Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2020 Yılınının ( 5. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1316
2020.05
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı 

2020-05-B03
4470-Blok 212
İsfila Blok Pul no: Verilmemiş,
Pul no: 4956

2020-05-B04
4471-Blok 213
İsfila Blok Pul no: Verilmemiş,
Pul no: 4957

Ön yüzüne Seri Numarası basılan ( 45. ) Bloktur.
Seri Numarası Pulun üzerinde


2020-05-B05
4472-Blok 214
İsfila Blok Pul no: Verilmemiş,
Pul no: 4958

Ön yüzüne Seri Numarası basılan ( 46. ) Bloktur.
Seri Numarası Pulun üzerinde


2020-05-B06
4473-Blok 215
İsfila Blok Pul no: Verilmemiş,
Pul no: 4959

Ön yüzüne Seri Numarası basılan ( 47. ) Bloktur.
Seri Numarası Pulun üzerinde
Sunum:
23.04.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı konulu tek değerli, Bandeletli AR ( Artırılmış Gerçeklik ) uygulaması yer alan Anma Blok Pulu, 3,00 TL bedelle, söz konusu anma puluna ait İlk Gün Zarfı 5,00 TL bedelle, PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur.
Not: Google Play ve IOS Store'da " PTT AR " yazıp uygulamayı indireeek pul üzerindeki videoyu izleyebilirsiniz.
AR uygulasında yer alan orijinal video Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım Merkezi arşivinden temin edilmiştir.

Portföy:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı konulu içerisinde 3 x 10,00 TL bedelli  Seri numaralı Blok Pulların yer aldığı portföy 50,00 TL bedelle, PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur. 

PTT Pul Müzesi Atatürk Blv. No:13 Ulus/ANKARA  adreslerinde,
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILIŞININ 100. YILI 23.04.2020 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.
Koronavirüs salgınından dolayı, PTT İşyerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT İşyerlerine gelmeden yapabilmeleri için, satışa sunulan İlk Gün Zarfını Posta Damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün satışa sunuş tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satın alınmasıhalinde gönderimiştir.

Anma Blok Pulnun Değeri: 3,00 TL
1 Dolar = 6,9938 TL / 0,4290 $, 1 Euro = 7,5980 TL / 0,3948 €
Çıkış Tarihi: 23.04.2020, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 100.000 adet Anma Serisi, tek puldan oluşan seri.
Pulların Boyutu: 114 × 38 mm. ( Bandeletsiz ), 140 x 38 ( Bandeletli ) Dantel:
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Sergin Berkay Çavuşoğlu

Aynı Seri Numaralı Anma Blok Pullarının Değerleri : 10,00 TL x 3 - Seri numaraları Pulun dantelinin içinde
( Aynı seri numaralı 3 lak uygulalı blok pul olarak portföy içerisinde değeri: 50,00 TL / 7,1492 $ / 6,5807 € )
Başım Adedi: 10.000 adet Anma Seri, seri numaralı 3 puldan oluşan seri.
Pulun Boyutu: 78× 41 mm. Dantel:
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı - Varak uygulamalı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Cemal Akyıldız ( Gravür tekniğiyle resmedilmiş )

Seri Numarası: 1316
PTT Kodu: 1001-422, PTT Sayfa: 1303
Konu: Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı 

