Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PUL BASKILI POSTA KARTLARI
2011.02
Konya 2011 Milli Pul Sergisi


20090201 20110202
20110203 20110204
17-24.10.2011 Tarihleri arasında. İl Halk Kütüphanesi, Ferhuniye Mahallesi, Alaaddin Bulvarı No:19, Kültürpark, Selçuklu - KONYA adresinde Konya 2011 Milli Pul Sergisi düzenlenmiştir. Söz konusu sergi süresince,
Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17-24.10.2011, KONYA
ibareli
Özel Tarih Damgası
ile sergi açılış gününde,sergi alanında,
Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17.10.2011, KONYA
ibareli
Özel Gün Damgası kullanılmıştır..

17.10.2011 Tarihinde
Konya 2011 Milli Pul Sergisi kapsamında Özel Gün Damgalı Özel Gün Zarfı
1,25 TL bedelle satışa sunulmuştur.
Özel Gün Damgalı Özel Gün Zarfı ve ( 1,30 TL değerinde olan kart 1 den 3.000 e kadar Seri Numaralı olarak ) olmak üzere
0,90 TL ve 1,30 TL bedelli iki adet Pul Baskılı Posta Kartı'nın yer aldığı 3.000 adet PORTFÖY 6,00 TL bedelle satışa sunulmuştur.

Konya 2011 Milli Pul Sergisi Portföyü
PUL BASKILI POSTA KARTLARI İLE ÖZEL TARİH DAMGASI ( PBPKÖTD )
ÖGZÖTD.2011.08
Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17.10.2011 Konya

000001

ogz201109
00001

201109

17-24 Ekim 2011 Tarihleri arasında, İl Halk Kütüphanesi, Ferhuniye Mahallesi, Alaaddin Bulvarı No:19, Kültürpark, Selçuklu - KONYA adresinde Konya 2011 Milli Pul Sergisi düzenlenmiştir. Sergi nedeniyle Özel Gün Damgalı Özel Gün Zarfı yaptırılmış 17.10.2011 Sergi açılış gününde 1,25 TL bedelle satışa sunulmuş,sergi alanında,
Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17.10.2011 Konya
ibareli Özel Tarih (Gün) Damgası kullanılmıştır.
Zarfın Boyutu: 183 x 110 mm.
Özel Tarih ( Gün ) Damgalı Özel Gün Zarfı 1,25 TL bedelle www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunulmaktadır.

 Özel Tarih ( Gün ) Damgalı Zarf  Sonraki Özel Gün Zarfı Önceki Özel Gün ZarfıÖzel Gün Zarfı ile Özel Tarih Damgalı Zarfların 2011 Listesi
ÖZEL TARİH DAMGASI İLE DAMGALANMIŞ ZARFLAR ( ÖTDZ )
ÖTDZ.2011.45
Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17-24.10.2011 Konya


00001

201145
201144

17-24 Ekim 2011 Tarihleri arasında, İl Halk Kütüphanesi, Ferhuniye Mahallesi, Alaaddin Bulvarı No:19, Kültürpark,
Selçuklu - KONYA adresinde Konya 2011 Milli Pul Sergisi düzenlenmiştir.
Sergi nedeniyle Özel Tarih Damgası yaptırılmış 1,25 TL bedelle satışa sunulmuş,
anılan tarihlerde sergi alanında,
Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17-24.10.2011 Konya
ibareli Özel Tarih (Gün) Damgası kullanılmıştır.
Zarfın Boyutu: 183 x 110 mm.
Özel Tarih ( Gün ) Damgalı Özel Gün Zarfı 1,25 TL bedelle www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunulmaktadır.

Özel Tarih ( Gün ) Damgalı Zarfların 2011 Listesi
PORTFÖYLER
Konya 2011 Milli Pul Sergisi Portföyü
17.10.2011 Tarihinde, Konya 2011 Milli Pul Sergisi kapsamında Özel Tarih ( Gün ) Damgalı
Özel Gün Zarfı'nın ve 0,90 TL, 1,30 TL değerli ( 1,30 TL değerinde olan kart birden üçbine kadar Seri Numaralı
olarak ) pul baskılı 2 adet Pul Baskılı Posta Kart'ının bulunduğu PORTFÖY 6.00 TL'den satışa sunulmuştur.
Portföyün Boyutu: 210 + 210 x 270 mm. 2 Sayfa 420 x 270 mm.
Basımevi: PTT Matbaası ANKARA


 Pul Portföyleri Sonraki Pul Porföyü Önceki Pul PorföyüPortföyler Listesi


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.