Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google

İLK GÜN ZARFLARI VE DAMGALARI

İLK GÜN ZARFLARI VE İLK GÜN DAMGALARI
İlk Gün Damgası: Posta pullarının dolaşıma ( Tedavüle ) çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarıdır.
İlk Gün Posta Damgası: PTT tarafıdan İlk Gün Damgası yapılmayan veya İlk Gün Damgaları yapılmaya başlanmadan evvel Pul serilerinin Zarflara veya bir sayfa kağıta yapıştırılarak dolaşıma çıkdıkları gün herhangi bir posta merkezinde damgalanması ile elde edilmiş, zarflar veya sayfalardır.
1959

1959.01 - Seri no: 263
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 25.Tedris ( Öğrenim ) Yılı
10.01.1959 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
Kamer 196

1959.02
Seri no: 264
Pulhan 165
Kamer 197

1959.03 - Seri no: R011
Resmi Posta Pulları 1959 (11) ( Yeni desen 1/2 )
PTT Resmi Posta Pullarına İlk Gün Zarfı ile Özel Posta Damgası İlk Gün Damgası ) yapmıyor.

1959.04 - Seri no: 265
Türk Tiyatrosunun 100. Yılı
30.03.1959 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
Kamer 199

1959.05
Seri no: 266
Pulhan 167
Kamer 2001959.06
P.K.no: 168
Seri no: 267
Pulhan 168
Kamer 2011959.07
Seri no: 268
Pulhan 169
Kamer 2021959.08 - Seri no: 269
1936 Takse Pulları üzerine Siyah Ek Baskı
12.05.1959 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
?

1959.09
Seri no: 270
Pulhan 171
Kamer 2041959.10
Seri no: 271
Pulhan 174
Kamer 2061959.11 - Seri no: 272
Göreme Turistik ( Ek Değerli )
08.07.1959 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
Kamer 209


1959.12 - Seri no: 273
Büyük Memleket Serileri
( IV.Gurup )

03.08.1959 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı yapılmamıştır.
PTT dışında çok değişik firmalar veya kişiler il pullarının 5 kuruş ve 20 kuruşu birlikte, ilin görseli basılmış zarfın üzerine yapıştırak il postanesinde Satışa Çıktığı Gün damgalarak illerin İlk Gün Tarihli Posta Damgalı Zarfı elde etmişlerdir.
67 ili bu şekilde tamamlamak zordur.

1959.13 - Seri no: 274
Kuşlu Uçak Posta Pulları
Kamer 212
Posta Damgalı Zarfları
Pullar yedi aya yayılan bir dönemde basıldıkları için 1959 kuş resimli uçak posta pulları serisi için ilk gün zarfı yapılabilmesi söz konusu olamamıştır. Ancak dönemin pul tüccarlarından Memduh Altunay pul serisi tamamlandıktan kısa bir süre sonra aerofilateli konusunda uzmanlaşmış olan ABD'li pul tüccarı George Herzog için serinin pulları ile zarflar hazırlamıştır. Dönemin pul tüccarlarından Kamer Arıkan ise 1959 kuş resimli uçak posta pulları için biraz geçte olsa 1960 yılının Şubat ayında zarflar hazırlamıştır. Pul kataloglarında uzunca bir süre hatalı olarak bu pul serisi için ilk gün zarfı fiyatları hemde oldukça yüksek bir fiyat ile verilmiştir.

1959.14 - Seri no: 275
Malazgirt Meydan Muharebesinin 888. Yıldönümü
26.08.1959 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
Kamer 213

1959.15
Seri no: 276
Pulhan 178
Kamer 2141959.16
Seri no: 277
Pulhan 180
Kamer 2171959.17 - Seri no: 278
Büyük Memleket Serileri
( V.Gurup )

02.11.1959 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı yapılmamıştır.
PTT dışında çok değişik firmalar veya kişiler il pullarının 5 kuruş ve 20 kuruşu birlikte, ilin görseli basılmış zarfın üzerine yapıştırak il postanesinde Satışa Çıktığı Gün damgalarak illerin İlk Gün Tarihli Posta Damgalı Zarfı elde etmişlerdir.
67 ili bu şekilde tamamlamak zordur.

1959.18 - Seri no: 279
Kabartma Atatürk
10.11.1959 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
Kamer 220

1959.19 - Seri no: 280
Kabartma Atatürk - Blok
10.11.1959 Posta Damgalı İlk Gün kartı

1959.20
P.K.no: 183
Seri no: 281İlk Gün Zarfları 1959 Listesi < >2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.