Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2015 Yılınının ( 11. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1178
2015.11
Barış Zirvesi
2015-11-01
4126-4361
2015-11-02
4127-4362

2015-11-B05
4128-Blok 143
2015-11-03
İsfilada Pul no Verilmemiş

Seri Numaralı Dantelsiz Blok 5.000 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 20,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelsiz olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 20 ) yirminci bloktur.
20.00 TL ye ancak alınabilen bloğu 2,50 TL olarak kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.


2015.11.B06
4129-Blok 144
2015-11-04
İsfilada Pul no Verilmemiş

Dantelli Pullu, Seri Numaralı Blok 5.000 adet basılmıştır.
Portföy içerisinde diğer filatelik ürünlerle birlikte 20,00 TL bedelle dolaşıma sunulmuştur.

Dantelli Pullu olarak dolaşıma sunulan Seri numaralı blok ön yüzüne numara basılan ( 21 ) yirmibirinci bloktur.
20.00 TL ye ancak alınabilen bloğu Pul haline getirerek 4,00 TL olarak kullanılmamalıdır. Blok halinde korunmalıdır.

Sunum:
23.04.2015 tarihinde, Barış Zirvesi konulu iki değerli Anma Pulları, 1,25 TL ve 2,50 TL olarak toplam 3,75 TL bedelle söz konusu pullara ait İlk Gün Zarfı ise 4,50 TL bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunulmuştur.

Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü ve Çırağan Sarayı İSTANBUL adreslerinde,
Barış Zirvesi 23.04.2015 İSTANBUL
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.

Portföy: Barış Zirvesi konulu, İçeriğinde, 2,50 TL bedelli 1 den 5000 ne Seri Numaralı Dantelsiz ( 90 x 55 mm. boyutunda ) Anma Bloğu, 1 den 5000 ne 4,00 TL bedelli Dantelli Pullu ( 78 x 36 mm. buyutunda ) Seri Numaralı ( 130 x 60 mm. boyutunda ) Anma Bloğu ve 1,25 TL ile 2,50 TL ( Toplam 3,75 TL ) değerinde Anma serisi ve 4,50 TL bedelli İlk Gün Zarfı olan, ( Toplam da 14,75 TL olan ) Portföy 20,00 TL bedelle satışa sunulmuştur.

Anma Pullarının Değerleri: 1,25 ve 2,50 TL = 3,75 TL
1 Dolar = 2,6968 / 1,39 $,  1 Euro = 2,9045 / 1,29 €
Çıkış Tarihi: 23.04.2015, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 Adet, 2 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 36 x 78 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası Ankara
Grafik Tasarım: Ayşe Ertürk Bıçakcı

Seri Numaralı Dantelsiz Anma Bloğu: ( Yanlız Portföy içerisinde satılmıştır. )
Bloğun Değeri: 2,50 TL, 0,93 $, 0,86 €, ( Portföyün Değeri: 20,00 TL, 7,42 $, 6,89 € dir. )
Bloğun Boyutu: 90 x 55 mm.
Basım Adedi: 5.000 Adet.
Grafik Tasarım: Ayşe Ertürk Bıçakcı

Seri Numaralı Dantelli Pullu Blok: ( Yanlız Portföy içerisinde satılmıştır. )
Bloğun Değeri: 4,00 TL, 1,49 $, 1,38 €, ( Portföyün Değeri: 20,00 TL, 7,42 $, 6,89 € dir. )
Bloğun Boyutu: 130 x 60 mm. Pulun Boyutu: 78 × 36 mm.
Basım Adedi: 5.000 Adet.
Grafik Tasarım: Bülent Ateş

