Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PUL BASKILI POSTA KARTLARI
1998.04
Tren Temalı - Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yılı Legolu

1998.05
Uçak Temaalı - Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yılı Legolu
Kartın arka yüzünde hiçbir baskı yoktur.
29.10.1998 Tarihinde, Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yılı anısına, 2 adet
Pul Baskılı Posta Kartıları ( A ) Posta / Lira = 40.000,- ETL ve ( PC ) Posta / Lira = 125.000,- ETL değerli olarak satışa sunulmuştur.

Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yılı
Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş Yıldönümünde konunun anlam ve önemine uygun olarak büyük önder Atatürk’ün ve onun ilkeleri ile getirdiği çağdaş kazanımların pullarda işlenmesi ve bu yolla daha da gelişip güçlenmesi, Cumhuriyetin amaç ve ilkelerinin dünya kamuoyuna iletilmesi amacıyla iki adet Pul Baskılı Posta Kartı çıkarılrnıştır.

Konu İle İlgili Diğer Sayfa ( Pul Serisi )

Basım Adedi: Açıklanmadı.
Grafik Tasarımı: Açıklanmadı.
Basımevi: Ajans Türk A.Ş. Ankara
Boyotu:154 x 105 mm.


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.