Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2021 Yılının ( 4. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1338
2021.04
İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 100.Yılı
2021-04-01
4518-5003
Sunum:
12 Mart 2021 tarihinde İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 100.Yılı konulu tek değerli Anma Pulu, 3.00 TL bedelle, söz konusu Anma Pullarına ait İlk Gün Zarfı 10,00 TL bedelle, PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur.

PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA adreslerinde, 
İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 100.Yılı 12.03.2021 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.
Koronavirüs salgınından dolayı, PTT İşyerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT İşyerlerine gelmeden yapabilmeleri için, satışa sunulan İlk Gün Zarfını Posta Damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün satışa sunuş tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satın alınması halinde gönderimiştir.

Anma Pulunun Değeri:
3,00 TL
1 Dolar = 7,5960 TL / 0,5949 $, 1 Euro = 9,0624 TL / 0,3310 €
Çıkış Tarihi: 12.03.2021, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 100.000 adet iki pullu seri
Pulun Boyutu: 79 x 36 mm.
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Hakan Doğu

Seri Numarası: 1338
PTT Kodu: 1001-442, PTT Sayfa: 1325
Konu: İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 100.Yılı

Tarihsel süreç İçerisinde millet vr devletlerin oluşumunda egemenlik sembolü olarak bayrak ve milli marş bütünleştirici önemli bir unsur olarak görülmüştür. Osmanlı İmparatorlunun 19. yüzyıla kadar resmi ya da ulusal bir marşı olmamıştır Padişah Mahmur döneminde ordu ve bandonun yeniden yapılandırıldığı sırada Guiseppe Donizetti Osmanlı İmparatorluğu’na çağrılmıştır.  Donizetti Paşa olarak da bilinen bu zat tarafından batı müziği türünde bestelenen “Mahmudiye Marşı”, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk resmi marşı olmuştur. Tanzimat Döneminde ise ilk ulusal marş olan “Mecidiyeye Marşı” bestelenmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı “Beyaz Ay Yıldızlı Bayrak” resmi bayrak olarak kabul edilmiştir.  Bu marşların yanı sıra 1861-1918 yılları arasında padişahlar adına “Aziziye, Hamidiye ve Reşadiye” marşları bestelenmiştir.

Birinci Dünya Savası ve Ulusal Bağımsızlık Savaşında Anadolu'nun işgaline karşı mücadele veren Türk milleti, her türlü fedakârlığı yaparak ordusunu desteklemiştir. Bu zor gümlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkı Milli Mücadele'ye davet etmek ve cepheleri dolaşarak askerlere moral vermek amacıyla “İrşat Encümeni” adıyla heyetler oluşturmuştur.  Bu heyet üyeleri. Batı Cephesi Komutanlığını da yürüten İsmet (İnönü) Bey ile görüşerek askerin moralini yükseltecek bir marşın yazılmasını istemişlerdir. Özellikle batılı devlet temsilcilerinin Ankara'yı ziyaretleri sırasında, kendi milli resmi marşlarını çalarak söylemeleri, resmi bir marş ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı), düşmanla mücadele eden orduya ithafen İstiklâl Savaşı'nın anlamını belirtecek ve yeni devletin bağımsızlığının sembolü olacak bir milli marş için 23 Ekim - 23 Aralık1920 tarihleri arasında bu yarışma açmış ve 500 Türk Lirası mükâfat koymuştur.

İstiklâl Marşı yarışmasına katılan şairler, eserlerini kapalı zarf içinde ve rumuzlu (şifreli) olarak Bakanlığa göndermeye başlamış ancak yarışma süresinin sona ereceği günlerde Milli Eğitim Bakanağında bir görev değişikliği olmuştur. Dr. Rıza Nur Bey'in görevli olarak Moskova'ya gönderilmesi üzerine, TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis’e teklifi ile Antalya milletvekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey 16 Aralık 1920'de Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) seçilmiştir.

İrşat Heyeti üyesi olarak Antalya'da bulunan Hamdullah Suphi Bey bakan seçildiğinde milli marş yarışması süresinin dolmasına da bir hafta kalmıştı. Bu durum karşısında Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey, TBMM Başkanlığına bir önerge vererek yarışmanın bir ay daha uzamasını sağlamıştır. Yarışma süresi sona erdiğinde yarışmaya 724 şiirin katıldığı tespit edilmiştir. Kendisi de şair ve edebiyatçı olan Hamdullah Suphi Bey, gelen şiirleri titizlikle İnceleyip değerlendirmiş; ancak hiç birini milli marş olacak değerde bulmamıştır. Yarışmaya katılan 724 şiir içinde Hamdullah Suphi Bey'in yakından tanıdığı Mehmet Akit (Ersoy) Bey'e ait bir şiir yer almamıştır.