Seri Numarası: 1178
PTT Kodu: 1001 – 311, PTT Sayfa: 1145
Konu: Barış Zirvesi

Osmantı İmparatorluğu, geride bıraktığımız Yirminci Yüzyılı en fazla etkilemiş, modern zamanları şekillendirmiş olan Birinci Dünya Savaşı'nın hemen tüm süresi boyunca başlıca altı muharip tarafından biri olmuştur. 29 Ekim 1914 günü savaşa dahil olan Osmanlı imparatorluğu, tam dört yıl sonra, 30 Ekim 1918 günü, Almanya'dan sadece on gün once mütareke anlaşmasını imzalamıştır. Türkiye, Birinci Dünya Savaşı'na müdahil olmak zorunda bırakılmıştır, itilâf devletleri, Türkiye'nin yanlarına geçme isteğini reddettikleri gibi, İmparatorluğun toprak bütünlüğünü anlamlı bir şekilde garanti altına alacak herhangi bir öneride de bulunmamışlardır.
Osmanlı imparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya koyduğu kahramanca mücadele, en mütevazi bir ifadeyle, gerek müttefikleri gerek düşmanlan bakımından şaşırtıcı olmuştur. Sonsuz kaynaklara sahip oldukları düşünülebilecek dönemin imparatorluklarının aksine, sanayileşmiş bir Güç de olmayan Osmanlı imparatorluğu, diğer muharip devletlerden farklı olarak Avrupa'da Çanakkale'de, Galiçya ve Kafkaslar'da, Filistin, Süveyş ve Irak gibi cephelerde dört bir yönde mücadele etmiştir. İmparotorluğun nefsi müdafaa amacıyla girdiği Birinci Dünya Savaşı Osmanlı halklarına felâket getirmiş ve Türkiye'yi en iyi ve parlak bir nesilden mahrum bırakmıştır. Türkiye’nin sadece Çanakkale'de kaybettiği lise ve yüksek okul mezunu, 40,000‘e yakındır. Bilahare Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasıyla 29 Ekim 1923 günü Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Türkiye, geniş bölgesinde kalıcı banş ve refah şartlarının yerleştirilmesinde oynayacağı çok özel bir rol olduğunun farkında olarak, içinde taşıdığı bu sözü yerine getirme gayreti içindedir.
Daha geniş bir açıdan bakıldığında, Birinci Dünya Savaşı’nın Türkiye'nin Avrupalı kımlik ve şahsiyetini pekiştirerek, Türkiye'nin AB'ne tam üyelik müzakerelerinin tarihsel zeminini oluşturan, tarihin akışını şekillendirmiş büyük olaylar dizisindeki yerini aldığı da görülebilir.
Tarihe Centilmenler Savaşı olarak geçen Çanakkale Savaşında Türkiye'nin karşı cepede yer alan devletler ile kurmuş olduğu dostluk ilişkilerini ve bugün dünyanın yaşadığı zorlukları da temel alarak dünyaya barış mesajı vermek adına 23.04.2015 tarihinde Çırağan 5arayında Barış Zirvesı düzenlenmiştir.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 4,50 TL dir.
İlk Gün Damgalı Zarfı ( 3.000 adet ve Portföy İçerisinde 5.000 Adet Toplam 8.500 Adet ) üretilmiştir.
Zarfın Boyutu:210 x 140 mm.2015.11
Seri no: 1178


Seri numaralı Blokların PTT tarafından İlk Gün Zarfı yapılmıyor,
Özel kişiler tarafından yapılan zarflara İlk Gün Damgası Basılıyor.
Not:Sayın Tarık Bezer'in Koleksiyonundan alınmıştır,
kendisine yardımları için çok teşekkür ederiz.
Pul Porföyleri
Barış Zirvesi

23.04.2015 tarihinde, Barış Zirvesi konulu, İçeriğinde, 2,50 TL bedelli 1 den 5000 ne Seri Numaralı Dantelsiz ( 90 x 55 mm. boyutunda ) Anma Bloğu, 1 den 5000 ne 4,00 TL bedelli Dantelli Pullu ( 78 x 36 mm. buyutunda ) Seri Numaralı ( 130 x 60 mm. boyutunda ) Anma Bloğu ve 1,25 TL ile 2,50 TL ( Toplam 3,75 TL ) değerinde Anma serisi ve 4,50 TL bedelli İlk Gün Zarfı olan, ( Toplam da 14,75 TL olan ) Portföy 20,00 TL bedelle satışa sunulmuştur.
Değeri:
20,00 TL
Üretim Adeti:
5.000 Adet
Boyutu:
250 x 167 + 167 + 167 mm. 3 Sayfa
Portföyler Listesi


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.