli protesto hareketlerinin ve mitinglerin başlaması isteniyordu.
Havza’daki çalışmalarına 12 Haziran’a kadar devam eden Mustafa Kemal Paşa, karargâhi ile Amasya’ya hareket etti. Mustafa Kemal Paşa, bu dönemde milli bir kongre toplayarak Milli Mücadele ile ilgili tüm faaliyetleri birleştirmeyi planlıyordu.
21-22 Haziran 1919’da mukavemet esaslarını yaveri Cevat Abbas’a dikte ettirerek yazılı bir belgeye dönüştürdüğü 8 maddelik “Amasya Tamımı”nın özü şudur: Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi ile “Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali ( bağımsızlığı ) tehlikededir.”, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” vurgularından sonra, milletin istiklalini kurtarmak için milli bir heyetin kurulması gerektiğini, bu amaçla Posta Damgalı Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin toplanacağını, vatanın içinde bulunduğu bu karanlık tablonun çözümünün ise delegelerin alacağı karara bağlı olduğunu duyuruyordu. Bu ifade ile milli egemenlik yazılı bir belgede ilk defa yer aldı. Ülkenin kaderinin halkın mücadelesi ile şekilleneceğine yer verilmesinden dolayı da, halk egemenliğine yönelişin ilk adımı olarak kabul edilmektedir.
26 Haziran’da Amasya’dan Erzurum’da düzenlenecek kurultaya katılmak üzere yola çıkan Mustafa Kemal Paşa, Tokat, Sivas ve Erzincan üzerinden 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a vardı. Kurultay hazırlıkları devam ederken 8-9 Temmuz’da Sarayla yaptığı telgraf görüşmesinde Müfettişlik görevine son verilen Mustafa Kemal Paşa, gece saat 10.50 'de Harbiye Nezaretine ve Padişaha gönderdiği telgrafta askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirdi. Bütün yetkilerini kaybettiği ve artık “Sine-i millete döndüğü” o günlerde Kazım Karabekir Paşa’dan ciddi destek aldı.
23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Anadolu’da Milli Mücadele birliğinin kurulmasının ikinci adımı Erzurum Kongresi ile atıldı. Mustafa Kemal'in açış konuşmasından sonra kongre çalışmalarına başladı. Örgütün amacını ve yönetim biçimini belirleyen bir tüzük hazırlandı. Erzurum Kongresi'nin kararları, bir bildirgeyle ülkedeki yabancı makamlara, kuvvet komutanlarına ve vilayetlere dağıtıldı. Yabancı devlet temsilcileri kongre kararlarını kısa ömürlü bir başkaldırı girişimi olarak değerlendirdi fakat bu kararlar parlak geleceğe giden adımlardan bir tanesiydi.
Bir sonraki durak işgallerden uzak, Anadolu’nun her yönden en güvenilir yeri olan Sivas’ti. Milli Mücadele yıllarında düzenlenen kongreler içinde tek mill kongre 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas’ta gerçekleşen kongredir. Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşuna temel olmuştur. Kongre’nin sonunda resmen çalışmaya başlayan Heyet-i Temsiliye ise bir hükümet gibi Ankara’da TBMM’nin açılmasına kadar çalışmalarına devam edecekti. Sivas Kongresi, Ulusal Mücadelenin gücünü arttırmış ve Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğini güçlendirmiştir. Bu nedenlerden dolayı Kongre’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür. Anadolu’yu bize vatan kılan, bağımsızlık ve varoluşumuzu borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi saygıyla anmak adına “Millî Mücadele’nin 100. Yılı” konulu; Ay yıldız perforaj kullanılarak hazırlanan tek değerli anma bloğu, Ay yıldız perforaj kullanılarak hazırlanan gümüş varak ve gofre uygulamalı seri numaralı tek değerli anma bloğu,
Yirmi dört puldan oluşan stickerli kağıda baskılı özel tasarım blok pul, Altın varak ve lak uygulamalı ilkgün zarfı hazırlanarak dolaşıma sunulmuştur.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( Milli Mücadelenin 100. kutlamaları ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 3,50 TL dir.
Üretim Adedi: 20.000 Adet ( Altın varak ve lak uygulalı İlk Gün Zarfı )
Zarfın Boyutu: 210 × 140 mm.
Grafik Tasarım: Irmak Cam


2019.14
Seri no: 1297

Pul Porföyleri
Millî Mücadele'nin 100. Yılı


Özel Tasarım Stickerli Kağıda Basılı 24 Dantelsiz Pullu Anma Blogu


15.05.2019 tarihinde Millî Mücadele'nin 100. Yılı konulu Özel Kap içerisinde Pul Portföyü ile Özel Tasarım Stickerli Kağıda Basılı 24 Dantelsiz Pullu Anma Bloğu İçerisinde 2,00 TL x 24 adet = 48,00 TL bedelli Anma Pulları, Pul Portföyünün içerisinde 4,00 TL bedelli üzerinde Seri numarası olan Pulun bulunduğu Anma Bloğu ile birlikte 55,00 TL bedelle PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur.
PTT bu ikiliyi Portföy Sınıfında satışa sunmuştur.

Pul Portföyünün Boyutu: 195 × 116 mm. 2 Sayfa
Üretim Adeti: 20.000 adet

Not: Seri numaralı Blok önceleri Portföy içerisinde dolaşıma sunulmuş alanların şikayeti üzerine anma bloğu portföyden çıkartılarak satılmaya başlanmıştır. Anma Bloğunun portföy içerisinde dört köşesinin kırıldıgü ve iz bırdaktığı görülmüştür.
Bir örneği aşağıda örneklenmiştir.
Alırken Lütfen Dikkat Ediniz
Portföyler Listesi2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.