O günlerde Türk edebiyatı ve Türk şiirinin olduğu kadar Türk siyaset düşüncesinin de önemli bir ismi olan Mehmet Akif (Ersoy) Bey görevli olarak Kastamonu'da bulunmaktadır. Mehmet Akif (Ersoy) Bey dostlarının bütün ısrarlarına rağmen sonunda para ödülü olduğu için yarışmaya katılmamıştır. Gelen şiirleri milli marş olarak uygun görmeyen Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey Meclis te Mehmet Akif’in yakın dostu Karesi (Balıkesir) Milletvekili Hasan Basri (Çantay) Bey’i bulup Akif'in ikna edilmesine yardımcı olmasını istemiştir. Büyük şair ve Burdur Milletvekili Mehmet Akif Bey ikramiyenin bir hayır kurumuna verilmesi şartı İle İstiklâl Marşı'nı yazmaya ikna edilmiştir.

Kastamonu'dan Ankara’ya gelerek Tacettin Derğahına yerleşen Mehmet Akif (Ersoy) Bey, İstiklâl Marşı'nı yazarak “Kahraman Ordumuza” ithaf etmiştir 12 Mart 1921 günü başkanlığını Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı Meclis görüşmesinde İstiklâl Marşı seçimi konusu ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Verilen teklifin oylama ile kabulü üzerine. Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey Meclis kürsüsünde Mehmet Akif (Ersoy) Bey'den şiiri yazmasını kendisinin istediğini, şairin ikramiye nedeniyle yarışmaya katılmayı uygun görmediğini ancak görüşmeler neticesinde kendisini ikna ettiklerini, elemelerden kalan son altı şiirle birlikte Mehmet Akıl (Ersoy) Bey'in şiirini. Meclis'in seçimine sunduklarını söylemiş ve ardından Millî Marşı. Meclis kürsüsünden heyecanla okumuştur Hamdullah Suphi Bey, edebiyatçı olduğu kadar devrin en ünlü hatibidir. Zaten güzel olan şiiri fevkalade okumuş. Meclis heyecan ve alkış tufanı ile coşmuştur. Bu şiir, aynı gün Meclis’te coşkun gösterilerle “Milli Marş” olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif (Ersoy) Bey, kazandığı beş yüz lirayı ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darülmesai ile Ankara Sarıkışla Hastanesindeki yaralı gazilere bağışlamıştır.

İstiklâl Marşı gazete ve dergilerde geniş yer bulmuştur. İngilizce. Almanca, Fransızca, Macarca ve Farsça'ya çevrilerek yurtiçinde yapılan törenlerde halkın milli ve manevi duygularını güçlendirmek amacıyla okunmuş, yurtdışındaki etkinliklerde  de törenlerle kutlanmıştır. İstiklâl Marşı'nın ilk bestesini Ali Rıfat (Çağatay) Bey yapmış ve Klasik Türk müziği formatındaki bu beste 1930 yılına kadar kullanılmıştır. Marşın günümüzdeki bestesi ise 1930 yılında Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Zeki (Ungör) Bey tarafından yapılmıştır.

Mehmet Akif (Ersoy) Bey ”O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır Allah, bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın” diyerek. şiirini Türk Milletine armağan etmiştir. Milli Mücadele sürerken ordu ve halka büyük moral olan İstiklâl Marşı’mız o gün olduğu gibi bugün de Türk milletinin azim, irade, milliyet, istiklâl ve hürriyet kavramlarına ayna tutmaktadır.

PTT AŞ tarafından Türk milletinin ortak mutabakat metni olan bağımsızlık marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulünün 100. yılı anısına “İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 100 Yılı konulu tek değerli anma pulu ile varak uygulamalı İlk gün zarfı 12.03.2021 tarihinde dolaşıma sunulmuştur.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 10,00 TL dir.
Üretim Adedi: 2.500 Adet
Zarfın Boyutu: 200 × 140 mm.
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı ( Varak uygulamalı )
Grafik Tasarım: Hakan Mazlum

2021.04
Seri no: 13382004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.