Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google

İLK GÜN ZARFLARI VE DAMGALARI

İLK GÜN ZARFLARI VE İLK GÜN DAMGALARI
İlk Gün Damgası: Posta pullarının dolaşıma ( Tedavüle ) çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarıdır.
İlk Gün Posta Damgası: PTT tarafıdan İlk Gün Damgası yapılmayan veya İlk Gün Damgaları yapılmaya başlanmadan evvel Pul serilerinin Zarflara veya bir sayfa kağıta yapıştırılarak dolaşıma çıkdıkları gün herhangi bir posta merkezinde damgalanması ile elde edilmiş, zarflar veya sayfalardır.
1960
1960.01 - Seri no: 282
Büyük Memleket Serileri
( VI.Gurup )

15.01.1960 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı yapılmamıştır.
PTT M.O.B.Y. Derneği Ankara Şubesi
Kamer
Akoba
Diğerleri
PTT dışında çok değişik firmalar veya kişiler il pullarının 5 kuruş ve 20 kuruşu birlikte, ilin görseli basılmış zarfın üzerine yapıştırak il postanesinde Satışa Çıktığı Gün damgalarak illerin İlk Gün Tarihli Posta Damgalı Zarfı elde etmişlerdir.
67 ili bu şekilde tamamlamak zordur.

1960.02 - Seri no: 283
Kara Harp Okulunun 125. Yılı
22.02.1960 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y. Derneği Ankara Şubesi
Akoba
Diğerleri

1960.03
Seri no: 284
Akoba

PTT M.O.B.Y.D. Ankara Subesi
1960.04
Seri no: 285
Kamer
Akoba

1960.05
Seri no: 286
Akoba

1960.06 - Seri no: 287
Büyük Memleket Serileri
( VII.Gurup )

04.07.1960 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı yapılmamıştır.
PTT M.O.B.Y. Derneği Ankara Şubesi
Kamer
Akoba
Diğerleri
PTT dışında çok değişik firmalar veya kişiler il pullarının 5 kuruş ve 20 kuruşu birlikte, ilin görseli basılmış zarfın üzerine yapıştırak il postanesinde Satışa Çıktığı Gün damgalarak illerin İlk Gün Tarihli Posta Damgalı Zarfı elde etmişlerdir.
67 ili bu şekilde tamamlamak zordur.

1960.07
Seri no: 288

Kamer
Akoba

1960.08
Seri no: 289
Akoba

1960.09 - Seri no: 290
1960 Roma Olimpiyatları
25.08.1960 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y. Derneği Ankara Şubesi
Akoba

1960.10 - Seri no: 291
1960 Roma Olimpiyatları Bloğu
25.08.1960 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y. Derneği Ankara Şubesi
Kamer
Akoba

1960.11
Seri no: R012

Sürekli Resmi Posta Pulları 1960
02.09.1960 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı

1960.12 - Seri no: 292
Avrupa 1960 - Europa ( CEPT )
Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Konferansı

16.09.1960 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y. Derneği Ankara Şubesi
Akoba

1960.13 - Seri no: 293
1960 Umumi Nüfus Sayımı
23.09.1960 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y. Derneği Ankara Şubesi
Akoba
Diğerleri

1960.14
Seri no: 294
Akoba

PTT M.O.B.Y.D. Ankara Subesi
1960.15
Seri no: 295
Akoba

1960.16 - Seri no: 296
Birleşmiş Milletler Teşkilatının XV. Yılı
24.10.1960 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y. Derneği Ankara Şubesi
Akoba

1960.17
Seri no: 297
Akoba

1960.18 - Seri no: 298
Konulu Sürekli Posta Pulları - Resimli - Gelişim - Atatürk
21.12.1960 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı yapılmamıştır.
PTT M.O.B.Y. Derneği Ankara Şubesi
Kamer
Akoba
Diğerleri
PTT dışında çok değişik kişiler postanelerde Satışa Çıktığı Gün damgalarak pulların İlk Gün Tarihli Posta Damgalı Zarfı elde edilebilir.
19 pulu bu şekilde tamamlamak çok zordur.


İlk Gün Zarfları 1960 Listesi < >2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.