Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1958 Yılınının 6. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 257
1958.06
Katip Çelebi Yılı
( Ek Değerli )
1958-06-01
1787-1883-2089

Pullarda 13.05.1956 tarhinden itibaren TÜRKİYE CUMHURİYETİ POSTALARI yazısı bırakılmış,
TÜRKİYE yazısı yanlız yazılmaya başlanmıştır.
Değerler yanlızca rakam olarak yazılmıştır. Kuruş, Lira gibi değer ifadeleri kullanılmamıştır.

Sunum:
24.09.1958 tarihinde Katip Çelebi Yılı konulu tek değerli Anma Pulu ( Ek Değerli ) serisi, 0,50 ETL ( 50 kuruş ) + 0,10 ETL ( 10 kuruş ) = 0,60 ETL ( 60 Kuruş ) bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez süresince Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Anma Pulları serisne, PTT tarafından üretilen Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası ) İstanbul Merkez Postanesinde,
KATİP ÇELEBİ YILI - 24.9.1958 -İSTANBUL
ibareli Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası ) kulanılmıştır. 29.250 adet İlk Gün Zarfı damgalanmıştır.

Anma Pulu ( Ek Değerli ) serisinin değeri: 0,50 ETL ( 50 kuruş ) + 0,10 ETL ( 10 kuruş ) = 0,60 ETL ( 60 Kuruş )
1 Gram Altın = 19,00 ETL / 0,0316 Gram - 1 Dolar = 2,8252 ETL / 0,2124 $
Çıkış Tarihi: 24.09.1958, Son Satış Tarihi: 28.02.1959 tarihinde dolaşımdan kaldırıldı.
Basım Adedi: 3.000.000 adet tek puldan oluşan seri, ( 50 lik ) tabakalar halinde basılmıştır.
Pulun Boyutu: 26 x 41 mm. - Dantel: 11½
,
Baskı Yöntemi: Ofset Usulü ile basılmıştır.
Basımevi: Klişecilik ve Matbaacılık T.A.Ş. - İstanbul
Grafik Tasarım:
Açıklanmadı

Seri Numarası: 257
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa:

Konu: Katip Çelebi Yılı

PTT İdaresi, Kâtip Çelebi yılı nedeniyle basılmıştır.

Pulun üzerinde Türk Âlim ve Müellifi Kâtip Çelebi ( 1608-1657 ) nin Minyatür Portresi vardır.

09.06.1958 tarihinde kabul edilen 7127 numaralı Ek ( Munzam ) değerli posta pulları çıkarılmasına dair Kanun’un neşrinden sonra Ek Değerli çıkarılan ilk puldur.

Kâtip Çelebi ( Elhaç Mustafa bin Abdullah ) 1608 de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kadızade, Ağaç Mustafa, Kürt Abdullah, Mehmet ve Veli efendiler gibi meşhur ülemâdan ders almakla beraber Felemenk’ten Şark lisanlarını tahsil için İstanbul’a gelen bir âlimden de Fen dersleri alarak tahsilini tekemmül ettirmiş ve pek çok nafi eserler bırakmağa muvaffak olmuştur.
1623 tarihinde Babıâli’de Baş mukabelecilik odasında vazifeye başlıyarak 4. Sultan Murad devrinde vuku bulan Hcmedan ve Bağdat Seferlerinde Orduyu hümayun maiyetinde bulunmuş ve bu sefer esnasında Hicaz’a da gitmiştir.
İsianbul’a avdetinde kendisini tamamen tetkik vü tetebbüe hasrederek «Takvimi Tcvarih» ismiyle ilk çağlardan başlıyarak zamanına kadar fihrist halinde umumî bir tarih, «Fezleke» ünvaniyle bir kaç senelik vekayii havi bir «Tarihi Osmani» «Tuhfctülkibar Fi esferilbahar» ünvanile Osmanlı devletiyle diğer devletler arasında vukubulan bütün Deniz muharebelerinin tarihini, «Cihannüma» ünvaniyle Osmanlı devleti ile Asyanın Coğrafyasını ve ( Keşfelzünûn an esamiülkütüp velfünûn ) ünvaniyle çok kıymetli bir eser telif etmiştir. Bu eser 1835 de Leipzig’tc Latince tercümesi ve mufassal jihristi ile beraber 6 büyük cilt olarak neşredilmiştir.
1657 tarihinde vefat eden Kâtip Çelebi aynı zamanda ( Hacı Halife ) diye de anılırdı.

Pulun kenarları dantelsizi ve tek kenarıı dantelsizi vardır.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( İz bırakanlar - Katip Çelebi )
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
PTT adına İlk Gün Zarfları hazırlanarak dolaşıma sunmuştur.
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 0,60 ETL ( 60 Kuruş ) + Zarf maliyetidir.
İlk Gün Özel Posta Damgasıyla İstanbul'da, 29.250 adet seri İstanbul Merkez postanesinde damgalanmıştır.


1958.06
Seri no: 257
Pulhan 158
Kamer 188


Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır.
Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine 
e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz.
TEŞEKKÜRLER.2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.