Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
23.04.2015 tarihinde 2015 Yılının 11. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1178
2015.11
Barış Zirvesi

2015-11-01
4126-4361
2015-11-02
4127-4362

2015-11-B05
4128-Blok 143
2015-11-03
İsfilada Pul no Verilmemiş

Seri Numaralı Dantelsiz Blok 5.000 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 20,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelsiz olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 20 ) yirminci bloktur.
20.00 TL ye ancak alınabilen bloğu 2,50 TL olarak kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.


2015.11.B06
4129-Blok 144
2015-11-04
İsfilada Pul no Verilmemiş

Dantelli Pullu, Seri Numaralı Blok 5.000 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 20,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelli Pullu olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 21 ) yirmibirinci bloktur.
20.00 TL ye ancak alınabilen bloğu Pul haline getirerek 4,00 TL olarak kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.


Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 3,75 TL / 1,39 $ / 1,29 €
Portföyün Değeri, 20,00 TL, 7,42 $, 6,89 €


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.