Misak-ı Millî'nin ilanı ve buna tepki gösteren İtilaf Devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmeleri ile Kurtuluş Savaşı'nda yeni bir dönem başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgalinden üç gün sonra 19 Mart 1920'de kolordu komutanlarına, illere ve bağımsız sancaklara bir bildiri yayınlayarak Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir Meclisin toplanacağını duyurmuştur. Aynı genelge ile seçimlerin on beş gün içinde yapılması, mebusların Ankara'ya ulaşması ve dağılmış Mebusan Meclisi üyelerinin de gelebilecek olanlarının yeni Meclise katılması istenmiştir.
Ankara'da bulunan Heyet-i Temsiliye üyeleri, İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya gelen ve yeni seçilen mebusların katılımıyla 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Genç üyelerden oluşan Birinci Meclis'te asker, bürokrat, gazeteci, toprak ağası, tüccar, din adamı, esnaf gibi çeşitli mesleklerden kişiler mebus olarak yer almıştır. Bu bakımdan Birinci Meclis her yönüyle bir halk meclisi niteliği taşımaktadır.
İlk toplantıda Meclis başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa seçilmiştir. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplayarak, "Kuvvetler Birliği" esaslarına göre kurulmuş olan Birinci TBMM, daha ilk günden itibaren kendisini kurucu bir meclis olarak görmüş, yeni bir devlet kurmanın bütün gereklerini adım adım gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda 3 Mayıs 1920'de on bir kişilik "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti" kurulmuştur. Meclisin 29 Ekim 1923 yılına kadar sürdürdüğü çalışma sistemi "Meclis Hükümet Sistemi" olarak adlandırılmaktadır. Bu hükümet, ulusal birliği sağlamak, işgalcilere ve İstanbul Hükümeti ile padişahın yıkıcı etkilerine karşı mücadele edebilmek için bütün yetkileri elinde toplamıştır.
1921 yılında milletin hürriyet ve bağımsızlık yolundaki kararlılığının bir göstergesi olarak dünyaya ilanı düşüncesiyle 23 Nisan gününün milli bayram olması konusu Meclis'e getirilmiş, yapılan görüşmeler sonucunda "Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Yevm-i Küşadı olan 23 Nisan Günü Milli Bayramdır" hükmüyle kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ilk milli bayramı, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasından sonra "23 Nisan Milli Hâkimiyet Bayramı" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Bayram kutlamalarına 1927 tarihinden itibaren Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti de katılmış ve Mustafa Kemal Paşa bu bayramı 23 Nisan 1929'da çocuklara armağan etmiştir. 27 Mayıs 1935'te kabul edilen "Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" ile Hâkimiyeti Millîye ve Çocuk Bayramı birleştirilerek, 22 Nisan öğleden sonra başlayan ve 23 Nisan gününü içine alan zaman yani bir buçuk günlük süre "Milli Hâkimiyet Bayramı" adı altında kutlanmıştır.
1981'de Milli Güvenlik Konseyi'nin Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararı ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır" hükmü getirilerek, resmî bir ad ve statüye kavuşturulan bayram, sadece ilkokullarda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde kutlanmıştır. 1985'de ise TBMM ile TRT'nin işbirliğiyle 23 Nisan şenlikleri "Dünya Barışı"nı simgeler nitelik almıştır. Böylece 23 Nisan, Türk çocuklarının dünya çocuklarına da armağan ettiği bir bayram haline gelmiştir.

PTT A.Ş. tarafından, Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihin anısına "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı" konulu tek değerli anma pulu, gravür tekniğiyle resmedilen ve her biri seri numaralı üç adet blok pul ile bu ürünlerin yer aldığı pul portföyü, varak uygulamalı İlk Gün Zarfı 23.04.2020 tarihinde dolaşıma sunulmuştur.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( Milli Mücadelenin 100. kutlamaları ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 5,00 TL dir.
Üretim Adedi: 3.000 Adet
Zarfın Boyutu: 200 × 140 mm.
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı - Varak Uygulalı
Grafik Tasarım: Açıklanmadı


2020.05
Seri no: 1316


Pul Porföyleri
23.04.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı konulu içerisinde 3 x 10,00 TL bedelli  Aynı Seri numaralı Blok Pulların yer aldığı Portföy 50,00 TL bedelle, PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur. 

Pul Portföyünün Boyutu: 480 × 106 mm. üçe katlanmış Sayfa
Üretim Adeti: 10.000 adet
Portföyler Listesi2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.